Met het oog op 2016

Vanuit numerologisch perspectief
door Nico Appelman
Numerologie is de wetenschap die zich bezighoudt met de kennis, trillingen en energieën van getallen. Deze leer is al sinds eeuwen door grote wijsgeren toegepast. Zij waren zich bewust dat alles een trillingsgetal heeft. Ze wisten dat de universele wetten niet alleen voor de mensen golden, maar ook voor abstracte zaken konden worden gebruikt om zowel mensen als zaken te determineren. Elk getal heeft zijn eigen energie of trilling en daarmee zijn eigen specifieke kenmerken. Dit laatste geldt ook voor onze jaartallen. Vanuit de numerologie wordt dat omschreven als universele jaren.

Universeel jaar

Een universeel jaar is een jaar die een bepaalde trilling of energie met zich meebrengt en bepaalde kenmerkende invloeden uitoefent in dat betreffende jaar. Dat deze invloed globaal en algemeen voor iedereen op aarde doorwerkt, maakt dat het een universeel karakter heeft. De invloeden veroorzaken geen specifieke gebeurtenissen, maar duiden op algemene tendensen die door alle mensen en naties onbewust worden gevolgd. Uit het universele jaar kunnen we te weten komen waar de wereld als geheel zich voor zal interesseren en welke mogelijke gebeurtenissen we kunnen verwachten. De trilling van een universeel jaar wordt berekend door de cijfers van het betreffende jaartal bij elkaar op te tellen. Zo is duidelijk dat 2015 een 2+0+1+5= universeel 8-jaar is en 2016 een universeel 9-jaar zal gaan worden.

Globale terugblik op 2015

In een universeel 8 jaar vinden makkelijk fusies van maatschappijen, enorme activiteiten op commercieel terrein, zowel nationaal als internationaal, plaats als ook uitbreiding en welvaart. Het adviesbureau KPMG verwachtte dat al in februari 2015 op basis van een halfjaarlijks internationaal onderzoek onder duizend beursgenoteerde bedrijven. Zij zeiden: "Dit jaar zullen meer ondernemingen zich begeven op de markt voor fusies en overnames. Dat komt door de verbeterde financiële armslag bij bedrijven en het toegenomen vertrouwen in de economie."

Dezelfde trend werd gezien in Amerika. De waarde van overnames en fusies in de Verenigde Staten had in mei een maandelijks recordniveau behaald van 243 miljard dollar (ruim 222 miljard euro). Dat meldde zakenkrant Financial Times op basis van cijfers van de zakelijke marktonderzoeker Dealogic. Daarmee werden eerdere maandrecords uit 2007 en 2000 verbroken.

Voor Litouwen betekende dit in januari 2015 hun toetreding tot de eurozone en dat hun munt, de Litouwse lita, werd omgeruild voor de euro.

De economie beleeft een bloeiperiode en er worden belangrijke ontdekkingen gedaan op industrieel gebied. Zo introduceerde bijvoorbeeld SkylineDx, een Nederlandse biotechonderneming op het gebied van genetische testen, in juli de MMprofiler. Met deze test kan een internist in het ziekenhuis nauwkeuriger de kansen van een patiënt met beenmergkanker voorspellen dan via conventionele methoden.

De belangstelling gaat in een 8-jaar in de eerste plaats uit naar alles wat met geld te maken heeft. Dit hebben we afgelopen jaar onder andere heel duidelijk gemerkt met alle onrust rondom de euro en de economische situatie met Griekenland en banken die daar dicht zijn gegaan. Maar ook de enorme koersdaling van ruim 5% in augustus was in het nieuws bij het Financieel Dagblad. De AEX beleefde een roerige dag met verliezen die niet meer zijn gezien sinds eind 2008. Er was redelijke paniek in de markt. De belangrijkste index van de Amsterdamse beurs sloot 5,24% lager op 419,68. Dat is het grootste verlies in jaren en waarbij tevens de jaarwinst was verspeeld.

In een 8-jaar worden grootschalige plannen ontworpen en gestart. Nieuwe bedrijven worden gesticht en dit kan in het begin soms gepaard gaan met wat onrust. Er vinden ook grote reorganisaties plaats om alles nog meer op rolletjes te laten verlopen. In een 8-jaar is er altijd sprake van materiële vooruitgang. Eveneens 8-jaren waren onder andere: 1988, 1997 en 2006.

Globale vooruitblik op 2016

In een universeel 9-jaar moet men de tol betalen voor al die "volmaaktheid" in het jaar ervoor. Er vindt een soort grote schoonmaak plaats en onder het kleed komt bijzonder veel stof vandaan. In deze periode wordt alles geëlimineerd wat zijn onbruikbaarheid heeft bewezen. Oude zaken worden overboord gegooid, losse eindjes aan elkaar geknoopt, onbevredigende relaties en verbintenissen verbroken. Hierbij kunnen ook waardevolle zaken verloren gaan. Maar het is ook een jaar voor menslievende daden, voor vriendelijkheid en verdraagzaamheid, voor begrip en inzicht. Er wordt dan ook sterker dan anders stelling genomen tegen inhaligheid, jaloezie en egoïsme. In een 9-jaar haalt men de oogst binnen van vele vroegere woorden en daden.

Andere 9-jaren waren:1980, 1989, 1998 en 2007.

Universele maanden

Wat voor de universele jaren geldt, geldt ook voor de universele maanden: per maand zijn er subtiele stromingen, energieën werkzaam die ( zonder dat we daar bewust veel van merken) de wereld raken.

Deze invloeden veroorzaken geen specifieke gebeurtenissen, maar duiden op algemene tendensen en zegt mogelijk iets over wat we zouden kunnen verwachten in die betreffende maand. Willen we het getal van de universele maand bepalen, dan wordt in de numerologie het cijfer van het universele jaar opgeteld bij het nummer van de maand. Zo is januari 2016 een universele 1-maand. In deze maand constateert men groei. Er wordt vooruitgang geboekt, ideeën worden gevormd en men maakt een begin met de praktische uitvoering daarvan. Het is een goede maand om nieuwe zaken te beginnen, nieuwe projecten te starten en comités te vormen. Men is vinddingrijk en er wordt veel individueel werk verricht. Februari is een universele 11-maand: er is verhoogde activiteit bij kerken en andere godsdienstige organisaties. De kerken nemen een beschermende houding aan en concentreren zich op evangelisatie. De belangstelling gaat uit naar alles wat met de ziel te maken heeft. Demonstraties voor mensenrechten. Een goede maand voor studie op religieus gebied of op filosofisch terrein en voor het genieten van alles wat niets met de praktijk van doen heeft en voor het tot stand brengen van hervormingen en het uitwisselen van ideeën en gedachten.

Maart is een universele 3-maand: grote activiteiten op de beurs, men zoekt ontspanning en verdoet meer tijd aan onbenulligheden en er heerst een zeker optimisme. De aandacht gaat uit naar creativiteit, vermaak en plezier. Men is onpraktisch en extravagant. De mensen praten openhartiger over hun gevoelens en overtuigingen. April is een universele 4-maand: men ziet in dat er vaklui nodig zijn. Men legt de nadruk op orde en regelmaat. Fouten worden gecorrigeerd, het detail wordt niet over het hoofd gezien en men doet een poging om het productiepeil te verhogen. Een goede invloed voor constructieve werkzaamheden, voor behoudende ideeën en objecten en voor discipline. De universele 5-maand mei: men waagt wat kansen en heeft aandacht voor het ongewone. Allerlei nieuwe producten worden te koop aangeboden en de omzet stijgt. Een goede maand voor de theaterwereld, voor het verkopen van allerlei artikelen, voor reizen en het breken met regelmaat en sleur. Men staat open voor het nieuwe. Juni als universele 6-maand: met name activiteiten op leer- en opvoedingsgebied, op huishoudelijk vlak en in de gemeenschap. Men houdt zich bezig met gezondheid en verbeteringen in het algemeen. Een goede maand voor het oplossen van problemen, voor het brengen van evenwicht in relaties en verbintenissen en voor de aanschaf van artikelen voor huis en tuin. De mensen blijven graag thuis en doen allerlei karweitjes. In juli, de universele 7-maand neemt de belangstelling voor alles wat te maken heeft met wetenschap, analyse en financiën toe. Deze maand is er sprake van een verhoogde intellectuele activiteit. Er wordt een intensiever gebruik gemaakt van educatieve faciliteiten. Een uitstekende periode voor het doen van onderzoek, het perfectioneren van bestaande plannen en activiteiten. Men is vredelievend. Over het algemeen is dit een rustige maand.

De universele 8-maand augustus geeft aan dat er meer kans is op het vestigen van handelsorganisaties. Er is sprake van commerciële groei en uitbreiding; plannen worden gerealiseerd. Een goede maand voor doelgerichte activiteiten, voor het afhandelen van geldzaken en voor het nemen van zakelijke beslissingen op lange termijn. Men wil handelsvoorwaarden verbeteren en meer geld verdienen. September is een universele 9-maand: bekende persoonlijkheden krijgen de aandacht en verschijnen in het nieuws. In de zakenwereld ontslaat men overtollig personeel. Men maakt wat betreft zowel mensen als dingen de inventaris op. Er wordt aandacht besteed aan productiviteit en efficiënt werken. De cirkel raakt gesloten en men is uit op afwikkelen en veranderen. In deze periode moet men zo veel mogelijk alles afmaken. Een goede tijd om met vrienden door te brengen, cadeautjes te geven en anderen diensten te bewijzen. Oktober is dan weer een universele 1-maand en heeft qua energie dezelfde trilling als januari, waarin de nadruk onder andere ligt op vooruitgang en groei. November is vervolgens een universele 2-maand: onderhandelingen op diplomatiek niveau vinden plaats, toezeggingen op politiek terrein en verzamelen van feitenmateriaal. Men komt makkelijker tot overeenstemming, men beslecht ruzies en de relaties zijn gewoonlijk welwillend en vriendelijk. Men wil tot de kern van de zaak doordringen.

Het jaar wordt afgesloten met december, de universele 3 maand. Ook hier zal er een overeenkomst zijn met de energie van de maand maart, wat ook een universele 3-maand is in 2016.

Slot

We leven in een bijzondere tijd, waarin gebeurtenissen elkaar in een hoog tempo opvolgen. Wat er precies zal gaan gebeuren, zullen we moeten afwachten. Het zal ongetwijfeld weer een bewogen jaar gaan worden. Ik wens iedereen een gezond, liefdevol en inspirerend 2016 toe.


Referenties: