Een mens hoort geen melk van koeien te drinken!

door Toon de Laat
Hoe kan het dat wij westerlingen zoveel zuivelproducten gebruiken? De zuivelindustrie he miljarden uigegeven om mensen ervan te overtuigen dat we zuivel nodig heeeft. De wetenschappelijke gegevens zijn zo vervormd en aangepast aan de wen-sen van de zuivelindustrie dat de wetenschappers zelf de kluts kwijt zijn. Onlangs was er nog op het nieuws dat onderzoekers uit Nijmegen, tegen betaling, mee hebben gewerkt aan het vervalsen van onderzoeken ten gunste van de zuivelindustrie.

Koemelk is een van de funeste dranken en het is moeilijk om de mensen hiervan te overtuigen. De intensieve reclamecam-pagne is hier schuldig aan. Van jongs af aan ben je op gegroeid met het idee 'melk is goed voor elk' of 'de witte motor' enz. De mensen zijn zó gehersenspoeld dat ze overtuigd zijn van het 'moeten' van melk. Koemelk is niet goed voor ons, hier noem ik 13 redenen om het niet te nemen. Het lichaam van een koe is anders als een mens. Het grootste verschil is het verterings-kanaal, het intellect en de bouw van het lichaam.

De verschillende voedingseigenschappen tussen koemelk en moedermelk is voor onze ontwikkeling een wereld van verschil. Koemelk is gemaakt om het kalf snel sterke spieren te laten ontwikkelen, omdat een kalf direct na de geboorte moet kunnen lopen. Dit is belangrijk want in de vrije natuur zijn er altijd vijanden die het kalf kunnen aanvallen. Bij ons mensen zijn de laatste drie maanden van de foetusleeftijd en de eerste drie jaar na de geboorte cruciaal voor de ontwikkeling van de hersenen. Daarom is er een groot verschil tussen flesvoeding van koemelk en borst-voeding. Een grote hoeveelheid wetenschappelijke bewijsvoering roept de bezorgdheid op over de gezondheidsrisico's van koemelkprodukten voor de mens. Het gaat om de eiwitten, suikers, vetten en besmettingen in zuivelprodukten, die maken dat het ongeschikt is als babyvoeding. Ongeveer 82% van het eiwit in koemelk bestaat uit caseïne. De meerderheid van de melkkoeien in Westerse landen produceren melk, die rijk is aan bétacaseïne type A1. Dit type eiwit wordt in verband gebracht met ischemische hartziekten (plaatselijke bloedeloosheid door belemmering van de bloedtoevoer, bv. vaatkramp) diabetes type 1, schizofrenie, autisme en een grote kans op een koemelkallergie.

Komt er iemand in de praktijk met een maagzweer en ik geef hem een stukje vlees dan zal hij na 10 minuten barsten van de maagpijn. Omdat de maag zoutzuur maakt voor het verteren van eiwitten zal datzelfde zoutzuur aan de zweer knagen wat veel pijn geeft. Laat ik die persoon een glas melk drinken dan is de pijn direct weg. Dit wil zeggen dat de melk het zout-zuur neutraliseert en op dat moment stopt ook de vertering van het vlees. Dit vlees zal gaan rotten met als gevolg dat de rottings-stoffen van het vlees in het bloed worden opgenomen. Dus koemelk neutraliseert het maagsap en het is dus zeer schadelijk om melkprodukten met voeding te vermengen. Het neutrale maagsap blokkeert de koolhydraatvertering (deze gaan gisten) en de eiwitvertering (die gaat rotten). Dit maakt op termijn ziek.

Koemelk zorgt voor:

- Een slechte voedselvertering. Koemelk is gesteriliseerd. Door verhitting zijn de enzymen die de lactose in de melk moeten afbreken vernietigd. Hierdoor hebben veel mensen een probleem met het verteren van melksuikers.

- Het bindt en neutraliseert ons maagzuur, wat funest is voor de vertering van eiwitten, die juist voor het grootste deel in de maag verteerd moeten worden. Eiwitten hebben een zuur milieu nodig om te kunnen verteren. Door melkgebruik gaan de onverteerde eiwitten rotten.

- Melk irriteert het lichaam omdat het slijm vormt. In alle lichaamsholten wordt meer slijm gevormd. De darmen zullen daar-door minder voedingsstoffen aan het bloed afgeven. In de longen zal dit slijm zorgen voor hoesten en moeilijke ademhaling. De holtes in het hoofd zoals kaakholtes, voorhoofdsholte, oorholtes en gangen zullen door dit slijm een goede voe-dingshaard vormen voor bacteriën en virussen, wat weer tot chronische ontstekingen leidt.

- Melk bevat lactose (melksuiker) wat wordt afgebroken door het enzym 'lactase'. Twintig procent van de bevolking is lactose-intolerant. Bij oudere mensen wordt niet voldoende lactase aangemaakt, evenals bij mensen met een donkere huidskleur. Gebrek aan lactase zal het spijsverteringskanaal irriteren en kan diarree, obstipatie, gas en krampen veroorzaken.

- Melk bevat slecht absorbeerbaar calcium. Onderzoeken laten zien dat mensen die enkele glazen melk per dag drinken zoals de zuivelfabrikant aanbeveelt, een lagere calciumspiegel hebben dan mensen die geen melk drinken maar veel groene groenten eten. Melk bevat alleen calcium, waardoor de zachte weefsels als vetweefsel, weke bindweefsel van het lichaam gaan verharden, en daar horen ook onze spieren bij. Het hart is een grote spier en zal ook door een overschot aan calcium verharden. Hierdoor zal sneller een hartkramp ontstaan wat een hartstilstand en dus de dood tot gevolg kan hebben. In de spieren zien we kalk terug als knopen die flink pijn kunnen doen. Zijn de spieren, door calcium, meer gespannen dan ont-staat er ook meer kramp. Dit gebeurt meestal als we stil in bed liggen want dan staat de bloedcirculatie op een laag pitje.

- Doordat melk het maagsap neutraliseert kan het ook geen vitamine B12 en ijzer opnemen. Hierdoor zal chronische ver-moeidheid ontstaan omdat het zuurstoftransport in de problemen komt. Het lichaam heeft door gebrek aan vitamine B12 problemen met het afbreken van het schadelijke homocysteïne dat, samen met het overschot aan calcium plaque zal vor-men dat zich in de bloedvaten zal opslaan. Voor plaque in de bloedvaten is cholesterol zeker niet verantwoordelijk. Plaque zal door slechte bloedvetten worden gevormd.

- Melk veroorzaakt bij kinderen veel ellende. Het is niet goed om kinderen beneden de 3 jaar melk te geven. De darmen zijn voor die tijd nog niet volgroeid waardoor grote eiwitmoleculen de darmwand kunnen passeren. Koe-eiwitten worden niet verteerd en worden in onafgebroken vorm in de lever en in het bloed opgenomen. Wanneer koemelk door zuigelingen en peuters wordt gedronken, komen er lichaamsvreemde eiwitten in het bloed. Deze eiwitten lijken veel op virussen die ver-volgens afweerreacties oproepen. Door veel gebruik van zulke dierlijke eiwitten (meerdere malen per dag) raakt het af-weermechanisme overwerkt. Nu kunnen echte virussen die in de lichaamsholten, waar het slijm zit, niet meer worden af-gebroken. Hierdoor zie je bij kleine kinderen veel oorontstekingen die door de huisarts met antibiotica wordt bestreden. In de meeste gevallen zijn de bacteriën immuun tegen zulke antibiotica. Is dit het geval, dan worden er oorbuisjes geplaatst zodat het pus weg kan stromen, maar aan de oorzaak wordt niets gedaan. Het kind zal hierdoor veel pijn moeten verdragen. Daarnaast is de kans zeer groot dat het gehoor wordt beschadigd, omdat de ontsteking het hele binnenoor weg kan vreten. Verder zie je veel verkoudheden, diarree, koorts, eczeem, leveruitslag, neusslijm en keelontsteking, astma, allergie en ADHD.

- Er zijn studies die aantonen dat mensen die regelmatig melk drinken meer kans hebben op aderverkalking, en hierdoor vaker hart- en vaatziekten. Zoals verteld vormt melk plaque in de bloedvaten.

- Recent onderzoek toont aan dat 100.000 kinderen van 9 jaar die veel koemelk gedronken hebben, meer leerproblemen hebben dan hun 100.000 klasgenoten die dit niet deden. Omdat melk alleen calcium bevat zal dit het magnesiumgehalte aantasten. Hierdoor is er minder magnesium in het hoofd, wat het leervermogen en het geheugen vermindert. Dus schoolmelk is funest voor de leerling en moet worden afgeschaft. Wil je toch persé melk drinken dan is het belangrijk om in ieder geval melk tijdens de maaltijd te mijden. Als je last hebt van verkoudheid, diarree, eczeem, sinusitis, oorontsteking, roos of darmklachten, laat dan eveneens alle zuivelprodukten achterwege.

- 1 glas melk per dag verhoogt het risico op eierstokkanker met 13%. Aan dit onderzoek deden 180.000 vrouwen mee. Dron-ken vrouwen volle melk nam het risico op eierstokkanker met 27% toe. Bij mannen werd geconstateerd dat naarmate er meer melkprodukten werden genuttigd het aantal mannen met prostaatkanker toenam. De toename werd toegeschreven aan het hoge vet-, hormoon- en calciumgehalte en een verhoogd homocysteïnegehalte. Een hoog gehalte aan vitamine D3 remt de groei en de deling van kankercellen. Een overdaad aan calcium vertraagt of stopt zelfs de omzetting van inactieve vitamine D2 naar zijn biologische actieve vorm D3. Op die manier zal calcium het lichaam beroven van het natuurlijke anti-kankermechanisme.

- 3 glazen volle melk komen overeen met een big Mac met frietjes. De drie glazen melk geven ongeveer een kwart van hun dagelijkse benodigde hoeveelheid aan calorieën.

- Melk kan een lactose-intolerantie geven omdat het enzym lactase in de darm ontbreekt. Melk geeft ook een koemelkaller-gie. Dit is weer iets anders dan een lactose-intolerantie. Bij een allergie heeft men huid- en luchtwegenklachten. De meeste schizofreniepatiënten hebben een allergie voor melkprodukten en voor tarwe. Dus meer melk, meer schizofrenie. Wil je gezond blijven probeer dan je bloed zo schoon mogelijk te houden. Melk maakt altijd vuil bloed. Dit zorgt voor ziekten van uiteenlopende aard. Dus vermijdt dit, bij onze kinderen. Omdat wij in Nederland een overschot aan melk hebben moet er door de overheid meer reclame worden gemaakt om de bevolking aan te sporen melk te drinken. Tegelijkertijd gaan de ziektekosten die nu al niet meer in de hand zijn te houden omhoog. 70 miljard per jaar en melk is hier voor een groot deel verantwoordelijk voor. Denk maar aan bloedvatvernauwing door aanslag van plaque, chronische vermoeidheid door een B12 en ijzer tekort, reuma, en zo kan ik een lijst maken van meer dan 600 ziekten. Laat je kind geen schoolmelk drinken het zal zijn leerprestatie alleen maar verslechteren en dat geeft weer veel frustratie bij het kind en zal depressief kunnen wor-den. De moeder die borstvoeding geeft mag ook geen koemelk drinken, dit kan bij het kind eczeem veroorzaken.

Kinderen die zonder borstvoeding moeten opgroeien zullen het beste gedijen op groente- en fruitsappen. Geef kinderen in een glazen flesje een mix van verdunde biologische fruit- en groentesappen. Maak dit een beetje warm, maar dat mag niet in de magnetron, koude sappen ontrekken te veel energie aan het kind. In het begin 10% sap met 90% vitaal water (bronwater) dit ga je met verloop van tijd opvoeren tot 50% sap en 50% bronwater. De fruitsappen geven de energie en de groentesappen geven de bouwstenen. De verdunning 50 -50% laat je zo omdat anders de onverdunde sappen te geconcentreerd zijn, dat kan een gistingsproces veroorzaken. Als het kan vermijd je sinaasappelsap omdat deze vrucht een eiwit bezit die de rode bloedcellen aan elkaar laat plakken, hierdoor kan er te weinig zuurstof worden vervoerd en dit geeft weer problemen met celenergie.

Groeten van Toon.

Gecensureerd door de Codex Alimentarius

Bronnen en links verwijderd vanwege de invoering van de Codex Alimentarius