Inspirerende en Bewustmakende Video's

Jill Bolte Taylor - My stroke of insight

Jill Bolte Taylor kreeg de kans om onderzoek te doen vanuit een perspectief waar maar weinig hersenwetenschappers van dromen: Op een ochtend bemerkte ze dat ze een zware beroerte had. Tijdens deze beroerte moest ze lijdzaam toezien hoe haar hersenfuncties -- beweging, spraak, zelfbewustzijn -- een voor een uitvielen. Ze bestudeerde en herinnerde elk moment. Dit is een zeer krachtig verhaal over hoe onze hersenen ons defenieren en ons verbinden met de wereld en elkaar.

Bekijk haar TED Talk hieronder (met Nederlandse ondertiteling) of op de Youtube pagina van Kristal Dimensies- TED Talk Speaker - Jill Bolte Taylor
- My Stroke of Insight

Janine Shepherd - You are not your body

We definiëren onszelf vaak door dingen die zich "buiten" onszelf bevinden: relaties, werk, familie - zelfs ons eigen lichaam. Maar hoe zou het zijn wanneer je leven drastisch wijzigd en je lichaam onherstelbaar beschadigd is. Wie zou je dan zijn?

Deze TED Talk onderzoekt de impact die verlies heeft op de menselijke psyche en op de universele drang naar zingeving en bevrediging. Alleen door het verlies van alles waarvan we dachten dat we het nodig hadden vinden we uit wie we werkelijk zijn. Janine Shepherd is een lopende parapleeg; ze is ook een gekwalificeerde pilote en aerobatiek instructrice, internationale spreker en auteur. In het verleden benoemd tot 's werelds meest bijzondere en inspirationele mensen, Janine wijdt haar professionele leven aan het empoweren van anderen om met tegenslagen om te gaan.

Bekijk haar TED Talk hieronder of op de Youtube pagina van Kristal Dimensies- Janine Shepherd