HARTverwarmendWijs

HARTverwarmendWijs HARTverwarmendWijs is het verbindende netwerk dat de werkelijke behoeftes in het onderwijs beHARTigt. Het doel is om iedereen met elkaar te verbinden die kan voelen dat het huidige onderwijs niet langer dienend is voor onze kinderen en daarmee voor de toekomstige maatschappij. We verlangen naar onderwijs waarin ruimte is voor de complete ontwikkeling van de kinderen vanuit het hart naar het hoofd, oftewel werkelijk HARTverwarmend onderwijs zoals het past voor ieder kind.

HARTverwarmendWijs

Het doel van het oorspronkelijke onderwijs staat ver van wat er nu is. Daarnaast geven de kinderen ons boodschappen die gaan over wat ze nu nodig hebben, welke door vele betrokkenen (nog) niet worden verstaan, maar waarin wel alle antwoorden op onze onderwijsproblematiek besloten liggen.





De signalen die op dit moment uit het onderwijs komen zijn verontrustend: steeds hoger ziekteverzuim, lagere prestaties, meer agressiviteit, meer leer-en gedragsstoornissen, lagere opbrengsten, meer regels, minder identiteit en ruimte voor de oorspronkelijke passie etc. Het netwerk verbindt mensen met elkaar die deze onrust voelen en een positieve wending tot stand willen brengen. Ouders, leerkrachten, coaches, therapeuten en anderen die zich betrokken voelen bij de kinderen in deze tijd, ontmoeten elkaar binnen dit netwerk om allerlei redenen:

HARTverwarmendWijs HARTverwarmendWijs is van iedereen. Het is een organische beweging, d.w.z. het ontwikkelt zich volledig afhankelijk van de bijdragen van de deelgenoten zoals deze komen. Alle leden werken samen mee aan het heel maken (en liever heel houden) van onze kinderen door hun boodschappen te verstaan en daar naar te handelen.

HARTverwarmendWijs wil zich sterk maken, kennis delen en de verlangens vervullen om in het onderwijs van onze kinderen de weg naar menswording voorop te laten staan. Ieder doet dat op zijn/haar eigen manier. Aansluiting bij dit landelijke netwerk is vrijblijvend en hiermee groeit HARTverwarmendWijs tot de kritische massa die nodig is om dit doel te bereiken met elkaar!

HARTverwarmendWijs

Word vrijblijvend deelgenoot van HARTverwarmendWijs en verbind je met alle andere deelgenoten, samen op weg naar onderwijs met een HART!

HARTverwarmendWijs



Kijk op: HARTverwarmendWijs