Hunab Ku - Galactic ButterflyOver Hunab KuHunab Ku - Galactic Butterfly

The descriptions given below are all correct. what makes that so, is your personal intuition.
You know the truth when your body is centered, in alignment with the divine.
This is an amazing journey we're on, each of us who have remained here, chose it, chose this time to experience what we desire to experience.
met dank aan Madeline van MayanMajix.com

This symbol is called the Galactic Butterfly

which is said to represent all of the consciousness that has ever existed in this galaxy. This is all of our physical ancestors both human, animal, reptile, fish, shell fish, plants as well as the consciousness which organized all of the raw material from a whirling disk into stars then planets and solar systems.

Big Meaning. So big that the original Maya had no symbol for this. In their civilization it was like having no name for God. Just knowing the concept was good enough. Later this pattern was devised by Toltec or Zapatec weavers as a pattern for blankets and this is where Jose Arguelles came across it. He called it Hunab Ku.

The indigenous peoples call it "The Galactic Butterfly". Butterflies are seen as ancestors returning for a visit to physicality. Wearing one of these symbols is very powerful as it broadcasts your reaching to actively join the consciousness of our galaxy.
Ian Xel Lungold - MayanMajix.com

Hunab Ku "The Galactic Butterfly"

symbolizes the principle of life beyond the Sun. It is the galactic core or beam from which comes all life, consciousness and God. The Mayans believed that we are connected to this core through invisible threads that stretch from our solar plexus along a beam of light that passes through the Sun to the center of the universe. Each of us has the choice to connect to this Spirit source to ready ourselves for the coming of the Golden Age, predicted by the Mayan Calendar for December 21, 2012. For the Maya, whose vision foresaw all of us, this symbol is a revelation telling us to look into our hearts & souls, and become conscious beings in preparation for the Harmonic Convergence in which all is One.
chocolatedeities.com

The Hunab Ku glyph

a yin-yang-like spiralling symbol of balance and harmony, represents the ancient Mayan god of creation. This god fills us with intelligent energy and ushers us into the Age of Consciousness, which, according to the Mayan calendar, begins on December 21, 2012. Hunab Ku illustrates and describes 77 signs that will help you navigate your way on this journey toward enlightenment.
from the book Hunab Ku: 77 Sacred Symbols For Balancing Body and Spirit by Karen Speerstra and Joel Speerstra

Hunab Ku, the 4 colours, the 20 solar-seals and the 13 tones

For the Mayans Hunab Ku is the Galactic heart, that one source from which everything originates and returns to. Hunab Ku manifests itself in a natural cyclic movement.

The creating energy of Hunab Ku expresses itself in 4 colours and each colour manifests itself in 5 solar-seals. Each solar-seal indicates specific qualities and (growth)possibilities.

The creating energy of Hunab Ku manifests itself in 13 tones that together reflect the cycle of intention, by means of harmonisation to destination and complete realisation.

Each of 20 the solar-seals manifests itself by means of one of those 13 tones (260 combinations), as a result of which the qualities and possibilities of the solar-seal get a certain direction. A direction in which your reality will manifest itself.
indigo-coaching.nl

Hunab Ku, de 4 kleuren, de 20 zonnezegels en de 13 tonen

Voor de Maya's is Hunab Ku het Galactische hart, die ene bron waar alles uit voortkomt en in terugkeert. Hunab Ku manifesteert zich in een natuurlijke cyclische beweging.

De scheppende energie van Hunab Ku drukt zich uit in 4 kleuren en elke kleur manifesteert zich in 5 zonnezegels. Elk zonnezegel duidt specifieke kwaliteiten en (groei)mogelijkheden aan.

De scheppende energie van Hunab Ku manifesteert zich in 13 tonen die gezamenlijk de cyclus weergeven van intentie, via afstemming tot bestemming en volledige realisatie.

Elk van de 20 zonnezegel manifesteert zich via één van die 13 tonen (260 combinaties), waardoor de kwaliteiten en mogelijkheden van het zonnezegel een bepaalde richting krijgen. Een richting waarin jouw werkelijkheid zich zal manifesteren.
indigo-coaching.nl

Hunab K'u is het hart van de melkweg

De plaats die de Maya's de kosmische baarmoeder noemen. Hunab K'u is de Ene Schepper van Maat en Beweging, het hart van de melkweg waaruit volgens de Maya's alle maat en en beweging komt.

Hunab Ku wordt gezien als zender van uitstralende energie/informatie. Het gebruikt sterren als lenzen om energie naar planeten te zenden. Voor onze Aarde is de Zon ("Kin" in Yucatec taal) de hoofd overbrenger voor de energie van Hunab Ku.

Het is de lens waardoor Aarde direkte galactische informatie ontvangt. De pulsen van Hunab Ku worden gezien als een taal, of code/energieën opgeslagen in de "Tzolkin," een universele harmonische module die elke mogelijke combinatie van Hunab Ku in zich draagt.

Het is de Heilige Kalender. Hunab K'u is het numeriek verband tussen de getallen 13 en 20. Zij representeren beweging en maat; energie en vorm; geest en ziel. Geometrisch kan Hunab K'u worden gesymboliseerd door een vierkant in een cirkel.

Hunab K'u is zowel het één als het ander, als noch het één, noch het ander. Het is mannelijk én vrouwelijk en toch is het onzijdig. In Guatemala noemen ze het ook vaak: Hart van de Hemel én hart van de Aarde. De kleur is in deze afbeelding groen- wit, maar kan ook groen - lichtblauw zijn.
13manenkalender.nl

Hunab Ku

De Maya's zien een 'Galactisch hart' in het centrum van het universum. Met dit Galactische hart staat een ieder van ons hier op aarde in directe verbinding. Zij noemen dit hart Hunab ku en betekent zoveel als de grote Geest van waaruit dé energie ontstaat.

Deze oerbron zendt eerst scheppende energie uit, waarna deze energie terugkeert naar het punt waar het begin en het einde één geheel vormen. Deze cyclus is het beste te vergelijken met het rondpompen van het bloed in ons lichaam.
1320em.nl

Dit symbool wordt de Galactische Vlinder genoemd

en stelt al het bewustzijn voor dat ooit bestaan heeft in dit melkwegstelsel.

Het zijn al onze fysieke voorouders zowel menselijk, dierlijk en plantaardig alsook het bewustzijn dat alle ruwe materialen organiseerde van een draaiende disk naar sterren en later de planeten en zonnestelsels.

Grote betekenis. Zo groot zelfs dat de Maya's er geen symbool voor hadden. In hun beschaving was het alsof er geen naam was voor God. Alleen het op de hoogte zijn van het concept was genoeg. Later werd dit patroon ontworpen door de wevers van de Toltec of Zapatec als een patroon voor dekens.

Dit is ook waar José Arguelles het ontdekte. Hij noemde het Hunab Ku. De inheemse mensen noemden het "De Galactische Vlinder". Vlinders werden gezien als voorouders die terug keerden voor een bezoek aan het fysieke.

Het dragen van dit symbool is zeer krachtig omdat het aangeeft dat je klaar bent om actief en bewust deel te nemen aan het bewustzijn van ons melkwegstelsel.
Ian Xel Lungold - MayanMajix.com