Het 11:11-Angel Messageboardforum

door Nico Appelman
De afgelopen maanden heb ik beschreven wat het 11:11-fenomeen is, waar het getal 11 voor staat en wat de betekenissen zijn van dit fenomeen. Ik heb eveneens geschreven over de manier waarop verschillende groepen van mensen de 11:11-energie verankeren op aarde en hoe we ondermeer 2008 en 2009 in het licht van het 11:11-fenomeen kunnen bezien.

Echter: in dit kader ligt er nog een essentieel en onmisbaar aspect wat nog niet besproken is. Hierover werd ik door een enthousiaste lezer getipt. Hij attendeerde mij niet onverdienstelijk op het 11:11-Angel Message Board.

Het 11:11-Angel Message Board

Het 11:11-Angel Message Board is een Engelstalig forum helemaal in het teken van het 11:11-fenomeen! Het is overigens niet het enige bestaande 11:11-forum op het internet, want op de eveneens Engelstalige site van Nvisible onder andere is er ook één. Dat neemt niet weg dat het 11:11-Angel Message Boardforum een verrijking en aanwinst is voor mensen die meer willen weten over dit verschijnsel en op zoek zijn naar het uitwisselen van ervaringen in deze.

Het is een Australisch initiatief van George Barnard. Hij geeft aan dat hij reeds vóór het digitale tijdperk in aanraking is gekomen met het 11:11-fenomeen en dat er nu wereldwijd enkele miljoenen mensen zijn die dit fenomeen ervaren. Hij heeft er bovendien een tweetal boeken over geschreven die op zijn site te bestellen zijn; het gaat om: "In the service of 11:11" (waarvan trouwens verschillende hoofdstukken online te lezen/te downloaden zijn) en "The search for 11:11."Op het forum is hij samen met Geoff actief als moderator.

Het forum

Op dit forum is er alle ruimte voor al je eigen ervaringen op het gebied van 11:11. Maar je zult vooral veel, heel veel, ervaringen van anderen lezen en herkennen. Je kunt daar je vragen kwijt en veel antwoorden vinden op veel gestelde vragen over het 11:11-fenomeen. Verder zul je tevens allerlei variaties op het 11:11-fenomeen kunnen vinden en lezen, zoals 10:10, 22:33, 5:55, 12:21, 12:34, 12:48 etc. Een aparte topic op het forum is speciaal gewijd aan de betekenis van het 11:11-fenomeen en een topic over 11:11 en het al dan niet bestaande verband met 2012.

Visie op 11:11

In zijn visie gaat George Bernard er van uit dat het 11:11-fenomeen een wake-up-call is en wat als een soort "visitekaartje" gebruikt wordt door "Spirit Guardians" of Engelen, met wie hij inmiddels zo'n 50 jaar in contact staat. Als die Engelen eenmaal je aandacht hebben, dan zullen zij eveneens andere getallen gebruiken naast 11:11, zoals bijvoorbeeld 2:22 of 12:34 om jou te herinneren aan hun aanwezigheid. Volgens George zou het in een heel ver verleden eens zijn gegaan om 1.111 Engelen, die hij "Midwayers" noemt, die eeuwen lang mensen uit allerlei sociale klassen hier op aarde begeleid hebben.

Zijns inziens zijn het onder andere deze Midwayers geweest die niet alleen de afgelopen eeuwen actief waren, maar juist ook nu op dit moment druk bezig zijn om mensen wakker te schudden met deze wake-up-calls. Inmiddels gaat het natuurlijk om veel meer Engelen dan die 1.111 Midwayers.

Deze Engelen worden overigens Midwayers genoemd omdat ze leven in een dimensie tussen de onze en het dimensieniveau waar wij naar toe gaan na onze dood. Zij zijn de meest verwante spirituele entiteiten met ons. Ze zijn eigenlijk ook materiële schepsels maar van een materie die voor velen van ons onzichtbaar is.

De Boodschap

Die Engelen helpen ons te ontwaken en ons bewust te worden van dingen die we nog niet weten en waarvan het wel nodig is om die dingen te weten te komen. De mensheid is in een chaos en heeft richting nodig. Er zijn mensen nodig om het tij te keren en bij te dragen aan een gunstige verandering voor de aarde en de mensheid. Dus doen die Engelen hun best om de mensen op aarde te "bereiken".

Ze zullen meerdere manieren proberen om jou te bereiken en jou iets te laten weten. Ze hebben jou niet voor niets uitgekozen en willen niet voor niets met jou in contact komen! Ze stellen je daarin niets verplicht, mocht jij niet in contact met deze Engelen willen komen. Ze respecteren de vrije wil. It's up to you! Wil je zelf wel in contact komen met deze Engelen, dan wordt geadviseerd om dit te doen door middel van stiltemeditatie of aan de hand van een speciaal daarvoor ontwikkelde Akashic Construct-CD.

Why me??

Waarom kom ik, uitgerekend ik, in aanraking met het 11:11-fenomeen? Op deze vraag zijn er verschillende theorieën die op het betreffende forum besproken worden. De eerste verklaring die gegeven wordt, is wellicht gelegen in het feit dat jij ontvankelijk bent hiervoor en anderen niet of nog niet. Het schijnt dat mensen die met het 11:11-fenomeen in aanraking komen reeds (latent) psychische of heldere vermogens hebben, zoals helderziendheid of helderwetendheid.

De Engelen kunnen jou(w hersenen) makkelijker bereiken en jou bijvoorbeeld een kant op laten kijken naar een klok op het juiste tijdsmoment. Ze kunnen met jou in contact komen via insertie (invoegen van gedachten) of telepathie (communiceren via gedachten), zodat jij informatie ervaart op een helderwetende manier.

Een andere verklaring is dat jij al unieke vaardigheden of talenten hebt die goed van pas komen om in te zetten in het hele spirituele proces. Mogelijk heb jij al een min of meer belangrijke rol of positie in je leven of kom je op korte termijn in een belangrijke positie zoals die van een docent, schilder, musicus, politicus of hulpverlener waarbij jij op jouw beurt een groot publiek kan bereiken die jij vervolgens kan begeleiden in hun spirituele ontwikkelingsproces. Ten vierde kan het zijn dat het niet zo zeer om ons gaat, maar om onze kinderen die uiteindelijk een veel belangrijkere rol gaan spelen, maar waarop wij wel voorbereid dienen te zijn.

Het feit dat jij de 11:11-wake-upcalls ervaart, zegt meer over jou dan over de Engelen. Het veronderstelt dat jij "genetically capable", genetisch bepaald bekwaam, bent om in over-en-weer-contact te komen met één van de 1.111 Midwayers of andere Engelen. Het vertelt dat jij voorbereid c.q. bereid bent om begeleid te worden door deze Engelen en via deze begeleiding ander mensen weer kan begeleiden.

Jij bent oprecht en eerlijk in je doen en laten; in het omgaan met anderen en daarmee inzetbaar voor of namens de 1.111 Midwayers of het nu meteen al op korte termijn is of op wat langere termijn voor de toekomst dat maakt niet uit. Een mogelijke reden die eveneens genoemd wordt, is jouw "ascending' in spiritual growth"; je bent in je spirituele groei reeds aan het stijgen en hebt dus al een verhoogd bewustzijn, wat van nut kan zijn bij het hele ontwakingsproces bij anderen.

En tenslotte, niet geheel onbelangrijk, je Spirituele Zelf oftewel jouw Goddelijke Kern wenst voor jou om hierin betrokken te worden; een keuze van je ziel.

Tenslotte: duidelijk is dat het 11:11-fenomeen niet 'zo maar' een op zichzelf staand verschijnsel is, waarbij mensen "toevallig" bepaalde cijfers of cijfercombinaties zien. Het is ook niet zo dat zij altijd gefocust zijn op digitale displays. Nee, het 11:11-fenomeen komt letterlijk en figuurlijk op hun pad.

Het is een wereldwijd fenomeen, waar heel veel mensen ongeacht cultuur of sociale klasse reeds ervaringen mee hebben opgedaan of anderen mogelijk op termijn mee in aanraking kunnen gaan komen. En dan is het fijn dat er een verschillende fora zijn waar je je ei kwijt kan en jouw soms verwarrende, bizarre, bijzondere of ludieke ervaringen kan delen met gelijkgestemden.

Namasté.

Met dank aan Bert Stam

Referenties: