Engelen

door Maria Piotrovskaja
Engelen zijn Goddelijke wezens, die als eerste creaties uit het Goddelijk bewustzijn tot persoonlijke manifestatie kwamen. De Vader-Moeder God heeft de engelen zoals ook later de mens naar zijn evenbeeld geschapen. Engelen lijken in eerste instantie op de mens, maar hebben veel meer eigenschappen, die de mens niet heeft, zoals extra grote chakra's om meer licht te kunnen vasthouden. Ze hebben ook meer chakra's dan de mens van God gekregen om beter te kunnen dienen. Alle engelen hebben vleugels, eigen zwaard en een persoonlijke mantel verschillend van kleur, die afhankelijk van de straal is waarmee ze de mensen dienen. Hun verbinding met de Grote Centrale Zon, het kloppende hart van het Universum, is enorm sterk en niet te verbreken.

De Goddelijke reden om de engelen te creëren was voor de Schepper zijn wens om zijn dienstbare geest in het leven te laten personificeren. De engelen zijn perfecte dienaren. Vol overgave en zelfopoffering geven ze zichzelf weg aan de mens, die als een kleine broer van de engelen op het Kosmische toneel tot leven kwam.

De mens, later en met minder glorie dan de engel geschapen, zoals de bijbel zegt, was uiteindelijk wel bedoeld als het meest kostbare juweel op de kroon van God tot uiting te laten komen. Dit was een punt, dat sommige engelen niet konden accepteren. Lucifer, een glorieuze engel van oneindig licht en uiterste macht, was uit zijn Goddelijk evenwicht gebracht door het feit dat hij voor zijn kleine broer, de mens, zijn knie zou moeten buigen en voor zijn ontwikkeling zou moeten zorgen. Hij kwam in opstand tegen dit Goddelijk Plan en nam 1/3 van alle engelen in zijn rebellie met zich mee. Vanuit dit moment begon het Goddelijk Drama zich af te spelen op het Kosmisch toneel. Wij praten nu over de engelen van het Licht en de gevallen engelen, de engelen des duisternis. De engelen van het Licht doen alles wat mogelijk en onmogelijk lijkt om de mens in zijn evolutie naar de Hogere dimensies van het Zijn te brengen en ze te beschermen tijdens de levensweg van de mens tegen de aanvallen van gevallen engelen.

Gevallen engelen hebben hun oorspronkelijke licht door de boosheid en jaloezie op de rol van de mens in het Kosmos uiterst gemiskwalificeerd. Ze hebben een doel voor het oog om de mens van zijn Goddelijke kroon te onthouden. Ze zijn machtig, magnetisch in hun charisma en erg goed psychologisch onderlegd. Gevallen engelen belichamen de kwade geest en vormen samen een zwarte 'broederschap' die op angst, trots en woede van alle leden gebaseerd is.

Engelen van het Licht vormen een belangrijke deel uit de Grote Witte Broederschap. Ieder Opgevaren Meester, Elohim, Kosmische wezen heeft een eigen legioen engelen tot zijn beschikking. De leiding van het engelen legioen ligt in de handen van de Aartsengel. Er zijn 7 mannelijke en 7 vrouwelijke Aartsengelen, die als een goddelijk paar van tweelingzielen op alle 7 stralen van God dienen.

Aartsengelen van de 7 stralen
- Aartsengelen van de eerste, blauwe straal van God - Michael en Faith

De eerste straal verspreidt de machtige trilling van Goddelijke Kracht, Goddelijke Wil, Goddelijk Plan - geestelijke blauwdruk voor iedere ziel. Aartsengel Michael belichaamt energie van bescherming, leiderschap, macht en geloof. Hij komt in actie als iemand hem om bescherming vraagt, vrij van angst wil zijn, van twijfels wil afkomen, correcte leiding wil geven of vervolmaking van eigen ziel zoekt. Alle beschermengelen staan onder de leiding van Aartsengel Michael. Spiritueel verblijf van Aartsengel Michael bevindt zich boven Lake Louise in Banff, Canada.

- Aartsengelen van de tweede, goudgele straal van God - Jophiel en Christine

De tweede straal verspreidt de trilling van Goddelijke Wijsheid, Goddelijke Inspiratie, Goddelijke Overwinning van het Christusbewustzijn over lagere zelf en vleselijke bewustzijn. Aartsengel Jophiel belichaamt energie van verlichting, helder inzicht, innerlijke zelfkennis, verbinding met Hogere Zelf en Goddelijke bewustzijn. Hij helpt bij studeren, innerlijke groei, bewustwording, bij het oplossen van onwetendheid, trots en alle vormen van mentale beperkingen. Aartsengel Jofiel heeft ontelbare legioenen engelen van verlichting onder zijn macht. Spiritueel verblijf van Aartsengel Jofiel bevindt zich boven Noord Centraal China, dichtbij Lanzhou.

- Aartsengelen van de derde, roze straal van God - Chamuel en Charity

De derde straal verspreidt de trilling van Goddelijke Liefde, Kosmische Schoonheid en mededogen. Aartsengel Chamuel belichaamt vurige energie van robijnrode Goddelijke Liefde die in staat is al het haat op de planeet te overwinnen. Hij beschermt alle zielen tegen kwaad en onbegrip, helpt bij communicatie vanuit het hart, brengt evenwicht in relaties, herstelt gebrek aan zelfrespect, lost egoïstische gevoelens op, schenkt genade, leert mensen van zichzelf te houden en zich creatief te uiten. Goddelijke Liefde weerspiegelt zich in de Goddelijke Kunst waar Goddelijke Harmonie en Schoonheid centraal staat. Aartsengel Chamuel geeft de leiding aan de ontelbare legioenen engelen van liefde en mededogen. Spiritueel verblijf van Aartsengel Chamuel bevindt zich boven St.Louis in Missouri.

- Aartsengelen van de vierde, witte straal van God - Gabriel en Hoop

De vierde straal verspreidt de trilling van Goddelijke Perfectie en Volmaaktheid. Dit is de frequentie van de Hemelvaartsvlam en de vlam van Goddelijke Moeder. Aartsengel Gabriel begeleidt de ziel in haar Christuswording, helpt juiste stappen op de spirituele weg te zetten. Hij openbaart het levensplan aan de ziel en brengt de boodschap van de Hemelvaart aan de kandidaat voor deze initiatie. Aartsengel Gabriel helpt bij het scheppen van discipline en orde in de persoon en zijn omgeving, wijst de richting naar vervulling van persoonlijke levenstaak. Zijn taak is de frequentie van Hoop in alle onmogelijke situaties inclusief natuurrampen in leven te houden. Engelen van spirituele begeleiding, discipline en hoop staan onder leiding van Aartsengel Gabriel. Spiritueel verblijf van Aartsengel Gabriel bevindt zich tussen Sacramento en Mount Shasta in Californië.

- Aartsengelen van de vijfde, smaragdgroene straal van God - Rafael en Moeder Maria

De vijfde straal verspreidt de trilling van Goddelijke Visie, Goddelijke Waarheid, genezing, muziek en overvloed. Wetenschap, traditionele en alternatieve geneeskunde staat onder het teken van de vijfde straal. Aartsengel Rafael belichaamt energie van genezing, regeneratie van lichaam en het denkvermogen. Hij inspireert wetenschappers in alle uitvindingen die mensen op weg naar hun Goddelijkheid kunnen helpen. Aartsengel Rafael helpt bij het oplossen van moedeloosheid en brengt meer vreugde, geluk en vervulling in het leven. Aartsengel Rafael geeft de leiding aan de ontelbare engelen van genezing en legioenen van de Goddelijke Waarheid. Spiritueel verblijf van Aartsengel Rafael bevindt zich in Fatima, Portugal.

- Aartsengelen van de zesde, purper en goud kleurige straal van God - Uriel en Aurora

De zesde straal verspreidt de trilling van Goddelijke Vrede, balans en harmonie, maar ook van het Goddelijk Oordeel. Aartsengel Uriel belichaamt energie van innerlijke vrede, emotionele controle, kalmte van de geest. Hij helpt de vredige oplossingen in persoonlijke en planetaire problemen te vinden, schept evenwicht in de sociale en beroepsrelaties. Hij geeft inspiratie aan iedereen die een harmonieuze omgeving wil creëren. Aartsengel Uriel brengt ook het Goddelijke Oordeel tot stand - de spirituele oogst voor alle zielen. Ontelbare legioenen van de engelen van vrede gehoorzamen aan de bevelen van Aartsengel Uriel. Spiritueel verblijf van Aartsengel Uriel bevindt zich boven Tatra gebergte in Polen.

- Aartsengelen van de zevende, violette straal van God - Zadkiel en Amethist.

De zevende straal verspreidt de trilling van Goddelijke Vreugde, Goddelijke Vrijheid, Vergeving en Rechtwaardigheid. Aartsengel Zadkiel verloost alle zielen van pijnlijke herinneringen, karmische beperkingen en negatieve eigenschappen met de magische kracht van het violette vuur. Hij lost de vijandige gevoelens op, schenkt vergeving aan de ziel, geeft inspiratie in constructieve onderhandelingen tussen partijen, verspreid energie van tolerantie, diplomatie, genade en rechtwaardigheid. Aartsengel Zadkiel heeft ontelbare legioenen engelen van violette vlam, de engelen van transmutatie, vergeving en vreugde onder zijn macht. Spiritueel verblijf van Aartsengel Zadkiel bevindt zich boven eiland Cuba.

Het hemelse rijk van de Goddelijke Glorie is volmaakt en zuiver, doordrongen door de onbeschrijfelijke trilling van Goddelijke, Onvoorwaardelijke Liefde. De perfectie die in deze dimensie heerst, kan geen kwaad of onvolmaaktheid van de lagere trillingen van het 'vleselijke' bewustzijn verdragen. Er is een 'Ring pass not', zoals die door de Witte Broederschap wordt genoemd, dat over het Goddelijke perfecte koninkrijk door God zelf getrokken is. Alleen de engelen van het Licht, boeddha's, kosmische wezens en de zielen die zich in het Christusbewustzijn bevinden kunnen binnen de 'Ring pass not' verblijven. Het oorspronkelijke Goddelijke Plan heeft de perfectie van de dimensies van het Licht als een rechtvaardige basis voor de evolutie van gehele Kosmos voorgesteld. De Wil van God hield de trillingen van desintegratie, desevolutie en verval buiten het Goddelijk Spel.

De ziel van een engel, mens of een kosmisch wezen hoefde van de Schepper geen kwaad te ervaren om vooruitgaan op zijn spirituele weg te boeken. De materiële wereld was een volmaakte, maagdelijke, zuivere weerspiegeling van de spirituele wereld totdat de val van de engelen heeft plaats gevonden. De gevallen engelen waren na afloop van de strijd in de spirituele wereld buiten de 'Ring pass not' geplaatst en hebben zich in de fysieke wereld op de sommige planeten, ook op Aarde, gevestigd. Door zijn enorme buitenmenselijke macht die ze in de materie konden behouden, hebben de gevallen engelen in de reïncarnatie de meeste machtposities in de menselijke instituten door de eeuwen heen bekleed.

Doordat ze de Heerschappij van de Almachtige Vader-Moeder God ontkennen, hebben ze zich van de Bron des Levens afgekeerd en zich van de eeuwige lichtstroom van levensenergie afgesneden. Om hun leven te kunnen prolongeren, zijn ze afhankelijk van de toestroom van het Goddelijk Licht die ze van de kinderen van God door alle mogelijke manieren afpersen. Dat gebeurt op verschillende manieren, door oorlogen te provoceren bijvoorbeeld. Op het moment dat een persoon uit innerlijke balans is gebracht en in disharmonie verkeert, komt altijd een portie van het licht los, die gevallen engelen vervolgens voor zichzelf kunnen gebruiken. De Kosmische Wet dicteert dat waar je aandacht gevestigd is, daar wordt je energiestroom naar toe gericht. Daarom bestaat de belangrijkste taak van de gevallen engelen uit de pogingen om zo veel mogelijk persoonlijk aandacht van massa's naar zich toe te krijgen. Alle belangrijkste figuren uit 'death metal' rock cultuur bijvoorbeeld tot de hogere rangen van de gevallen engelen behoren. Hun 'vleselijke', egoïstische bewustzijn (carnal mind), die het Licht van God voor zichzelf eist is een tegenpool van het Christusbewustzijn geworden.

Volgens het Goddelijke Plan hoefde de mens geen negatieve ervaringen tijdens zijn reïncarnaties op te doen en zich met het 'vleselijke' bewustzijn van de gevallen engelen te mengen om een meester over de materie te worden. Dat is een essentieel verschil tussen de Wil van God en de leugen van de gevallenen toen ze in de tuin van Eden Eva op het andere idee hebben gebracht. In plaats van haar onschuldige, maagdelijke, hogere bewustzijn te behouden, wat in de ogen van de Schepper een rechtwaardige weg naar de Hemelvaart was, heeft ze zich aan de leugen van de gevallen engelen opengesteld. Eva liet zich misleiden door een vals voorstel dat het kennis van het kwaad, de ervaring in de lagere vibraties van het 'vleselijke' bewustzijn( carnal mind) haar een meester over het materiele leven zal maken. Door ervaring op te doen in het hoe je de energie en het zuivere licht van God kunt miskwalifeceren ging de beschermlaag van onschuld - het ware schild van het licht - verloren en de ziel van de mens heeft de val vanuit de hartchakra naar de seksuele chakra gemaakt. Tot nu toe verblijft de ziel van ieder mens op het niveau van het tweede, seksuele chakra, totdat het Christusbewustzijn de heersende manier van denken en leven van de mens weer zou worden. Iedere ziel is voorbestemd om de hoge trillingen van de Kosmische Christus te belichamen en één met zijn persoonlijke Goddelijke zelf door het ritueel van de Hemelvaart te worden.

Tussen de mensen zijn veel engelen reïncarneert, die zoals de mens dezelfde weg van verlossing en redding van de ziel, de weg van de Adept, de weg naar de Hemelvaart volgen. De engelen tussen de mensen kunnen onderscheidden worden door zijn vurigheid, standvastigheid in hun liefde naar God, buitenmenselijke trouw en geloof in Almachtige Vader, persoonlijke gevoel van rechtvaardigheid, nederigheid, onbegrensde dienstbaarheid en zelfopoffering. Dat zijn meestal de engelen in reïncarnatie die zijn levens neer leggen om levens van andere mensen te redden.

Volgens de Kosmische Wet hoeven engelen niet in reïncarnatie te komen, maar het is toch mogelijk voor hen een menselijk leven te leiden. Engelen pleiten voor de Grote Karmische Raad erg vaak voor een mogelijkheid een menselijk lichaam aan te nemen. Op deze manier zien ze de kans een betere steun voor de mens te kunnen zijn in de strijd tegen het vernietigende werk van de gevallen engelen in de materie. Als een engel in de reïncarnatie komt, wordt hij door de Kosmische Wet verplicht dezelfde stappen van initiatie op het Spirituele Pad als een gewone mens te nemen en uiteindelijk zijn Hemelvaart te behalen. Het heilige ritueel van de Hemelvaart is de enige manier voor iedere levende ziel de oneindige cirkel van de reïncarnaties (kalachakra) te beëindigen. Moeder Maria, de Heilige Maagd, is een ultiem voorbeeld van de (vrouwelijke) Aartsengel, dat meerdere malen in reïncarnatie was geweest en na afloop van haar missie in Palestina haar Hemelvaart heeft behaald.

Engelen in ons leven
Het beantwoorden van gebeden van de mens, dus mensen op alle mogelijke manieren te helpen, is voor engelen de reden van hun bestaan. Engelen zijn voor de mens een bindende schakel tussen de materiële en geestelijke wereld. Hun voornamelijk werk is de verbinding tussen mens en Vader-Moeder God levend te houden. Voor sommige mensen engelen zijn beter bereikbaar dan hun eigen Goddelijke Vonk, Goddelijk Zelf, Ik Ben Aanwezigheid. Engelen zijn bemiddelaars tussen het 'menselijke' en het 'Goddelijke' in de mens zelf en in de gehele fysieke wereld. Op deze manier kunnen alle mensen in de reïncarnatie een beroep op engelen doen die altijd de Goddelijke Wil uitvoeren.

Engelen wachten letterlijk op onze opdrachten. Er zijn ontelbare legioenen engelen die iedere minuut tot onze beschikking staan. Er zijn ook engelen die zich specifiek met een bepaald aspect van het leven bezig houden, zoals er zijn engelen die mensen in contact bij elkaar brengen, engelen die zich bezig houden met kinderen, engelen die helpen bij de geboorte, engelen die helpen bij de overgang naar de andere wereld bij de'dood', er zijn ook engelen van de Kerst, engelen van de Heilige Communie, persoonlijke beschermengelen, engelen van verlichting en innerlijke ingevingen, engelen die je helpen je missie te vervullen, enzovoorts.

Engelen staan altijd klaar om in alle mogelijke levensituaties ons te hulp te schieten, maar er zijn twee belangrijke voorwaarden voor hun tussenkomst.

De Wil van God
In eerste instantie zijn engelen ervoor om mensen te herinneren dat de gehele geestelijke wereld aan de Wil van God gehoorzaamt, het Goddelijk Plan van de evolutie volgt en voor het liefdevolle gezag van Vader-Moeder God in de hemel buigt. Er bestaan geen engelen in het spirituele hemelrijk die aan de Goddelijke Wil niet gehoorzamen. In tegenstelling tot de mens hebben engelen geen vrije wil gekregen. Ze zijn geschapen om de matrix van het Goddelijk Plan volgens de exacte regels van de Grote Kosmische Wet tot stand te brengen. De belangrijkste Kosmische Wet is de Gouden Regel die als het volgt luidt: "Behandel de ander op de manier zoals je door de ander behandeld wilt worden".

Gevallen engelen die zich tegen de Wil van God verzet hebben, waren eonen geleden door Aartsengel Michael buiten de 'Ring pass not' geplaatst. Engelen die trouw aan God zijn gebleven zien de Wil van God en het Goddelijke Plan als een manifestatie van uiterste perfectie, eindeloze liefde en ultieme schoonheid, daarom mogen ze niet en willen ze niet de wil van de mens ondersteunen die (vaak) in tegenstrijd met de Wil van God is. Wat is dan de Wil van God? Voor mensen die eigen kinderen hebben ligt het antwoord al voor de hand, want ieder ouder wenst dat zijn kind een volwassen, zelfstandige, liefdevolle, creatieve persoon wordt die de vrede, de vrijheid, de rechtvaardigheid en de harmonie in onze samenleving door zijn daden ondersteunt. Ieder ouder wil zijn kind vrij, gezond en gelukkig zien. Het komt voor onze hemelse ouders op hetzelfde neer. Ze houden zielsveel van ons, huilen tranen om alles wat ons, de mensen, van het Licht onthoudt en ze hebben enorme hoop in dat de Goddelijke natuur in ons uiteindelijk het lagere, egoïstische zelf overwint.

Dat wil zeggen dat als je engelen om hulp vraagt en je wens in tegenstrijd is met je missie, met je levensplan of met het levensplan van je naasten, dan zul je geen steun van de engelen van het Licht ontvangen. De visie van de mens in reïncarnatie is ruimtelijk en tijdelijk beperkt. Engelen hebben onze volledige glorie als een Goddelijk wezen, als een geslaagde Opgevaren Meester altijd al gezien. Ze doen alles voor ons om dit beeld tot realiteit te brengen!

Vraag en het zal je gegeven worden
Tweede belangrijkste regel die zelden wordt overtreden is: "Ask and you shall receive." Op ons aanvraag komt een geschikt antwoord; als je om hulp of een tussenkomst vraagt, wordt het je ook gegeven. Engelen respecteren onze vrije wil, daarom komen ze bijna nooit tot actie totdat ze tot deze actie worden geroepen. Wil je dat de engelen zich met je levenssituaties gaan bemoeien, vraag hun dan letterlijk om jou te komen helpen! Heel vaak bevatten onze levenssituaties belangrijke karmische lessen en zijn bedoeld om ons spiritueel te ontwikkelen. Engelen kunnen deze situaties voor ons niet omkeren, omdat in iedere situatie de belangrijkste leerstof voor de ziel in zit, maar ze kunnen onze juiste inzichten voor de beste mogelijke oplossing van de situatie geven. Ze kunnen onze pijn verzachten en onze zielen genezen. Karmische situaties worden opgelost op het moment dat wij de best mogelijke keuze hebben gemaakt en diepgaande conclusies uit de situatie hebben getrokken. Engelen staan altijd paraat om mensen in nood situaties te helpen. In dit soort situaties bepaald de Kosmische Wet van Karma of de tussenkomst van een engel voor een lijdend mens mogelijk is. In dit soort situaties speelt voor de tussenkomst van de engel een belangrijke rol. Een momentum van je persoonlijke geloof, de binding die je met God, met engelen en dimensies van het Licht leven lang hebt opgebouwd.

Zolang het positief is wat je aan de engelen vraagt en je verzoek andere mensen niet kwetst, niet in strijd met je levensplan is, zullen de engelen je aanroep beantwoorden. Je kunt engelen niet alleen om persoonlijke hulp vragen, maar je kunt ze ook sturen, letterlijk bevelen om de moeilijke wereldsituaties op te lossen, zoals bestrijden van misdaad, stoppen van oorlogen, beschermen van onschuldige kinderen tegen bijvoorbeeld geweld of drugs.

Wil je beter contact met de engelen creëren, zorg dan dat je gedachten, gevoelens en levensomgeving engelenvriendelijk zijn. Je aura zou dan meer op de aura van de engelen lijken, dat wil zeggen gevuld met de zuivere, intense kleuren van het koude spectrum van de regenboog - groen, blauw, violet, paars, magenta, lila, wit of dezelfde kleuren in de pasteltinten. Fel rood en oranje schrikken engelen af. Zwarte, bruine, grijze tinten maken met engelen erg moeizaam contact. Gebruik heldere kleuren in je woonomgeving. Kristallen, watervallen, verse bloemen, gezonde planten, kaarsen licht en zuiver wierook trekken de engelen in je huis zeker aan. Opgeruimd, geordend huis wordt beter door de engelen bezocht dan een verwaarloosde levensplek.

Zorg ervoor dat je gedachten en gevoelens positief en vriendelijk zijn. Maar boven alles open je hart en voel de stroom van liefde, compassie, mededogen en dienstbaarheid, dit is de energie die voortdurend de engelen in je energieveld zal aantrekken!

Maria Piotrovskaja
Consultant Aura Foto Video Studio 'Aquarius'
Ben je benieuwd of je aura engelenvriendelijk is? Maak eens een afspraak bij Aura Foto Video Studio 'Aquarius' voor een aurareading consult. Je zult met eigen ogen je aura op een videoscherm in beweging kunnen bekijken. Naast een aurafoto en geprint rapport krijg je ook een persoonlijk advies hoe je je aura kan versterken of corrigeren. Kijk voor meer informatie op www.aurafotovideo.nl