7 Chakra's en de 7 Stralen

door Maria Piotrovskaja
Alle 7 stralen zijn uniek en bieden een speciaal en persoonlijk pad voor de ontwikkeling van onze ziel. Iedere straal heeft zo zijn eigen vibratie, eigen weg en eigen discipline. Iedere straal geeft een unieke aanvulling aan op onze persoonlijkheid. Daarom is het belangrijk de energie van alle 7 stralen in ons auraveld dagelijks te laten stromen.

De vibraties van de 7 stralen komen ons aura via de 7 chakra's binnen. Alle 7 chakra's zijn afgestemd op de frequenties van de 7 stralen. De chakra's zijn de poorten van de ziel naar de spirituele dimensies. Ze zijn de schalen die dagelijks gevuld worden met het licht van God. Hoe meer licht wij in de chakra's kunnen bevatten, hoe meer persoonlijke kracht, intuïtie en creativiteit manifesteren wij in ons leven. Iedere chakra correspondeert met de bijhorende kleur en vibratie van bepaalde straal.

Hier onder zie je een korte omschrijving van de kwaliteiten van de 7 chakra's. De kleuren die hier zijn gegeven zijn de kleuren van de chakra's in het nieuwe Aquarius Tijdperk. Zo zien de chakra's er uit bij een spiritueel ontwikkelde persoon.

Basis-chakra is de poort naar de 4de straal.
Deze chakra heeft 4 blaadjes en is wit van kleur.

Positieve kwaliteiten: zelfdiscipline, ordelijkheid, verantwoordelijkheid, perfectie, zuiverheid, hoop.

Negatieve kwaliteiten: hopeloosheid, moedeloosheid, zweverigheid, dromerigheid, niet in staat zijn om beslissing te nemen, twijfel, angst.

Spirituele les van de basis-chakra: Leer de materie en je fysieke lichaam als een tempel van de geest te waarderen. Geef genoeg aandacht aan je fysieke lichaam, omdat zijn staat bepaalt hoeveel licht jouw chakra's dagelijks kunnen opnemen en verdragen. Geef energie aan je materiele behoeftes, maar vergeet niet je goddelijke oorsprong door al je ervaringen in de materiële wereld. Wij zijn spirituele wezens die gereïncarneerd zijn om onze geest op de meest praktische manier te manifesteren. Integreer het spirituele en materiële in je leven!
"Through practicality, self-discipline and joy we nurture life to wholeness."
Seksuele chakra is de poort naar de 7de straal.
Deze chakra heeft 6 blaadjes en is violet van kleur.

Positieve kwaliteiten: vergeving, vrijheid, transmutatie, rechtvaardigheid, tact, intuïtie, creativiteit.

Negatieve kwaliteiten: te kort aan tact, tolerantie, waardering, dankbaarheid, rechtvaardigheid en vergeving.

Spirituele les van de sexuele chakra: Vrijheid is ons gegeven om onszelf te zijn en in staat zijn om te creëren. Wees trouw aan je reële zelf! De ziel is opgesloten in de emotionele en sensuele verlangen van de sexuele chakra. De ziel moet uiteindelijk de keuze maken tussen de ego, de lagere menselijke natuur, en de hogere zelf, die het christus-bewustzijn vertegenwoordigt.
"By reclaiming our soul's original pattern, we are free to realize our full creative potential."
Zonnevlecht-chakra is de poort naar de 6de straal.
Deze chakra heeft 10 blaadjes en is purper van kleur.

Positieve kwaliteiten: vrede, broederschap, dienstbaarheid, nederigheid, emotionele balans, zelfbeheersing. Negatieve kwaliteiten: fanatisme, agressie, egoïsme, angst, passiviteit, inertie, luiheid, bezorgdheid, verslaving.

Spirituele les van de zonnevlecht-chakra: Realiseer je dromen, kom tot actie in de plaats van ongegrond fantaseren over beter leven! Zit niet teveel met je gedachten in het verleden of in de toekomst, leef in het nu! Houd je energie in balans .Ontwikkel innerlijke vrede, zelfcontrole over je emoties. Neem de tijd om de juiste beslissingen te nemen, laat je niet door de eerste emotionele impulsen te leiden. Bestudeer de motieven van je verlangen. Richt de energie van je zonnevlecht naar het vervullen van je goddelijke missie in de plaats van onbelangrijke materiële zaken. Zet de juiste prioriteiten in je leven op een rij, maak een stappenplan om ze te realiseren!
"By mastering emotions and desires, we cultivate inner peace, brotherhood and selfless service."
Hart-chakra is de poort naar de 3de straal:
Deze chakra heeft 12 blaadjes en is roze van kleur.

Positieve kwaliteiten: liefde, dankbaarheid, gevoeligheid, creativiteit, schoonheid, adoratie, inspiratie.

Negatieve kwaliteiten: haat, ondankbaarheid, afgunst, onverschilligheid, sentimentaliteit.

Spirituele les van de hart chakra: Versterk positieve kanten in een ander. Accepteer de verschillen in de mensen, probeer niet iedereen naar je evenbeeld te veranderen. Houd je hart open, maar durf ook 'nee' te zeggen. Stel duidelijk de grenzen, voorkom misbruik van je goedheid. Neem je eigen verantwoordelijkheid om de energie van je hart te beschermen. Sta open voor de behoeftes van anderen, maar neem ook de tijd voor je innerlijke zelf! Wordt echte liefde in het actie en niet alleen in het woord.
"The heart fires of loving-kindness and charity impel us to wise and compassionate action."
Keel-chakra is de poort naar de 1ste straal.
Deze chakra heeft 16 blaadjes en is blauw van kleur.

Positieve kwaliteiten: kracht, moed, gehoorzaamheid, geloof, bescherming, leiderschap.

Negatieve kwaliteiten: kritiek, roddel, vloek, twijfel, controle, trots, ongeduld, overheersing, machtmisbruik.

Spirituele les van de keel-chakra: Verzamel je innerlijke kracht voor een constructieve verandering in je leven. Gebruik op een positieve manier de kracht van het gesproken woord, maar leer ook de innerlijke kracht van de stilte. Durf jezelf te zijn, volg je goddelijke plan. Bestudeer de kosmische wetten. Verwelkom de Goddelijke realiteit in je leven.
"By mastering will and power, we release the elevated energies of the heart through the spoken word for personal and world transformation."
Derde oog chakra is de poort naar de 5de straal.
Deze chakra heeft 96 blaadjes en is groen van kleur.

Positieve kwaliteiten: visie, genezing, waarheid, intuïtie, inspiratie, inzicht, onderscheidingvermogen, contact met goddelijke intelligentie, concentratie op een doel.

Negatieve kwaliteiten: mentale kritiek, ongeloof, doelloosheid.

Spirituele les van de derde oog chakra: Zie de goddelijke perfectie in jezelf en in de ander. Zie met je innerlijke inzicht de beste uitkomst in alle situaties. Gebruik de positieve kracht van de visualisatie en onderscheidingsvermogen. Blijf gefocust op je levensplan. Schenk aandacht aan wat je echt wil bereiken.
"By focusing our inner vision on the divine plan, we achieve clarity and creative insight."
Kruin-chakra is de poort naar de 2de straal.
Deze chakra heeft 1000 blaadjes en is goud-geel van kleur.

Positieve kwaliteiten: verlichting, wijsheid, zelfkennis, open bewustzijn.

Negatieve kwaliteiten: intellectualisme, mentale en spirituele trots, onwetendheid.

Spirituele les van de kruin-chakra: Ken de echte Goddelijke realiteit, die is achter de schermen van materiele realiteit van deze wereld. Overstijg maya en illusie van de fysieke dimensie. Ga op zoek naar je Goddelijke potentie om Christus en Boeddha te worden. Wees bewust van de onbeperkte bronnen van je Hogere zelf. De goddelijke missie van iedere lichtdrager ligt bij het delen van de goddelijke wijsheid met de anderen.
"Through knowledge of the inner Self, we attain wisdom, enlightenment and oneness with all life."