Het gaat om die rimpeling in het water

door Kitty Janssen
Water is altijd in beweging. En het minst of geringste wat water aanraakt, laat een rimpeling achter. Op onze vijvers zien we dat zomers goed aan de sporen die de waterspinnetjes achter zich laten als ze over het water glijden. Het zijn hele lichte, fragile insecten en toch laten ze hun imprint achter.

Dat doen wij ook. Elk moment van de dag waarop we lachen, positieve gedachten hebben, de ander zien of ineens een boom willen knuffelen. En daar draait het allemaal om in die nieuwe wereld waar eenheid en harmonie de toon zetten.

We hebben in deze tijd toegang tot diepe wijsheid van alle tijden en culturen én ...elkaar. Wijsheid is bedoeld om te delen zodat het ons helpt om de kennis over onszelf uit te breiden en te verdiepen. Je hoeft elkaar daarvoor niet te kennen. Je hoeft elkaar daarvoor nog niet eens te zien. Het is een gevoel dat niet uit te leggen valt. Een directe connectie van hart tot hart.

Alles wat we zeggen, denken, doen en voelen werkt in op ons eigen leven en het leven om ons heen. Dat alles draagt weer bij aan het collectief menselijk bewustzijn waardoor wij op onze beurt op alle niveaus, fysieke en mentaal, worden beïnvloed.

We hebben als mens het vermogen om elkaar positief te beïnvloeden en het is een kans om elkaar te inspireren bij de realisatie van de onmetelijke hoeveelheid aan potentieel voor collectieve, versnelde, almaar doorgaande evolutie van ons bewustzijn.

We waren lange tijd onzichtbaar. De ontelbare hoeveelheid mensen die diep van binnen voelden en wisten dat er een tijd zou aanbreken waarop het gevoel dat we onlosmakelijk met elkaar en de aarde verbonden zijn, steeds sterker zou worden. Na de zoektocht naar jezelf, volgt de zoektocht om elkaar weer te vinden.

Sociale netwerken: twitter- linkedin- het blog- de artikelen die ik schrijf proberen allemaal een bijdrage te leveren aan die verbondenheid en verbinding. Het is een weg van gezamenlijkheid en het gaat om die rimpeling in het water.

Kitty Janssen
december 2011- Retour à la Source