Hallo, Ik ben Maria Piotrovskaja,

Russische van oorsprong en eigenaresse van Aquarius Aura Foto Video Studio te Tilburg. Vanaf mijn 18de ben ik bewust met de spiritualiteit bezig. Ik heb me jaren geleden verdiept in de Oosterse geschiedenis, filosofie, cultuur, religie, kunst en vechtsporten. Tijdens mijn opleiding op de faculteit 'wereldgeschiedenis' aan de Universiteit van Moskou heb ik grondig onderzoek gedaan naar de oudste beschavingen in China van 4.000 jaar geleden. De oudste beschavingen van de planeet zoals in Lemurië, op Atlantis, in Egypte of Sumeru, in India en China hebben nog steeds een grote impact op mijn spirituele zoektocht naar de Goddelijke Waarheid gehad.

Ik heb me verder verdiept in de filosofische en religieuze stromingen van Oost en West zoals het taoïsme, boeddhisme, gnostische en mystieke christendom, theosofie en agni-yoga. Uiteindelijk kon ik de oosterse wijsheid en het westerse mysticisme op mijn spirituele weg als één geheel integreren. Ik volg mijn spirituele Pad onder de begeleiding van Mahatma's of Adepten van het Verre Oosten die vanuit het spirituele centrum van onze planeet in Shambhala zijn inspirerende en tijdloze leringen over de macro(universum)- en microkosmos(mens) al eeuwenlang verspreiden.

De leringen van de Opgevaren Meesters van Grote Witte Broederschap waren aan een breed publiek geopenbaard in 1880-90 door de samenwerking van E.P. Blavatsky en de Mahatma's Morya, Kuthumi Djval Kul en Saint Germain. De theosofische vereniging die door Blavatskaya opgericht was en de mystieke leer over het Pad van de Adepten blijft een inspiratiebron voor vele spirituele zoekers, zelfs nu in de moderne tijd. In de loop van de 20ste eeuw waren nog meer spirituele organisaties opgericht die de boodschap van de Opgevaren Meesters tot nu toe verspreiden, zoals de internationale 'Agni-yoga' organisatie, de 'I AM movement' ( spirituele beweging) en de internationale spirituele organisatie 'The Summit Lighthouse'.

Ik heb mijn innerlijke roeping in het verspreiden van de leringen van Opgevaren Meesters gevonden. Dat doe ik nu al meer dan 10 jaar door het middel van geven lezingen en workshops, het schrijven van artikelen en rubrieken op websites, maar ook door het geven van persoonlijke consulten en spirituele begeleiding voor spirituele zoekers op mijn Aura Foto Video Studio, Aquarius. De Kosmische wijsheid, persoonlijke zelfstudie en zelfvorming gecombineerd met de toepassing van spirituele technieken, die door de Adepten persoonlijk aan hun leerlingen gegeven zijn, vormen de spirituele basis van mijn persoonlijke dagelijkse praktijk.

Graag wil ik de vruchten van mijn spirituele werk met iedereen die op zoek is naar de allesomvattende Goddelijke Waarheid delen. Wil je meer weten over mijn activiteiten kijk dan op: AuraFotoVideo en Spirituele weg.

Only the Whole truth will set men free!