De hartvlam

door Maria Piotrovskaja
The only mirror that shows reality of all creation is the heart
Het hart is het meest belangrijke fysieke orgaan in het menselijke lichaam. In het spirituele zicht is het hart de open poort naar de geestelijke wereld. De energietrilling van het hart is het hoogste ten opzicht van alle andere organen over welk ieder mens beschikt. Er is geen religie, filosofische of spirituele stroming hier op aarde, waar het hart geen centrale rol speelt. Het hart van de mens in religieuze en spirituele opzicht wordt vaak met de zon in de hemel vergeleken. De belangrijkste taak van de zon en van het hart is om als een bron van levensenergie te dienen. Het licht, de warmte en de magnetische aantrekkingskracht komen allemaal van de zon af en het hart is een replica van de zon in het menselijke lichaam.

In alle mysteriescholen, oud en nieuw, wordt de energetische trilling van het menselijke hart in vergelijking gesteld met de energetische trilling van de Bron des Levens. Adepten van het Verre Oosten, de heilige broeders van de Grote Witte Broederschap beweren dat het menselijke hart uit hetzelfde vurige substantie gemaakt is, als de vlammen zee in de Grote Centrale Zon. In de kern van ieder hart is een atoom van het licht geplaatst die van de sprankelende vlammen uit de Grote Centrale Zon afkomstig is. Ieder mens draagt onbewust in zich een zaad van het onsterfelijke licht die qua trillingsniveau helemaal gelijk is als bij alle kosmische wezens; engelen, heiligen, adepten en avatars.

Wij zijn allemaal een grote familie, geboren vanuit het middenpunt van het Kosmos - de Grote Centrale Zon. Wij dragen dezelfde genetische code in ons hart en daarom worden wij allemaal als de kinderen van de Almachtige Vader-Moeder God beschouwd. Niet als zondaars, maar als een koninklijk geslacht, de Zonen en Dochters van God zijn wij geboren. Allemaal hebben wij het geboorte recht, de vrije wil, gekregen om onze persoonlijke evolutie vanuit de baby toestand naar het volmaakte spirituele meesterschap uit te stippelen. Sommige zielen hebben de korte route genomen, ze staan nu bekend als de verlichte goddelijke wezens, zoals Christus en Boeddha. De anderen hadden meer tijd voor persoonlijke evolutie nodig totdat ze het atoom van eeuwig licht in zichzelf konden ontdekken.

"Your divine spark is the same Universal Light that has burned in the hearts of the saints, adepts and masters of East and West. It is within your heart burning as the threefold flame of Divine Love, Wisdom and Power. The only difference between their flame and your flame is size and intensity. The more intense the flame, the greater the endowment of light. The greater the light, the more power you have to become a living transformer of love."
Ongeacht het verschil in het bewustzijn en persoonlijke ontwikkelingsniveau zijn wij allemaal met elkaar verbonden. Dat komt door dezelfde vibratie van oneindige liefde, die in ieder hart verankert is. De man of de vrouw, de engel of de mens, de oude of de pasgeboren ziel, hebben wij allemaal de vlam in ons hart, die drievoudig van aard is. Het atoom van Gods licht die wij bij de geestelijke geboorte gekregen hebben is in feiten een drie-eenheid, die de Goddelijke Kracht, de Goddelijke Wijsheid en de Goddelijke Liefde in ieder hart manifesteert. De vlam in ons hart is een samensmelting van drie Goddelijke kwaliteiten, die de spirituele basis voor de Universele evolutie vormen. De vlam van Gods kracht kleurt zich in de blauwe tinten. De vlam van Goddelijke Wijsheid is goudgeel van kleur en de vlam van Goddelijke Liefde straalt een pastelroze kleur uit, die als het nodig is in een robijnrode vlam verandert.

De vibratie van Goddelijke Liefde is de krachtigste energie wat in het Kosmos te vinden is. De pastelroze kleur van de liefdesvlam manifesteert zich op het moment als het over de zachte aanraking van onvoorwaardelijke liefde gaat. De robijnrode straal van Goddelijke Liefde verandert de comfortabele energie van de liefdesvlam in het vurige zwaard op het moment dat de ziel beschermd, bevrijd en getest zou worden. Goddelijke Liefde is de vibratie dat alle menselijke creatie op een vurige proef worden gesteld. Hoe hoger het niveau van de initiatie is, de persoonlijke spirituele ontwikkeling van de ziel, hoe beter ze in staat is de meest vurige manifestatie van de Goddelijke Liefde te verdragen.

"The most important place where you can arrive when you follow the spiritual Path is the centre of your heart! Only there you can see all things as they really are."
Wanneer wij ons richten op het hart, dan zijn wij in staat ons op het hartritme van onze geestelijke ouders, Alpha en Omega, in de Grote Centrale Zon af te stemmen en daarmee weer de verbondenheid met onze geestelijke familie in het gehele Kosmos te voelen. Ben je eenzaam, onbegrepen, verlaten, neem dan zeker de tijd om op je eigen hartritme te focussen. Weet dat je hartkloppingen hetzelfde zijn als bij al je broeders en zusters in het heelal. De stroom van oneindige liefde in je hart is hetzelfde als bij de grootste avatar. Train jezelf in het versterken van je hartvlam zodat je capaciteit om de stroom van oneindige liefde te behouden steeds groter zou worden!

"Remember, there is nothing so important on our spiritual path as to increase our capacity to love! Love is a process of plumbing the depths of our inner being, of touching and expressing our soul's deeper nature of love. Love never 'just happens' to any of us. Love is a process of becoming who we really are and by our example inspiring our loved ones to do the same."

Het hart gevuld met liefde

Het hart gevuld met liefde is nooit moe. Het zingt, danst, lacht en nodigt iedereen uit om mee te doen. Het hart gevuld met liefde is een geschenk in onze saaie samenleving. Iedereen wordt er vrolijk, warm en gelukkig van. Het hart gevuld met liefde straalt eeuwige jeugd uit. Zijn vreugde is aanstekelijk, zijn charme is onweerstaanbaar. Iedereen wil graag in zijn beurt blijven, zoekt voortdurend zijn gezelschap en hoopt stiekem dat hij altijd binnen handbereik zal zijn. Het hart gevuld met liefde is een hoop voor ieder mens die het even niet meer weet of zichzelf niet meer kan vinden. Het hart gevuld met liefde is begripvol en tactvol, behandelt iedereen met respect, kent geen frustraties en teleurstellingen, knapt nooit van menselijke tekortkomingen af. Niemand begrijpt iets van het fenomeen van dit hart, dat altijd gevuld is met liefde. Hoe houdt hij het toch vol en raakt nooit zijn liefde kwijt? Iedereen wil zo'n hart hebben, maar in realiteit lijkt het praktisch onmogelijk dag in dag uit op je positieven te blijven en te stralen, stralen en nog eens stralen.

Het hart gevuld met liefde kent de wijsheid die wij al voor vele jaren op zoek naar zijn: "Hoe houd je het hart voortdurend open, zodat hij oneindig met liefde wordt gevuld?"

De lucht die wij inademen is gevuld met perfecte en onvoorwaardelijke liefde. Iedere ademhaling is een geschenk van oneindige liefde die ons in leven houdt. Zoals de levenslucht niemand passeert, zo ook vergeet de onvoorwaardelijke liefde niemand en vult met zijn onzichtbare essentie in ieder hart. Er zijn geen uitverkorenen die onvoorwaardelijke liefde in hun harten mogen ontvangen. De oneindige stroom van liefde vult al eeuwen voortdurend ieder kloppend hart. Het ligt aan ons om de stroom van liefde te herkennen, te versterken en te vermenigvuldigen, zodat ons hele wezen met de essentie van oneindige liefde verzadigd is.

Herken de stroom van liefde in je


De eerste sleutel om het hart met liefde te vullen is de aanwezigheid van oneindige liefde in iedere adem die wij naar binnen halen te herkennen. Liefde maak je niet, maar liefde wordt je zonder voorwaarden geschonken. Het feit dat je leeft betekent al dat de oneindige liefdestroom jouw hart al heeft gevonden. Je hoeft er niets voor te doen om de liefde te ontvangen. De kwestie is, wat moet je doen om de liefde in je hart te ervaren?

Oorspronkelijk was het gevoel van het zwemmen in de oneindige stroom van liefde de meest natuurlijke toestand voor je ziel. In de spirituele dimensies van Goddelijke Perfectie waar je ziel geboren was is de trilling van Kosmische Liefde vanaf het begin van de Schepping de enige realiteit. Tijdens haar reïncarnaties op aarde heeft de ziel haar gevoeligheid en zuiverheid verloren. De dikke 'mensenhuid' heeft de ziel met een storende laag omhuld die de hoge trillingen van oneindige liefde moeilijk laat waarnemen.

Zuiver je hart

"To see others clearly and to love others perfectly, man must first perceive in himself the beautiful crystal of cosmic purity."
De tweede sleutel om het hart met liefde te vullen is je gevoeligheid en je oorspronkelijke zuiverheid weer terug te krijgen.
"We are called to restore our soul and our heart to the state of their original innocence."
De stilte, de natuur, de muziek, de creativiteit, de beweging, de ontspanning kunnen allemaal een geschikte manier zijn om naar binnen te keren en de dagelijkse ruis uit je wereld te halen. Om je gevoeligheid te bevorderen is het luisteren naar je zelf en naar de anderen een toverwoord. Om je hart en je ziel te kunnen zuiveren is de bewuste keuze van je levens- en werkomgeving van groot belang. Vermijd heftige, harde geluiden, plekken en mensen die hoge spanning uitstralen. Doe iets aan de verslavingen en verleidingen die de zuiverheid van je hart en je ziel in de weg staan. Vul al je pijnlijke herinneringen van verleden in de prachtige kleur van violette energie, de violette spirituele vlam die in staat is het verleden uit je geheugen uit te wissen. De violette kleurtrilling is het kosmische schoonmaakmiddel, dat ons hart weer zuiver en gevoelig maakt.

Accepteer de wereld rond je heen

"We come to love not by finding a perfect person, but by learning to see an imperfect person perfectly."
De derde sleutel om het hart te vullen met liefde is acceptatie van alles en iedereen die jij op je levenspad tegenkomt. Eigenlijk betekent liefde acceptatie. Onvoorwaardelijke liefde betekent onvoorwaardelijke acceptatie van het leven zoals ze zich op dit moment manifesteert. Het gehele Kosmos is in een voortdurend proces om zich te verbeteren ofwel te transcenderen. Niets staat stil, alles verkeert in een staat van verandering, in een staat van groei met het streven naar perfectie. Het leven accepteren in haar ontwikkelingsfase maakt het voor jou en iedereen makkelijker. Zie in je hart het perfecte beeld, het onbevlekte concept die nog in ontwikkeling is van iedereen die jij tegen komt. Accepteren staat gelijk aan liefde te geven en af te wijzen. Het hart gevuld met liefde wijst mensen niet af, maar wijst hun de weg aan waar ze zich beter kunnen ontwikkelen.

Vind je balans in het geven en het ontvangen

"There are many paths to enlightenment. Be sure to take one with a heart."
Het hart gevuld met liefde is een wijs hart. De wijsheid die in je hart te vinden is kent geen regels en dogma's. Het innerlijke weten over wat goed en niet goed is ligt in ieder hart opgeborgen en is niet uit te wissen. Alle grootste Kosmische Wetten staan in ieder hart met gouden letters opgeschreven. Je hoeft geen opleiding te volgen om de taal en symbolen van het hart te begrijpen. Als je gevoelig en zuiver genoeg bent, is het contact tussen ziel en hart vanzelfsprekend. Het hart dat gevuld is met liefde weet altijd wat de middenweg in het leven betekent, wanneer de balans tussen ontvangen en geven in perfecte harmonie verkeert of verstoord is. Balans is de vierde sleutel om het hart te vullen met liefde.

Als je de stoom van oneindige liefde in je hart als een feit herkend, als je hart weer gevoelig en zuiver is geworden, als je alles en iedereen in je leven accepteert zoals het is, dan ben je in staat de vrije stroom van de liefde in je hart met de liefdestroom met anderen uit te gaan wisselen. Deze uitwisseling is het mooiste van wat er in het leven is als liefde ontvangen en liefde geven in een gezonde balans verkeert.

Wees liefde zelf met je hart en ziel

"Three things in human life are important. The first is to be kind. The second is to be kind. And the third is to be kind."
"Kindness in words creates confidence. Kindness in thinking creates profoundness. Kindness in feeling creates love."
De meest natuurlijke staat voor het hart is de liefde te ervaren, op te nemen en uit te stralen. Het kost geen enkele moeite om de goedheid van je hart met anderen te delen. Het gaat niet om de persoon die je wel of niet waard is om je liefdestroom te ontvangen. Het gaat om het proces zelf. Je begint eerst met het idee dat je eigenlijk meer liefde in je hart wil gaan ervaren. Je probeert wat vriendelijker te reageren op alles en iedereen die op je pad komt. Je krijgt de glimlach van je medemensen terug. Je hoort anderen jou 'een echt hartmens' noemen. Wat later vind je het vanzelfsprekend dat je alle antwoorden en bevestigingen alleen in je hart zoekt. Je geeft anderen ook de kans de warmte van hun hart naar je toe laten stromen. Je wordt niet meer boos als het jou niet lukt tegen vriend en vijand even aardig te doen. Het kan je uiteindelijk niet meer schelen als anderen denken dat je gek bent geworden. Het enige wat nog telt is dat je niet alleen energie van oneindige liefde in je aderen voelt stromen, maar dat jij één bent geworden met de stroom van deze liefde. In je hele wezen weet je het gewoon dat je geen instrument meer bent, maar de liefde zelf bent geworden.

Vergeet niet, dat wij allen in reïncarnatie gekomen zijn om onze capaciteit van oneindige liefde te geven en te ontvangen steeds groter en sterker te maken.

Our ability to generate feelings of love is unlimited. When we love we are in complete and utter harmony with the Universe.
So radiate love everywhere you can and the Universe will bring everything to you that you need to be happy.
Start to feel love for yourself at first and you will automatically love other people.
Maria Piotrovskaja
Consultant Aura Foto Video Studio 'Aquarius'
Aura Foto Video Studio 'Aquarius' biedt spirituele consulten aan die oneindige liefde in je hart weer volop laten stromen. Het belang van je persoonlijke ontwikkeling en behoefte van je ziel om begrepen te worden staan bij 'Aquarius' centraal. Bezoek onze website www.aurafotovideo.nl voor meer informatie. Voor meer spirituele rubrieken van 'Aquarius' bezoek www.spiritueleweg.com