"Geschenk uit oude tijden"

door Kitty Janssen
Ik heb altijd al de overtuiging gehad dat ik als mens niet voor de eerste keer op aarde ben. Ik geloof in reïncarnatie en het leven in meerdere, parallelle dimensies tegelijkertijd. Het heeft enige tijd geduurd om mij dat weer te her-inneren en de moed te verzamelen om daarover ook te gaan schrijven op mijn blog. Ik geloof niet in toeval want alles valt je toe; situaties, mensen, omstandigheden en levenslessen die je bewust of onbewust zelf creëert.

We hadden al langer contact. Het boek 'boodschappenmeisje' Van Marianne Notschaele, reïncarnatietherapeut, stond al een tijdje in de collectie boeken van onze bibliotheek. In juli vorig jaar mailde ik haar dat Retour à la Source bestond en vroeg haar of zij enig idee had hoe we onze plek meer bekendheid konden geven. Zij raadde ons toen aan een Twitteraccount aan te maken.

Via dat medium bleven we ook in contact met elkaar. Toen ik een aantal weken geleden weer een fotootje van haar voorbij zag komen, voelde ik sterk de behoefte om haar te bellen. Haar grootste passie is schrijven en mijn wens was haar nèt op een moment te bellen dat haar antwoordapparaat niet aanstond. In het gesprek dat ogenschijnlijk over allerlei ditjes en datjes ging, filterde zij er een zinnetje uit waardoor we met elkaar afspraken dat het zinvol zou kunnen zijn om een via mail begeleidingstraject te starten.

Eén van mijn vorig levens heeft zich in een klooster afgespeeld. Daar was ik mij al eerder bewust van en dat werd ook het eerste aanknopingspunt. Teruggaan naar die tijd en in dit geval met de opdracht het verhaal uitschrijven. Via het uitschrijven van het verhaal ziet zij namelijk met haar gave parallellen met mogelijk andere vorige levens en kan dan ook aangeven of de noodzaak er is om dat verder uit te diepen en af te ronden. De manier waarop je een VL afgerond is zeer divers. Dat kan gaan via visualisaties, tekeningen, affirmaties, bekijken van een youtubefilmpje, het lezen van een of meerdere boeken. Alle tips en veel eigen en praktijkervaringen staan op haar website.

Het diepere onderzoek naar de gebeurtenissen in dat leven en de levens die hieruit voortvloeiden, boden mij verassende inzichten en grote overeenkomsten met de plek waar we nu wonen, de manier waarop we hier in Frankrijk ons leven hebben ingericht, de keuzes die ik in mijn leven heb gemaakt , de mensen die ik heb ontmoet en hier ontmoet en de emoties en gevoelens die ik toen en nu ervaar.

Het bleek uit mijn beschreven verhalen dat cijfers een rol speelden en Marianne gaf in haar feedback aan dat het interessant zou kunnen zijn om ons wat meer te verdiepen in numerologie.

Wij hebben hier geen huisnummer. Dat is op het Franse platteland ook niet gebruikelijk en we hebben zelf Retour à la Source als postadres aangegeven. Officieel wonen we volgens onze gemeente op Pech Peyrat dat letterlijk 'land van stenen' betekent. En als er ergens veel stenen zijn is dat hier in de Bouriane. We hebben uiteraard wel een postcode en ook het aantal letters in de naam van het dorpje levert een eindcijfer met betekenis op.

Als eerste stap hebben we samen verschillende sites bekeken. Het is namelijk altijd de vraag of je een betrouwbare site vindt die voor jouw gevoel de juiste info doorgeeft. Vervolgens hebben we alle cijfers en letters omgezet naar een getal van 1 t/m 9.

Pech Peyrat=9

Postcode 46250=8

Marminiac=9

Samen: 26 2+6=8

We vonden de overeenkomsten verbazingwekkend en hebben er meteen onze namen en geboortedata aan toegevoegd waaruit weer het getal 9 en 8 naar voren kwam.

Maar dan uiteraard de uitwerking van de betekenis van beide cijfers.

Betekenis getal 9

"Geeft een persoon het vermogen subtiel te zijn. Het is met een 9 gemakkelijk om in te voelen wat er werkelijk gebeurt."

Dit vonden we beiden bij ons passen.

Betekenis getal 8

Lemniscaat

Lemniscaat

De betekenis van lemniscaat is oneindigheid. Er bestaat een oneindige verbinding tussen alles, een oneindige samenwerking. Een ieder bewandelt zijn of haar eigen pad, waarin een ieder altijd een kruispunt tegenkomt waarop een keuze gemaakt kan worden op welk gebied dan ook, elke dag weer. Wat geleerd moe(d)t worden herhaalt zich. Alles komt altijd weer een keer langs, in welke vorm dan ook en daaraan kunnen we zien waar we staan, hoe we met onszelf, de ander en dat wat we tegenkomen omgaan. De levenspuls die altijd doorgaat, de mogelijkheden die er altijd zijn, de liefde die er altijd onvoorwaardelijk is, de balans die altijd gezocht wordt (beide rondingen van de lemniscaat zijn gelijk, in evenwicht).

Het is aan een ieder hoe het pad gelopen wordt, welke keuzes er gemaakt worden en met welke intentie. Iedereen heeft zijn of haar eigen waarheid. Alle waarheden bij elkaar geven DE waarheid, want daar is de eenheid. Uiteindelijk ligt in de oneindigheid (lemniscaat) de eenheid.. Yin en Yang, eenheid in verscheidenheid, ze hebben elkaar nodig om in balans te zijn, maar zijn ook elkaars uitersten, van dezelfde stok. De juiste keuze ligt in het midden, waardoor de meest optimale balans verkregen kan worden, op welk vlak of niveau dan ook.


De vetgedrukte woorden in bovenstaande tekst zijn de woorden die voor ons aanknopingspunten waren om daar met Marianne verder naar te kijken en aan een dieper onderzoek te onderwerpen.

Het is alsof er een steen in het water is gegooid. De effecten van reïncarnatietherapie denderen nu nog na in mijn hoofd. Het maakt het leven zoveel LICHTer en mochten er zaken naar boven komen drijven die ik weer wil delen, ziet iedereen het hier vanzelf.