De Binnenste Kring

Een spirituele roman
door Niek Johida
Het verhaal van 'De Binnenste Kring' neemt je mee in de ervaringswereld van de twee hoofdpersonen Aya en Lahiri, in hun zoektocht naar Zichzelf en naar God.

De Binnenste Kring Aya is dat geboren is in het land Manas (Westerse cultuur). Als kind voelt Aya zich daar niet thuis, omdat niemand haar begrijpt. Ze voelt emotionele onderstromen bij mensen, ziet aura's om mensen heen en ze heeft contact met onzichtbare andere werelden. Ze groeit op met een diep verlangen om 'erbij te horen', waardoor ze in haar leven keuzes maakt die niet goed bij haar aard passen. Haar gevoeligheid verdwijnt en ze gaat 'meedraaien' in de normale maatschappij.

Aya is voorbestemd om een belangrijke Goddelijke opdracht te volbrengen.

Ze leert 'de wereld van het verstand' en 'de wereld van het gevoel' goed kennen, als onzichtbare voorbereiding op haar toekomstige taak. Via onverwachtse spannende wendingen leidt 'het leven' Aya uiteindelijk naar haarlotsbestemming.

Ze hervindt haar eigenheid die ze in haar jeugd was kwijtgeraakt. Ze beseft dat haar gevoeligheid van vroeger haar authentieke kracht is. Ze vervult de belangrijke taak.

Lahiri is geboren in Vedana (Oosterse cultuur). Al van jongs af aan voelt Lahiri sterk de behoefte om op zoek te gaan naar 'de zin van het bestaan'. Dit leidt hem naar de orde van 'de Binnenste Kring', een kloostergemeenschap die door zelfonderzoek en studie God wil leren kennen.

In de diepgaande zoektocht naar God vindt Lahiri Zichzelf.

Geïnspireerd door Sai, een Meester uit de Lichtsferen, zet Lahiri zich in om de mensheid voor te bereiden op de nieuwe tijd in het toekomstige nieuwe land, Nieuw-Prema. Om Aya voor te bereiden op haar nog onzichtbare taak, beleven Aya en Lahiri samen elkaars leven in een verbonden meditatie De taak van Aya wordt duidelijk. Geheime geschriften worden gevonden en onthuld. Dit alles heeft grote gevolgen voor de beide culturen.
Via spannende belevingen worden in de beide werelden veel veranderingen in gang gezet.

In de nieuwe kosmische tijd krijgt de mens, vanuit de hogere Licht-werelden, alles aangereikt om weer te gaan leven volgens zijn/haar eigen hartintenties.
De wereld maakt zich op om de nieuwe tijd binnen te gaan. De tijd, waarin al het oude is afgelegd. De tijd waarin de mensheid de Goddelijke Wetten in eigen bezit heeft genomen. De tijd waarin pijn en lijden niet meer zal bestaan. De tijd van het hart.


Over het boek: De Binnenste Kring

In het boek word je meegenomen in ervarings-werelden, in gevoels-belevingen, met belangrijke levensvragen als thema's. Een breed scala aan onderwerpen komt op een hele natuurlijke manier aan bod, zoals:

De Binnenste Kring Zelfonderzoek, meditatie, Oosterse en Westerse cultuur, wetenschap en techniek, dood en geboorte, hemelsferen, Gidsen, aura's, chakra's, gevoel en verstand, emotionele verwerkingen, Eigen Essentie, God, innerlijke en uiterlijke wereld, de terugweg naar het paradijs, eigen verantwoording, ....... en nog veel meer.

Wijsheden, inzichten en gevoelservaringen worden in een spannend en boeiend verhaal naar voren gebracht en naar de lezer toe vertaald in hele herkenbare situaties, waardoor het heel gemakkelijk wordt om complexe items op diepere lagen in jezelf te begrijpen, zowel intuïtief-gevoelsmatig als rationeel.
'Met beide benen op de grond'...en toch verder lopen!
Bewust of onbewust is elk mens op zoek naar vrede en geluk. Door spiritualiteit en bewustzijn in het dagelijkse leven te integreren, en zo op Aarde neer te zetten, kom je vele stappen verder in jouw zoektocht naar voortdurend geluk.

Hier gaat het boek over. Het is een speelse handleiding voor de tocht naar De Essentie!
Dit alles op een ontspannen manier, in een spannend, boeiend en meeslepend verhaal

Voor wie?

Het boek is zodanig in afstemming geschreven, dat het voor een grote groep mensen heel interessant en boeiend zal zijn.

De Binnenste Kring Iemand, die weinig of geen ervaring heeft met spiritualiteit, zal het verhaal heel goed kunnen volgen. In een spannend verhaal word je op een hele natuurlijke en begrijpelijke - maar wel diepgaande - wijze meegenomen naar onbekende andere werelden. Ook voor mensen die al langer een spiritueel pad bewandelen is De Binnenste Kring een uitnodigend boek om te lezen.

Je zult veel van je eigen innerlijke processen herkennen, ..... en ook veel nieuwe dingen ontdekken, waardoor het boek een stimulans zal zijn voor je verdere groei en ontwikkeling. Daarnaast is het natuurlijk ook fijn om een ontspannende roman te lezen, die nu eens wél helemaal bij jouw 'wereld' aansluit.