Tweelingzielen

door Maria Piotrovskaja
Twin flames are the original divine lovers created in the image of the Father-Mother God at the same cosmic moment from the same divine pattern of light. One of the half expresses more of the masculine and the other more of the feminine polarity of the divine. The union of twin flames is very special because of unique divine design and unique divine destiny that they are sharing together. Each pair of twin flames was born to fulfil together their common reason for being, their unique divine plan.

"Hij sprak tot mij, tot het diepste van mijn zijn. Hij sprak de stille taal, vertelde mij duizend verhalen met zijn ogen. Het lied van zijn ziel galmde als een melodie door mijn ziel. In zijn ogen zag ik mijzelf".
Een emotie die vrijkomt bij het ontmoeten van je tweelingziel. Hoogwaarschijnlijk iedereen verlangt naar de bloeiende en onvoorwaardelijke liefde die hij met enkel één bijzonder persoon deelt.
Once upon a time we were as individual drops of the divine in the infinite ocean of the love of the Great I AM. Each of us was a sparkling drop, a divine hologram, unique in itself yet containing the crystalline patterns of the Infinite.As the creative energies of our Father-Mother God moved within the cosmic ocean, divine droplets began to separate out, one by one. Each divine droplet formed a beautiful white-fire ball, a swirling Tai Chi of the masculine and feminine energies of our Creator.

This flaming ovoid of light contained two identical spheres endowed with the same pattern of God-given identity. Twin flames or twin souls were born from one sphere of light as two parts of the whole. They were destined to express the flow of energy between Alpha and Omega inside one sphere of light.
Iedere ziel zonder uitzondering heeft een tweelingvlam die dezelfde Goddelijke Vonk bij de geestelijke geboorte op de Grote Centrale Zon gekregen heeft. Deze twee helften vormen gezamenlijk de kosmische eenheid waar de energieën van Alpha en Omega voortdurend in de uitwisseling zijn.

Het was een Goddelijk Plan de mannelijke en de vrouwelijke polariteit van iedere paar zielen in één witte vurige sfeer te laten verzegelen. Een witte vurige bal is oorspronkelijk een geestelijk 'ei ' die ieder paar van de tweelingzielen samen delen. Vanuit deze witte vurige sfeer van het Goddelijk Licht zijn later in de kosmische geschiedenis twee zelfstandige individuen ontstaan. Eén daarvan had een mannelijke en de andere een vrouwelijke polariteit. Ze vertegenwoordigen samen de harmonische kracht van het Kosmisch Tai Chi dat in feiten een spirituele essentie van onze Vader-Moeder God is.
Each soul was given the opportunity to remain in the heaven world of Spirit or to go forth to re-create the heavenly patterns of Spirit in the planes of Matter. Each soul was granted the gift of free will, the opportunity to make choices and decisions that would express her original divine identity or her human creation. As the soul came to identify more and more with her physical body, she began to forget her divine destiny to be a vessel for Spirit in Matter. Finally she had lost the memory of her mystical origin, her inner connection with Spirit and her twin flame. Twin flames became separated from each other through the freewill choices that were made.
Tweelingzielen daalden vrijwillig af naar de gebieden van materie om Goddelijke Liefde naar de aarde te brengen. Het oorspronkelijke plan was dat iedere ziel 7 reïncarnaties in een mannelijk en 7 reïncarnaties in een vrouwelijk lichaam zou doorbrengen. Gedurende iedere nieuwe reïncarnatie zouden de tweelingzielen samen aan een bijzonder, uniek project werken. Om deze opdrachten te kunnen vervullen was een lichamelijke polariteit van mannelijke en vrouwelijke energieën vereist. Tot nu toe worden de tweelingzielen nooit in dezelfde sekse gereïncarneerd. De kracht van Yin en Yang, Alpha en Omega, plus en min vormen samen een Kosmisch Magneet die de meest heilige en krachtige vibratie in de gehele Kosmos is. In hindoeïsme zien wij perfecte evenwicht van de kosmische kracht tussen de mannelijke en vrouwelijke aspect van de Goddelijke schepping terug.

Ons vroege leven op aarde was zeer gezegend en ieder van ons had de schoonheid van de relatie van kosmische geliefden met onze tweelingziel gedurende vele incarnaties te kunnen blijven delen. Maar wij verlieten onze volmaakte staat door Gods licht te misbruiken. De harmonie en de eenheid gingen verloren door angst, wantrouwen, gevoel van scheiding van de Bron des Levens die tot de negatieve karmische gevolgen heeft geleidt zoals elkaar ontkennen en de Goddelijke verbintenis te verwaarlozen. De tweelingzielen hebben allemaal een eigen vrije keus gemaakt om niet langer bij elkaar te blijven, maar op zoek naar een 'betere' partner te gaan. Daarna volgden vele levens waar de tweelingzielen los van elkaar hebben doorgebracht. Om het negatieve karma te kunnen balanceren werden tweelingzielen vaak in hetzelfde gezin gereïncarneerd als broer en zus, moeder en zoon, vader en dochter maar niet meer als man en vrouw. In vele situaties was een huwelijk of een intieme relatie tussen de tweelingzielen door karmische omstandigheden onmogelijk. De pijn van scheiding en verdriet door onmogelijke vereniging met elkaar is de rode draad van het drama die voor iedere ziel zich op aarde afspeelt.

De kans dat je een tweelingziel in je leven tegenkomt is niet erg groot. Je tweelingziel hoeft zich namelijk niet op aarde te bevinden op het moment dat jij wel in reïncarnatie bent. Hij/zij kan zich in de geestelijke wereld als een opgevaren meester bevinden of is in voorbereiding voor zijn volgende reïncarnatie. Een tweelingziel kan een pasgeboren baby zijn of zijn laatste jaren op de aarde in een ander werelddeel beleven. De Kosmische Wet beslist of de tweelingzielen wel aan toe zijn om bij elkaar in het leven te komen. Er is een karmische berg die door de tweelingzielen verzet zou moeten worden voordat ze weer in harmonie en eenheid aan hun gezamenlijk Goddelijk Plan kunnen werken.

De ontmoeting van de tweelingzielen zal zeker een plaats vinden als beide een bepaald niveau van de spirituele ontwikkeling hebben bereikt en in staat zijn gekomen een bepaald niveau van harmonie in de relatie te allen tijde te kunnen bewaren. Het is van groot belang dat de tweelingzielen bereid zijn hun negatieve karma te balanceren in plaats van nog meer karma bij te maken. De karmische situaties met alle moeilijke keuzes worden in de relatie opnieuw herhaald, maar nu moeten ze hun liefde en heelheid boven alles kunnen zetten.

De kans dat tweelingzielen elkaar tegen komen en herkennen is nihil in het geval dat de relatie een betrekking zou hebben tot het kapot maken van het gezin of een geluk van anderen teweeg zou brengen. De relatie van de tweelingzielen mag zich nooit op het ongeluk van anderen gaan baseren.

Als de levenswegen van de tweelingzielen elkaar wel gaan kruisen, ontstaat dan momenteel een magnetisch krachtveld met zeer intense aantrekkingskracht. De liefde tussen tweelingzielen is zeer intens omdat karma staat te springen om verwerkt te worden. Karma trekt mensen aan. Hoe groter het karma, des te groter de aantrekkingskracht tot elkaar. Ook karmische relaties tussen de partners beginnen meestal met zeer intense verliefdheid, die in het latere stadium in even intense haatrelatie kan veranderen.

Als je je tweelingziel tegenkomt is dat een erg intens gebeuren. Het maakt de grootste emoties in je los. Het is eigenlijk alsof je een gedeelte van jezelf ontmoet. De vlam in je hart zal vurig branden. Het maakt de grote liefde in je wakker. Tweelingzielen voelen meteen een verbintenis, want ze zitten werkelijk op één lijn. De aardse leeftijd heeft er dan niets mee te maken met de leeftijd van de ziel, want de zielen van de tweelingen zijn even oud.

Jonge Dante zag in 1274 voor het eerst zijn schone Beatrice in Florence. Dante schreef over zijn liefde op het eerste gezicht: "Zij droeg een fraaie, bevallige karmozijnrode mantel, bijeengehouden door een centuur, en ik zeg in alle waarachtigheid dat, zodra ik haar zag, de ziel die in het diepst van mijn hart lief heeft zo hevig begon te sidderen dat mijn hele wezen erdoor werd overweldigd alsof mij begin en eind van mijn levensgeluk waren geopenbaard." Later schreef hij dat hij, toen hij haar voor het eerst had gezien, had gedacht dat er zich door een of ander wonder een engel op aarde had gematerialiseerd. Dante en Beatrice trouwden ieder met iemand anders en zij kwam jong te overlijden.

Het kan ook gebeuren dat de herkenning tussen de tweelingzielen op een later tijdstip plaats vindt dan de eerste ontmoeting. Dat ligt aan de leeftijd en rijpheid van de ziel, maar ook aan de hoeveelheid van negatief karma die nog gebalanceerd moeten worden. Elkaar als de tweelingen kunnen herkennen is een van de grootste initiaties voor de tweelingzielen tijdens hun leven op aarde. Mocht je je tweelingziel tegenkomen, niet herkennen en vervolgens weer "kwijtraken", want dat is ook eens gebeurd, is dat ook om een reden. Als mensen elkaar niet herkennen dan zijn ze er nog niet klaar voor. Dan moeten ze elkaar laten gaan en aan zichzelf werken totdat de liefde in hun kiest om die relatie te openbaren.
Soul mates are the souls with an affinity for one another and similar talents who come together to fulfil a particular purpose in a (part of) lifetime. We do have different soul mates in different lifetimes. We may have more than one soul mate in particular life, depending upon what we need to accomplish together. Our soul mates are our best friends, our best partners in life, our brothers and sisters by heart.
Er is een zeker verschil tussen tweelingziel en een zielskameraad of een zielsmaatje. Een zielsmaatje, naar het woord, is een maatje van je ziel. Een zielskameraad kan een geliefde, vriend of vriendin, collega of een lid van je familie zijn. Het hoeft niet altijd een romantische achtergrond te hebben. Ook als je met je tweelingziel herenigd bent, zijn er alsnog mensen met wie je gaat samenwerken of een vriendschap zult hebben. Je kunt meerdere zielskameraden (mannen en vrouwen) hebben, dat in tegenstelling tot de tweelingziel, die je enige kosmische wederhelft is. Tweelingzielen zijn standaard in tegenovergestelde sekse geïncarneerd om een Goddelijk aspect van Alpha en Omega in materie te kunnen belichamen.

Zielsmaatjes hebben zoals tweelingzielen een gezamenlijke missie, een gedeelde passie voor iets die niet per se een levenslang project hoeft te zijn. Je werkt samen aan een project die tot een hoger niveau leidt en/of je ondersteunt elkaar in de persoonlijke, spirituele groei. Zielsmaatjes inspireren en steunen elkaar door het leven. Dat zijn de zielen met wie je vanaf het begin af aan heel goed mee kunt opschieten. Meestal heb je het gevoel dat je die persoon ergens van kent, hij komt je bekend voor. Zielskameraden kunnen elkaar helpen met het opstarten van een bedrijf of met het schrijven van een boek. Ze houden beide balans voor een grote taak in het leven en groeien ook beide. Vennootschap, vriendschap en werkrelaties zijn noodzakelijk in het leven. Het is belangrijk dat zielsmaatjes daarmee betrokken zijn.

Na afloop van een gezamenlijke opdracht, of na het afronden van een bepaalde levenscyclus kunnen zielsmaatjes elkaar uit het oog verliezen. Denk aan verhuizen of afstuderen, wanneer je steeds met andere mensen in aanraking komt.

In het geval dat de Kosmische Wet het niet toe staat om je tweelingziel in dit leven tegen te komen, zal een zielskameraad een belangrijke verwant van je tweelingziel kunnen zijn. Hoogwaarschijnlijk zal een passend zielsmaatje je persoonlijke weg in het leven kruisen om een rol van je tweelingziel tijdelijk op zich te nemen, tenminste als je persoonlijke karma dat toelaat.

Maria Piotrovskaja
Consultant Aura Foto Video Studio 'Aquarius'