Verbondenheid

'Een geschenk uit oude tijden' door Kitty Janssen
We leven in een spannende tijd en als ik naar mijzelf en anderen in mijn omgeving kijk, hebben zich in de eerste paar maanden van het nieuwe jaar op elk niveau grote, interne veranderingsprocessen afgespeeld.

Als je wakker wordt, ontdek je dat je een spiritueel wezen in een menselijk lichaam bent. Velen schrijven daarover en steeds mensen weten, voelen en ervaren dat het ook zo is. Een groeiende groep mensen is zich aan het losmaken van oude patronen en als je oud loslaat, heb je vaak nog geen enkel idee wat er gaat komen. Loslaten is een groeiproces en hoe meer je durft los te laten, hoe krachtiger je wordt en hoe sterker je verbinding met je bron wordt.

Ik heb altijd al de overtuiging gehad dat ik als mens niet voor de eerste keer op aarde ben. Het heeft enige tijd geduurd om mij dat weer te her-inneren. Ik geloof niet in toeval. Alles valt je toe, situaties, mensen, omstandigheden en levenslessen die je bewust of onbewust zelf hebt gecreëerd. Het leven is een grote zoektocht naar die bron.

Ik geloof in reïncarnatie en het leven in meerdere, parallelle dimensies tegelijkertijd. De verbinding met mijn eigen bron voelde ik pas echt ontstaan toen ik met hulp van een reïncarnatietherapeute mijn andere levens onder de loep nam. Ik ben er mij van bewust dat een van mijn levens zich in een klooster afspeelt. Het diepere onderzoek naar de gebeurtenissen bood verassende inzichten en grote overeenkomsten met de plek waar ik nu woon, de manier waarop ik mijn leven hier in Frankrijk heb ingericht, de keuzes die ik heb gemaakt , de mensen die ik ontmoet en de emoties en gevoelens die ik hierbij ervaar.

Mijn overtuiging is dat we op aarde komen met een opdracht en dat we in een tijd leven waarin het de bedoeling is dat iedereen zich deze opdracht weer herinnert. Ik voelde de afgelopen maanden intuïtief aan dat ik niet de enige was bij wie in de afgelopen jaren een innerlijke drang was ontstaan om een ontmoetingsplaats voor gelijkgestemde zielen te creëren. Een plek waar je voor korte of voor langere tijd kunt verblijven om tot rust te komen.

Vanuit het diepe besef dat de aarde en het leven bedoeld zijn om samen te delen en te werken aan een gemeenschappelijke droom, een wereld waarin eenheid, harmonie, liefde, en respect voor Al Dat Is vanzelfsprekend is, werd ook het gevoel sterker om krachtplekken in Frankrijk, zoals Retour à la Source er een van is, met elkaar te gaan verbinden. Zoals zoveel symbolen altijd al mijn levenspad hebben gekruist, kwam op dat moment ook het getal 13 in beeld.

Volgens de Mayaberekeningen ben ik toon 13. Een verbinder bij uitstek. Altijd al geweest en zoals zoveel symbolen mijn levenspad hebben gekruist, kwam op het getal 13 in beeld. Het universum is opgebouwd uit licht- en geluidsfrequenties met 13 als magisch getal. 13 tonen, 13 Heilige Getallen, 13 kristallen schedels, 13 grootmoeders, 13 bloedlijnen, 13 chakra's, 13 manen, 13 zodiac tekens. Allemaal spirituele energieën die de fysieke werkelijkheid voorbij gaan en ons de noodzakelijke kracht geven om te scheppen. Met de reeks van 13 kan een proces van schepping voltooid worden.

Er zijn inmiddels 5 krachtige plekken die met elkaar verbonden zijn. Ieder met een eigen karakter, energie en trillingsniveau.De onderlinge verbondenheid werd vanaf het eerste moment gevoeld en ervaren. Allemaal bijzondere plekken waar de natuur en de omgeving haar werk doet en die gecreëerd zijn om mensen een warm en veilig onderkomen te kunnen bieden in deze uiterst roerige tijden.

Verbondenheid, een geschenk uit oude tijden.

Kitty Janssen
www.retouralasource.org

www.13krachtplekkeninfrankrijk.nl