7 Chohans en 7 Stralen

door Maria Piotrovskaja

Chohan van de 1e straal:

"Without the dedication to the Will of God you cannot be disciplined on any of the other rays and follow the spiritual path at all!"

El Morya is de Heer van de 1e, blauwe straal van Goddelijke kracht, goedwil, geloof, bescherming en Goddelijke plan. El Morya vertegenwoordigt de kwaliteiten van leiderschap, juist gebruik van macht, meningsuiting en de overgave aan de Wil van God.

"The will of God is within us. It is our inner blueprint: it is the design of the soul. To rebel against the will of God is to rebel against the own true self."

Deze straal correspondeert met de keel chakra, die het instrument van de gesproken woord is. Op het pad van de 1e straal leert de ziel de kracht van haar keel-chakra positief te gebruiken, de waarheid te spreken en een perfect instrument van de wil van God te worden.

El Morya was gereïncarneerd onder anderen als Abraham, als een van de drie koningen - Melchior, koning Arthur van Engeland, Thomas More, Thomas Becket, de grote koning Akbar uit India.

"Until men recognize the darkness, they do not reach for the light. Thus the grossness of materialism and of a mechanistic civilization continues unchallenged. To challenge, men must have a sword; and the sword is the sacred Word of Truth to this age."

El Morya's etherische retraite verblijf is gelegen in Darjeeling, India.

Als een chohan ofwel de Heer van de 1ste straal heeft El Morya ontelbare legioenen van engelen van de blauwe straal tot zijn beschikking. Aartsengel Michael is het opperhoofd van de engelen van de 1ste straal. Samen bieden zij de bescherming en steun aan alle zielen van het Licht.

Chohan van de 2e straal:

Lanto is de Heer van de 2e, goud-gele straal van wijsheid, verlichting en spirituele groei. Deze straal correspondeert met de kruin chakra die het instrument van het Christusbewustzijn is. Lanto vertegenwoordigt de Goddelijke vlam der wijsheid, zelfkennis, zelfstudie, Goddelijke bewustzijn, verlichting en onderscheidingsvermogen. Lanto was vaak in China gereïncarneerd, waar hij zich bezig hield met de vlam van verlichting. In zijn leven als de Hertog van Chou was hij de goeroe van Confucius geweest. Rond 500 voor Christus heeft Lanto zijn Ascension behaald.

Op het pad van de 2de straal leert de ziel door middel van de kruin-chakra de wijsheid van het heilige woord, de Logos op te nemen. Je leert hoe je de innerlijke kern van de ziel kan bereiken en de mensen eromheen van maya, illusie, afgoderij en materialisme te bevrijden. Dit pad leidt de volgeling in de perfecte vibraties van het Christus bewustzijn en helpt een spirituele zoeker de verbinding te herstellen tussen de ziel en haar Hogere Zelf. "Wisdom simply means 'wise dominion'. It means using the laws of God wisely to take dominion in our lives. We need wisdom to run our affairs, our households, and our business, to guide and to prepare our children for the initiations of life that come to all of us because earth itself is a mystery school."

Het etherisch retraite verblijf van Lanto is op de Grand Teton in Wyoming gevestigd. Als de chohan ofwel de Heer van de 2e straal, heeft Lanto ontelbare legioenen engelen van de goude straal van verlichting tot zijn beschikking. Het opperhoofd van de engelen van verlichting en Goddelijke wijsheid is aartsengel Jofiel.

Chohan van de 3e straal:

Paul de Venetiaan is de Heer van de 3e, roze straal van Goddelijke liefde, mededogen, Goddelijke kunst en schoonheid. Creativiteit, inspiratie en onvoorwaardelijke liefde zijn de kwaliteiten van de roze straal die hij belichaamt. De derde straal correspondeert met het hart chakra, die een perfect instrument voor het ontwikkelen van de intuïtie en creatieve vermogen is. Op het pad van de 3de straal leert de ziel haar hart chakra openen en de kracht van onvoorwaardelijke liefde te ervaren en dagelijks toe te passen. De kracht van de Goddelijke liefde brengt het onderscheidingsvermogen met zich mee. De adept van de 3de straal is in staat de harten van de mensen te zuiveren, te verzachten en te bevrijden van lagere gevoelens.

Paul de Venetiaan leert de weg van de goddelijke liefde door deze energie in actie te brengen. Dat doet hij als de kunstenaar, die de perfecte vormen van de Goddelijke schoonheid aan het precipiteren is. In zijn laatste reïncarnatie was hij een Italiaanse Renaissance schilder Paolo Veronese. Paul de Venetiaan werkt nauw samen met studenten van kunst, muziek, architectuur en techniek in het scheppen van schoonheid, symmetrie en design.

"Art is the expression of the love of the soul and it is intended to portray the footsteps on the path of initiation - the stations of the cross, the waymarks of our overcoming of our trials and our tribulations. Love, the cohesive power of the universe, is the foundation of life and is in every cell, and therefore love is geometry of being. And that geometry brought forth is intended to be exalted in art."

Het etherisch retraite verblijf van Paul de Venetiaan, Château de Liberte (Kasteel van Vrijheid), bevindt zich boven de rivier de Rh�ne in het zuiden van Frankrijk. Als chohan ofwel de Heer van de 3e straal heeft Paul de Venetiaan ontelbare legioenen van de engelen van de 3e straal tot zijn beschikking. Het opperhoofd van de engelen van Goddelijke liefde is aartsengel Chamuel.

Chohan van de 4e straal:

"When you are fully in harmony with God, you are immortal, for God is immortal. Thus, harmony is the price you must pay for your ascension!"

Serapis Bey is de Heer van de 4e, witte straal. De kwaliteiten van deze straal zijn: zuiverheid, discipline, vreugde, hoop, harmonie en excellentie. Deze straal correspondeert met de basis chakra, die de mystieke plaats voor ons levensenergie ofwel kundalini is. Op het pad van de 4 de straal leert de ziel de kundalini, haar levensenergie, bewust te beheersen. Dit is het pad van zuiverheid en perfectie, discipline en zelfcontrole, balans en harmonie in je leven. Hier bereik je het meesterschap over de witte vlam van de Hemelvaart die verankert is in de basis-chakra.

Serapis Bey begeleidt spirituele zoekers in hun voorbereiding voor het ritueel van de Ascension - de Hemelvaart. Hij is een grote aanhanger van de Goddelijke Moeder en haar licht en vuur in alle zielen. Hij is beroemd tussen de meesters om zijn felle vastberadenheid de zielen uit zelfverwennerij te redden en ze te helpen accelereren op het spirituele pad.

"The Ascension is the acceleration of the Divine Consciousness within us that results in our final return to the white-fire core of being. It is the liberation of the soul from the rounds of rebirth and personal karma."

Serapis Bey heeft vele levens doorgebracht langs de Nijl, en als de Egyptische farao Amenhotep III construeerde hij de fysieke tempel in Luxor. Zijn meest bekende incarnatie was Leonidas, de grote krijger die de Spartanen leidde in de beroemde slag bij Thermopylae, Griekenland. Serapis heeft rond 400 voor Christus zijn Hemelvaart behaald. Zijn etherische retraite verblijf is gelegen in Luxo, Egypte.

Als chohan ofwel de Heer van de 4e straal beschikt Serapis Bey over ontelbare legioenen van engelen van zuiverheid en de witte vlam. Het opperhoofd van de engelen van de 4e straal is aartsengel Gabriel. Serapis Bey werkt ook nauw samen met de legionen van Justinius - de serafijnen en cherubijnen.

Chohan van de 5e straal:

Hilarion is de Heer van de 5e, groene straal die de Goddelijke waarheid, wetenschap, genezing, Goddelijke visie en welvaart vertegenwoordigt. Deze straal correspondeert met het derde oog chakra, die een Goddelijk instrument voor innerlijke visie en concentratie op het Goddelijke plan is. Op het pad van de 5de straal leert de ziel de Goddelijke visie en het onbevlekte concept van haar Goddelijke zelf voor het derde oog te houden. De kracht van de reiniging en de genezing van de ziel samen met de mystieke kennis van muziek wordt aan de adept van de 5de straal gegeven. De meest bekende reïncarnatie van Hilarion is zijn reïncarnatie als apostel Paulus. In zijn laatste leven was hij Heilige Hilarion, de 4e eeuwse kluizenaar en genezer die destijds ontelbare wonderen verrichte.

De opgevaren meester Hilarion sponsort religieuze leiders, missionarissen, genezers, muzikanten, en wetenschappers die gespecialiseerd zijn in de computer- en ruimtevaart technologie. Hij streeft ernaar de kracht van de Goddelijke Waarheid te verspreiden zodat iedereen de juiste visie over zijn Goddelijke natuur mag ontvangen en het spirituele pad mag bewandelen op weg naar zijn persoonlijke Christusschap. Ook is deze meester bezig de zielen te helpen die geen bewuste kennis hebben van het pad van het individuele meesterschap.

"The release of Truth is not just a series of words, concepts or ideas. It is a vibratory action that reaches up to the Godhead and brings the crystal flowing stream of that action into human affairs."

"The Truth all mankind seek is based on the irrefutable law that Spirit and Matter are not opposites: they are the twofold nature of God's being which remain forever as the Divine Polarity."

Zijn etherisch retraite verblijf is de Tempel van de Waarheid en is gelegen op het eiland Kreta in Griekenland. Als de chohan ofwel de Heer van de 5e straal heeft Hilarion ontelbare legioenen engelen van genezing tot zijn beschikking. De aartsengel van de 5e straal die de leiding heeft over de engelen van de groene straal is aartsengel Rafael.

Chohan van de 6e straal:

Nada is de Vrouwe, het spirituele hoofd van de 6e straal, de paarse en gouden straal van devotie, vrede, broederschap en dienstbaarheid. Deze straal correspondeert met de zonnevlecht chakra, die het Goddelijke instrument van vrede, harmonie en balans is. Op het pad van de 6de straal leert de ziel de emoties van de zonnevlecht te beheersen en de innerlijke vrede uit te stralen. Zuivering van het verlangen en overwinning over de lagere menselijke natuur door service en dienstbaarheid is de weg van de adept van de 6de straal.

Nada helpt de goddelijke controle over de emoties in de zonnevlecht te houden. Ze is de sponsor van tweelingzielen en gezinnen. Nada dient ook bij de Karmische Raad, een groep van 8 opgevaren Meesters die over karma van de bewoners van deze planeet oordelen, genade geven en hun oordeel uitspreken over elke ziel.

Als de chohan van de 6e straal leert Nada de weg van dienstbaarheid te bewandelen en op de meest praktische manier naasten liefde te manifesteren.

"Giving ourselves to others is a part of highest initiations of love."

"I am my brother's keeper" is the motto and the way of life for every student of the Cosmic Law. Op Atlantis diende Nada als priesteres in de Tempel van Liefde. In andere reïncarnaties, was zij advocaat en expert op het gebied van de verdediging van de verdrukte zielen. Ze heeft haar Ascension 2700 jaar geleden behaald.

Nada's etherische retraite verblijf is gelegen over Saoedi-Arabië. Nada heeft tot haar beschikking alle steun van de engelen van de 6e straal. Aartsengel Uriel geeft de leiding aan de legioenen van de 6e straal. Samen brengen ze vrede, support en Goddelijk oordeel op aarde.

Chohan van de 7e straal:

Saint Germain is de Heer van de 7e, violette straal van vrijheid, alchemie, rechtvaardigheid, barmhartigheid, transmutatie en vreugde. Hij is de sponsor van de Verenigde Staten van Amerika en de hiërarch van het Aquarius Tijdperk.

De 7e straal correspondeert met de zetel-van-de-ziel ofwel de seksuele chakra. De ziel van de mens is verbonden met deze chakra. Het is haar innerlijke verblijf tot het moment dat ze haar wettelijke plaats in het hart chakra terug kan verdienen. De gift van violet vuur is het grootste geschenk van Saint Germain. Door de transmuterende kracht van deze spirituele vlam kan de ziel zich van de lagere trillingen van het menselijke bewustzijn, verlangen en creaties bevrijden en zich in het hart chakra weer vestigen, wat haar oorspronkelijke plaats is.

Op het pad van de 7de straal leert de ziel haar Goddelijke natuur als de bron van geluk, creativiteit, intuïtie en inspiratie te herkennen. Je leert hoe je de vibraties van je lagere zelf door de vibraties van je Hogere zelf kan vervangen. Dit is de weg van spirituele alchemie en transmutatie, vermenigvuldiging van je beste kwaliteiten en de ultieme bevrijding van de ziel.

Saint Germain was gereïncarneerd onder anderen als de profeet Samuel, Heilige Josef, Heilige Albanus, Merlijn de tovenaar, Christopher Columbus, Roger Bacon, Fransis Bacon. Zijn laatste reïncarnatie was als wonderman van Europa, Graaf Saint Germain.

Saint Germain heeft zijn Ascension in 1684 behaald. In alle reïncarnaties was hij bezig de vlam der vrijheid in alle naties te verspreiden, de zielen van het licht met zijn Goddelijke bron opnieuw te verbinden en de hoogste vormen van alchemie(transmutatie) te beoefenen. Hij heeft ook gezegd dat, wanneer de tijd rijp is, de technologie voor het Aquarius tijdperk vrij zal geven. Dit zal pas gebeuren wanneer de naties misbruik van wetenschap en religie achter zich hebben gelaten.

"Cooperation between science and true religion brings forth the fruit of wisdom and higher understanding for all men". Zijn etherische retraite verblijven zijn gevestigd in Transsylvanië in Roemenië en de Table Mountain in Wyoming, Noord Amerika. Als de chohan ofwel de heer van de 7e straal heeft hij tot zijn beschikking de legioenen van engelen der vrijheid. De aartsengel van de violette straal is Zadkiel. Samen werken zij om de violette vlam wereldwijd te verspreiden.

Voordat de ziel definitief haar straal kiest, hoort ze op alle 7 stralen ervaring op te doen. De reïncarnaties zijn bedoeld als een leerproces die de kans biedt aan de ziel om zich geestelijk te ontwikkelen op het spirituele pad van alle 7 stralen. Het oorspronkelijke goddelijke plan voor de ziel was gebaseerd op 14 reïncarnaties: 7 reïncarnaties in het mannelijke lichaam en 7 reïncarnaties in het vrouwelijke lichaam voor de uitwerking van de kwaliteiten van alle 7 stralen(als een man en als een vrouw). Na afloop van de aardse leerschool zal de ziel meesterschap over de 7 aspecten van het Goddelijke bewustzijn met succes behalen en meester over haar eigen leven worden. Het eindexamen van de aardse leerschool is voor iedere ziel hetzelfde: het ritueel van de Hemelvaart.

"The Ascension is merely the acceleration of the vibratory rate of the electrons and the very nuclei of the atoms of being until the vibration is so intensified that the individual actually disappears from the sight or visible spectrum of material world."

De Hemelvaart is een moment van de spirituele geboorte van de opgevaren meester of meesteres, die bevrijd is van de beperkingen van tijd en ruimte, fysieke reïncarnatie, menselijke vorm en het lagere bewustzijn.

"The ascended masters who have ascended into the white-fire core, the central sun of being are not exceptions to the rule but they are the personification of the rule, or the Logos, the Word of God itself."

Wil je meer weten over de esoterische leer van opgevaren meesters, bezoek dan de volgende websites:

tsl.org,
Sacred Word,
Light Worldwide,
Summit Lighthouse,
Becoming Christ,
Golden Age of Aquarius.

Lees hier verder: 7 Chakra's & 7 Stralen