De ziel en het Ego

door Maria Piotrovskaja

Wat is de ziel?

De ziel is een levende essentie van het Licht van God die uniek is. Vanuit spiritueel opzicht kun je de ziel als een lichtbol van sprankelende energie zien, die voortdurend in beweging is en van kleur verandert. De meeste kleuren die ze uitstraalt zijn de parelmoerachtige, pastelkleuren. Deze lichtbol zit vol met energie die iedere ziel mee krijgt om die vervolgens tijdens de reïncarnatie nuttig te besteden. De hoeveelheid van de energie staat voor iedere ziel vast en kan gemultipliceerd worden tijdens de reïncarnatie, maar ook verloren gaan door de miskwalificaties van het licht die de ziel toelaat. Je kunt wel merken dat sommige mensen meer energie hebben dan de anderen, de ene zijn vitaal en sterk en de anderen helemaal leeg en bijna levenloos.

De ziel is in staat zichzelf te ontwikkelen, zichzelf te leren kennen als een Goddelijk Potentie door haar ervaringen in de spirituele en materiele wereld op te doen. Iedere ziel bevindt zich op een persoonlijk niveau van zelfontwikkeling, die resultaat is van haar gebruik van haar vrije wil. Omdat de ziel sterfelijk en onperfect is, is het haar doel de perfectie en de onsterfelijkheid van haar Goddelijke zelf eigen te maken. Dat kan als ze zich op de spirituele ontwikkeling richt en de spirituele weg bewandelt die haar uiteindelijk naar het Alchemistische huwelijk met haar Goddelijke zelf leidt.

De ziel is een belangrijke deel van de spirituele drie-eenheid van iedere individu die bestaat uit:

- De Goddelijke zelf ofwel de Ik Ben Aanwezigheid, die genoemd is naar de naam van God 'IK BEN WIE IK BEN'. De Goddelijke zelf is in feiten een atoom van het zuiverste Goddelijke Licht die vanuit de witte vuurkern van de Bron des Levens aan iedere pasgeboren spiritueel wezen geschonken is. Het is onze Goddelijke Vonk, de spirituele kern van ons bestaan. De Goddelijke zelf, de Ik Ben Aanwezigheid verblijft voor altijd in de dimensies van het Licht en daalt nooit in de onperfecte staat van menselijk bewustzijn, maar stuurt een deel van zichzelf in de reïncarnatie om ervaring op te doen.

- De Hogere zelf ofwel je persoonlijke Christus zelf en/of je persoonlijke Boeddha zelf. De Hogere zelf is onze hogere vorm van het bewustzijn die niet menselijk maar Goddelijk is en die één is met het Kosmische Christusbewustzijn ofwel het perfecte en zuivere Goddelijke Bewustzijn. De Hogere zelf is onze persoonlijke intuïtie, onze engelbewaarder en spirituele begeleider op ons persoonlijke spirituele pad. Hij is de bemiddelaar tussen de Goddelijke zelf, onze Goddelijke Vonk, die de uiterste perfectie van onze Goddelijke natuur vertegenwoordigt en het onperfecte deel van ons die in het proces van evolutie en zelfontwikkeling zich regelmatig in de reïncarnatie bevindt.

- De ziel is het enige deel van ons spirituele bestaan die ervaring op doet in de Materie door voortdurend te reïncarneren. Dat is het deel van ons Goddelijke zelf die op pad wordt gestuurd om meesterschap over haar persoonlijke wereld te behalen. De ziel is het enige deel van ons die gebruik maakt van haar vrije wil tijdens de reïncarnaties. De Goddelijke zelf en persoonlijke Christus zelf vervullen alleen de wil van God en creëren niets wat minder is dan de Goddelijke perfectie. De ziel staat voor een ultieme keus: of ze gaat zich met haar Goddelijke zelf binden en identificeren of ze wordt één met haar lagere, menselijke creatie, het ego.
"Every soul knows deep inside that the path of growing and perfecting the self is her personal mission on earth and that immortality is her goal.
The soul knows that in order to reunite with her Divine Presence, she must reincarnate again and again until she gets the mastery over the lower aspects of self."

"It is the ultimate destiny of all of us on Earth to so purify ourselves, our souls and to so accelerate in consciousness that we become immortal, God-free beings."

Wie is de zogenaamde 'ik' in reïncarnatie?

De ziel komt in reïncarnatie nadat de Goddelijke zelf - de Ik Ben Aanwezigheid - een straal van de wit licht door de lagen van de spirituele dimensies op de materiele wereld richt. Dat is het zogenaamde kristallen koord, een spiritueel kanaal die de ziel in de reïncarnatie van de energiestroom voorziet. De ziel is slechts een deel van haar Goddelijke zelf, die de opdracht heeft gekregen meesterschap over de materiele wereld te verkrijgen door de juiste toepassing van haar vrije wil.

Behalve de energiestroom vanuit de kern van haar Goddelijke zelf en de dagelijkse inspiratie en begeleiding van haar Hogere Christus-zelf de ziel beschikt over 4 lagere lichamen tijdens ieder nieuw leven:
- het geheugen lichaam, dat de herinneringen van verleden, de karmische gebeurtenissen en het goddelijke plan voor de desbetreffende reïncarnatie in stand houdt.
- Het mentale lichaam, dat met haar intellect en uiterlijke bewustzijn correspondeert.
- Het emotionele lichaam, dat het verlangen, wensen en algemene emoties van de ziel opvangt.
- Het fysieke lichaam, de tempel van de geest, die het fysieke platform van menselijke evolutie voorstelt.

Het uiterlijke bewustzijn van het individu begeleidt het proces van de evolutie van de ziel. Ons bewustzijn is wat wij het persoonlijke 'ik' noemen. Het uiterlijke bewustzijn van de mens en de ziel leven op verschillende niveaus van het zijn. Het komt vaak voor bij de 'massa'-mens dat de ziel en het uiterlijke menselijke zelf bijna nooit met elkaar in contact komen.

De ziel is alwetend, extreem gevoelig, zelfbewust van haar spirituele afkomst en door het kristallen koord met de Hogere Christus bewustzijn is verbonden. De ziel is bewust van haar verleden, van haar doel en haar Goddelijke plan in het desbetreffende leven

Ons uiterlijke bewustzijn is dagelijks op de levensbehoeftes van het fysieke lichaam gefocust en leidt over het algemeen het materiële bestaan. Het lagere menselijke bewustzijn zal verbinding met het Hogere Christusbewustzijn moet opzoeken om zich op de spirituele kant van het leven kunnen richten.

De ziel weerspiegelt alles wat ze ziet. Ze is voortdurend bezig om informatie van de wereld om haar heen op te nemen. Ze volgt de aandacht van ons uiterlijke zelf en ervaart de gevolgen van alle keuzes die door ons lagere zelf worden gemaakt. Uiteindelijk wordt de identiteit van de ziel door de activiteiten van onze uiterlijke zelf gevormd. Daarom is het zo belangrijk dat de ziel zoveel mogelijk positieve indrukken in het leven krijgt en het onderscheidingsvermogen over het 'goede' en het 'kwade' ontwikkelt. Ieder reïncarnatie is een leermiddel voor de ziel om haar meesterschap over de omstandigheden te behalen met behulp van ons uiterlijke bewustzijn en de geest.

Wat zijn de behoeftes van de ziel?

"Our knowledge of the condition of our soul is the key to our success on the spiritual path".
De ziel is oorspronkelijk puur van natuur, speels en leergierig met een grote creatieve potentie. Ze staat te springen om haar eigen creativiteit door zelfexpressie te kunnen uiten. Vaak wordt de ziel omgeschreven als een innerlijk kind, dat behoefte heeft om geliefd, beschermd, gedisciplineerd en onderwezen te worden op weg naar haar volwassenheid.

De ziel is net als een klein kind onbeschermd, gevoelig en labiel. Ze kan gemakkelijk verleid en afgeleid worden. Door haar extreme gevoeligheid is ze zeer kwetsbaar en raakt snel gewond door verschillende giftige pijlen zoals disharmonieuze emoties, gedachten, woorden en daden. De ziel kan zelfs gefragmenteerd raken door stress en een gestoord energieveld van haar omgeving. Het genezen van de ziel die trauma's heeft opgelopen is van levensbelang. Om zich bij de Goddelijke zelf te mogen aansluiten moet de ziel volledig genezen en heel zijn.
"If you do all things well on your spiritual path but neglect the healing of your soul, you will surely come to the crossroads of your neglect."

"Remember: you are your own soul and because of it, your soul's wholeness will be the key to your ultimate victory in life!"
Het is belangrijk dat de ziel haar verkeerde psychologische patronen kan doorbreken en psychologische blokkades kan op lossen. Dat gebeurt door de kern van een bepaalde gewoonte of de oorzaak van een psychologisch probleem in te kunnen zien. Professionele hulp kan in deze situaties heel veel positieve werk verrichten. Resolutie van de psychologische problemen en innerlijke heelheid is voor de ziel de open deur naar het hogere niveau van zelfontwikkeling.

De ziel verlangt naar innerlijke verbinding met haar Goddelijke natuur en heeft iedere dag de tijd nodig om de storende ervaringen van de dag van zich af te schudden en volle aandacht aan haar Goddelijke zelf te besteden. De ziel heeft behoefte aan het spirituele leven en religieuze ervaringen. De adoratie naar de Goddelijkheid is haar natuurlijke staat van het zijn.

De ziel heeft behoefte om te groeien en zich als een spiritueel wezen te ontwikkelen. Dat doet ze door het middel van haar meesterschap en zelfcontrole te bereiken in alle karmische situaties. De ziel wordt sterker door haar persoonlijke overwinning over de karmische scenario's die soms eeuwen achter elkaar zich voordoen. De ziel krijgt de versterking van haar Goddelijke zelf als ze de vastberadenheid toont om naar het licht, wijsheid en verlossing van haar lagere natuur te streven.


Wat is een spirituele taak van de ziel?

"The goal of the soul's journey is to get in touch and to stay in touch with the universal power of God."
'Spirit' betekent letterlijk 'adem' of 'inspiratie'. Spirit voor de ziel is als een adem voor de mens. Ze verlangt naar het contact met de geestelijke wereld en is bezig de berg van haar Goddelijkheid te beklimmen. De spirituele weg van de ziel is een stap-voor-stap proces van zelfcontrole, zelfmeesterschap, zelfkennis en zelfdiscipline.
"Spirituality means that someone is able to sustain a working relationship with the source of life, with the Holy Breath, with our Father-Mother God."
Om eenheid te bereiken met haar Goddelijke zelf is essentieel dat de ziel die nog onperfect en sterfelijk, figuurlijk gezegd 'naakt' is dagelijks aan haar 'bruidsjurk'(wedding garment) werkt. Dit is een metafoor voor een lichtlichaam, die de ziel zelf moet aanmaken voor haar ritueel van de Hemelvaart(Ascension). Alleen in dit lichtlichaam is onze ziel in staat de spiralentrap van de Hemelvaart te gaan beklimmen. De Hemelvaart(Ascension) ofwel het 'Alchemistische huwelijk' is een spiritueel proces - de hoogste inwijding - die voor een permanente binding van de ziel met haar Goddelijke zelf staat.
"We must weave our wedding garment daily by spiritualization of consciousness, by sacrifice, surrender, selflessness and service to God and man."
Dagelijks krijgen wij het witte licht via het kristallen koord binnen. Wij kunnen dit licht versterken en multipliceren door meditatie, devotie, kracht van het gesproken woord, spirituele zelfontwikkeling, zelfstudie en zelfcontrole uit te oefenen. Het is de Kosmische Wet dat niemand de hoge dimensies van het Licht kan bereiken zonder genoeg wit licht verzamelt te hebben in zijn eigen energieveld. Als er genoeg licht verzameld is in ons aura en onze chakra's, dan pas kan de versnelling op het spirituele pad van de ziel plaats vinden. De versnelling op het spirituele pad brengt voor de ziel een open en direct contact met de Bron des Levens, de Goddelijke zelf - de Ik Ben Aanwezigheid - met zich mee.

Onze ziel in haar onperfecte staat bevindt zich figuurlijk op het niveau van de tweede, seksuele chakra in de baarmoeder als een ongeboren kind. De volwassen, oude, spiritueel ontwaakte ziel verplaatst zich naar het niveau van de hartchakra, wat haar wettelijke en oorspronkelijke plaats is.

Hoe sterker de ziel geworden is, hoe beter ze in staat is haar Goddelijke plan of haar persoonlijke missie te vervullen. De missie ofwel de heilige opdracht van iedere ziel is uniek. Deze opdracht was uiteindelijk de oorzaak geweest van de geboorte en het bestaan van de ziel in het Kosmos. De ziel is zeer bewust van haar levenstaak. Ze doet alles wat mogelijk is deze kennis naar onze uiterlijke bewustzijn over te brengen. Het vervullen van de missie is noodzakelijk als de ziel de eenheid met haar Goddelijke natuur wil behalen.


Wat zijn de vijanden van de ziel?

De ziel is een innerlijke spiegel die onze persoonlijkheid weerkaatst . De ziel geeft de meeste aandacht aan wat onze geest en uiterlijke zelf de meeste aandacht geeft. Is onze uiterlijke zelf bezig om het lagere zelf, de menselijke ego te versterken of streeft onze persoonlijkheid eigen Goddelijke natuur naar voren te brengen? Onze geest en uiterlijke bewustzijn vertegenwoordigen onze algemene 'ik' in de reïncarnatie, die in het midden staat tussen de Hogere zelf en de lagere menselijke natuur.

Onze menselijke ego belichaamt het zogenaamde 'vleselijke bewustzijn' (carnal mind) en is een manifestatie van een heel lage aard. Die hebben wij buiten de Goddelijke wil om gecreëerd. Onze lagere natuur, het menselijke ego is een valse, niet reële identiteit die wij zelf aangemaakt hebben. Sinds het moment dat het ego tot leven is gekomen, is zijn voornaamste doel in het leven te blijven, te groeien, sterker te worden en zijn eigen schepper te overmeesteren. Deze identiteit heeft geen enkele verbinding met het Hogere bewustzijn en Goddelijke zelf. Onze menselijke ego leidt een eigen leven en heeft een eigen agenda, die niets te maken heeft met de verlichting van de ziel en het vervullen van onze persoonlijke missie in het leven.

De lagere zelf is een elektromagnetisch krachtveld van gemiskwalifeseerde wit licht, die in de duisternis 'omgetoverd' is door ons verkeerde gebruik van de vrije wil. Dat is het duistere deel van ons die geen genoegen neemt een bijrol te spelen in ons bestaan. De ego is een tiran van de ziel en wil haar volledig onder zijn controle hebben.
"Remember: The greatest challenges come not from without but from within."
Het spirituele doel van de ziel - een met haar Goddelijke natuur te worden - betekent de dood van de ego, die afgunst tegen het licht heeft en niet in staat is zijn valse leven in de spirituele dimensies te prolongeren. Daarom houdt de ego alle pogingen van de ziel om vooruit op de spirituele pad te komen met al zijn kracht tegen. Ons valse zelf wordt gesteund door de astrale negatieve krachten, die zich in het lagere dimensies in het Kosmos bevinden. Deze destructieve krachten hebben eigen profijt van al het licht die gemiskwalifeseerd wordt door de mens. Ze ondersteunen en versterken het vleselijke bewustzijn en zijn de scheppers van alle soorten verleidingen en verslavingen van de mens.

In het proces van haar evolutie staat de ziel voor een ultieme keus: gaat ze de ego overwinnen, zich van de greep van het vleselijke bewustzijn bevrijden en uiteindelijk één worden met de Goddelijke bewustzijn en eigen Goddelijke natuur of laat ze zich door de ego overnemen, verliest ze haar onschuldigheid, wijsheid en licht en wordt uiteindelijk uitgeschakeld als een Goddelijk potentieel.
"The soul that is truly free is the soul that can express her native reality and always be a spark of light filled with wisdom, love en power!"
Om onze ziel te helpen de overwinning over de lagere natuur te behalen moeten wij de bewuste strijd aangaan met alles wat niets te maken heeft met de Goddelijke Vonk in ons. Door zelfonderzoek moeten wij erachter komen hoeveel van onze identiteit in het ego geïnvesteerd is en hoeveel in het Hogere zelf. Identificeren van de tiran van de ziel, onze vleselijke natuur is de eerste stap om de lagere zelf te leren beheersen. Wij kunnen de ego niet in een keer uitschakelen of wegdrukken. Wij moeten proberen de gewoontes, de lagere patronen van handelen van ons ego te veranderen in nieuwe gewoontes, die beter onze Goddelijke natuur weerspiegelen.

De directe verbinding van de ziel en van onze uiterlijke zelf met de Goddelijke zelf is de meest effectieve manier om de ego te verslaan. In feiten kan iedere ziel als ze uit het massabewustzijn ontwaakt is, levend contact onderhouden met haar Hogere zelf. Door te mediteren op onze Goddelijke Vonk en de Grote Centrale Zon kan de ziel het nodige licht en energie verkrijgen om de aantrekkingskracht van de lagere natuur achter zich te laten.

Wanneer de ziel nog niet ontwaakt is en geen behoefte heeft om naar het licht toe te groeien, bevindt ze zich in een permanente slaap op het niveau van de sexuele chakra. Om haar Ascension te kunnen behalen en voor altijd een met haar Goddelijke zelf te worden moet de ziel tot het niveau van het hartchakra kunnen opstijgen. Dat is het moment wanneer ze de overwinning over haar ego moet behalen die zich op het niveau van de zonnevlechtchakra heeft bevestigd.
"In order to raise to the level of the heart the soul must overcome her tendency to repeatedly fail her tests at key points of vulnerability. She must recognize these key points and seek daily to transcend them."
Het succes van de ziel op haar spirituele weg ligt in haar vastberadenheid in haar doel - de Goddelijke status - te bereiken. Iedere ziel die continu naar meesterschap streeft over haar persoonlijke wereld en dagelijkse contact zoekt met haar Hogere zelf wordt altijd opgemerkt vanuit de dimensies van het licht. De ziel krijgt dan de versterking en ondersteuning van haar Goddelijke zelf om haar eigen lagere natuur, de menselijke creatie boven te gaan.
"Every soul which follows the spiritual path will receive the empowerment from her Divine self and the legions of light according to her own progress and steadfastness on her journey home."
Maria Piotrovskaja,
Consultant Aquarius Aura Foto Video Studio
Als jouw ziel ontwaakt is en op zoek is naar haar levensplan ofwel je persoonlijke missie, dan is een 'Ontdek je Missie' - consult bij Aquarius Aura Foto Video Studio wellicht wat je nodig hebt om achter je Goddelijke Plan voor dit leven te komen. Meer informatie vind je op aurafotovideo.nl of spiritueleweg.com