2010: het Jaar van Disclosure?

door Nico Appelman
Al geruime tijd is op het internet het onderwerp 'disclosure' een veelbesproken thema. Disclosure levert bij de zoekmachine Google al bijna tachtig miljoen hits op! Niet alleen wordt hier aan de hand van artikelen veel tijd en aandacht aan besteed, maar ook op fora, op youtube en zelfs in channelings is disclosure een regelmatig terugkerend begrip. Er zijn veel mensen die hier reikhalzend naar uitkijken. Bovendien verwachten zij binnen afzienbare tijd de disclosure. Wat wordt er bedoeld met disclosure? Wat gaat er dan plaatsvinden??

Disclosure

Disclosure is een Engelse term en "means the giving out of information." Het betreft hier dus informatie die naar buiten gebracht zal gaan worden. In het licht van de Eindtijd waarin we nu leven, wat overigens niet betekent dat dat het einde van de wereld zal betekenen, is het helemaal niet vreemd dat er juist nú zo veel gesproken wordt over disclosure. Het is helemaal niet onwaarschijnlijk dat er juist nu, in dit tijdsvak, op redelijk korte termijn daadwerkelijk een disclosure te verwachten is. Immers: we leven in de Apocalyps: het tijdperk van de Openbaring.

En daar heeft disclosure alles mee te maken: met openbaring, met openbaarmaking. De disclosure die zo intensief gevolgd en beschreven wordt op het internet gaat over het naar buiten brengen van informatie over bepaalde zaken. Nederlandse websites die al jaren hard meewerken aan het naar buiten brengen van bewustmakend en onthullend nieuws, zijn onder andere de sites van Wanttoknow en van Niburu. Op die sites verschijnt nieuws wat vaak niet in de reguliere media, de mainstream media, te lezen is. Niburu kent een rijke verzameling gevarieerde artikelen die te maken hebben met disclosure waaronder: "2010 zal een jaar van grote onthullingen zijn." "De dag van disclosure komt steeds dichterbij.""Disclosure is het sleutelmoment voor een nieuwe evolutiefase." Bij de aanstaande disclosure zal het gaan om een wereldwijde onthulling, die een enorme impact zal hebben op de mensheid én die de wereld zonder meer zal veranderen!

Disclosure Project

Het feit dat er zelfs al jaren een Disclosure Project bestaat, geeft al aan dat er duidelijk meer belangen een rol spelen! Op de site van het Disclosure Project staat dat het gaat om een non-profit onderzoeksproject, dat streeft naar volledige openbaarmaking en onthulling van feiten over UFO's, buitenaardse beschavingen en hun contacten met mensen en regeringen hier op Aarde en over geclassificeerde vergevorderde energievormen. Ze hebben meer dan vierhonderd getuigen vanuit regering en defensie, die verklaringen hebben gegeven over hun directe en persoonlijke ervaringen met UFO's, buitenaardsen en buitenaardse technologieën. Dat niet alleen, zij vertellen ook over de manieren die de regeringen en ministeries ondernemen om deze informatie bewust stil en geheim te houden.

Volgens David Wilcock staan wij op de drempel van een officiële regeringsonthulling omtrent het bestaan en werkelijkheid van E.T.'s (Extra-Terrestrials = buitenaardsen) en UFO's (Unidentified Flying Objects). Hij stelt zelfs dat er toenemend overtuigende bewijzen zijn, dat niet alleen deze disclosure zal plaatsvinden, maar dat er zelfs een uitwisseling c.q. contact tussen de aardse en buitenaardse beschaving (full-contact) ons spoedig staat te overkomen. David verwacht dat dit alles waarschijnlijk binnen zo'n zes maanden zal gaan gebeuren.

Vanuit het Disclosure Project is er een speciale brief gestuurd aan de President van de Verenigde Staten: Barack Obama. Deze brief omvat uitgebreide en gedetailleerde informatie over de projecten die er zijn, namen, locaties en dergelijke die te maken hebben met het onderwerp UFO's en E.T. Volgens het Disclosure Project heeft Obama nu de sleutelinformatie in handen die hij nodig heeft om tot actie over te gaan. Zij vinden dan ook dat Obama zich hard moet maken voor de uitvoering om deze operatie met betrekking tot disclosure te overzien, te beheersen en daar leiding aan te geven ten gunste van zowel het Amerikaanse volk als voor de rest van de wereldbevolking! Immers: Obama werd juist gekozen vanwege zijn visie: "CHANGE": een transformerende verandering. Niets zal de wereld zó ten goede kunnen transformeren dan het beëindigen van deze geheimhouding en wanneer er volledige openbaring gaat plaatsvinden. Wanneer er vreedzaam en open contact gaat komen met deze buitenaardse beschavingen die de Aarde bezoeken en wanneer de technologieën voor nieuwe wonderbaarlijke energievormen vrijgegeven zullen worden.

Wie?

Terwijl Groot-Brittannië, Frankrijk, Denemarken en Brazilië en andere landen over de wereld in toenemende mate openheid geven in hun regeringsdocumenten ten aanzien van deze onderwerpen, blijft Amerika nog steeds achter met haar openbaringen hierover. Een verklaring die het Disclosure Project heeft, is dat President Obama gewoon geen toegang krijgt tot deze geheime documenten.

Het is dus niet duidelijk wie voor de disclosure, deze onthulling, gaat zorgen. Wie gaat het bestaan van buitenaardse beschavingen en het bestaan van UFO's en alternatieve energiebronnen bekend maken aan de mensheid? Is dat toch Barack Obama, of is dat de Franse Premier Nicholas Sarchozy, of gaat J.P. Balkenende dit wereldkundig maken? Hierover bestaat geen enkele zekerheid. Er bestaat een grote kans dat geen van hen dit op zich zal nemen, omdat zij bang zullen zijn voor de enorme gevolgen daarvan. Ze weten dat wij nooit meer hetzelfde zullen zijn. Zij zullen angst en paniek willen voorkomen omdat de disclosure mogelijk gepaard zou kunnen gaan met drama en verwarring als de aankondiging gedaan is.

Daarom blijft hiernaast ook nog de optie bestaan dat de buitenaardsen zichzélf bekend maken en zich laten zien aan de mensheid. En juist dat laatste is niet onwaarschijnlijk gezien de hoge toename van het aantal waargenomen UFO's wereldwijd. Dit is tevens de bevinding van de al eerder genoemde site van Niburu, wat al sinds 1985 een UFO-meldpunt heeft en verhalen verzamelt van mensen die ervaringen hebben met UFO's en/of buitenaardsen.

Géén angst!

David Wilcock ziet in de aanstaande disclosure een positieve impuls in de ontwikkeling en evolutie van de mensheid. Daarom is hij daar ook zo enthousiast over. Hij benadrukt dat het niet met angstscenario's te maken zal hebben en dat we zeker niet bang moeten zijn. Juist die angst, daar mogen we van af. Die mogen we in de hogere Dimensie loslaten. We hoeven ons niet gek te laten maken door allerlei angstaanjagers en paniekzaaiers die over dreigingen en doemscenario's schrijven of (s)preken.

David zegt dat de veranderingen die we zullen doormaken niets te maken zullen hebben met bangmakende vooruitzichten, die soms wel gepresenteerd worden alsof het om feiten zouden gaan, zoals:

- regeringen en/of Illuminati die de werking van de maatschappij zullen overnemen en een draconische, totalitaire en wrede staat van krijgswet zullen scheppen,

- massale dood of door natuurlijke ziekteverwekkers of via door de mensen gemaakte virussen, besmette vaccins of doodskampen van regeringen,

- terugvallen van de beschaving tot aan een voorindustriële staat door economische ineenstorting, plotselinge oorlogen, het breken van het elektriciteitsnet, terroristische aanslagen etc.

- enorme aardeveranderingen die grote menigte mensen wegrukken uit het leven op Aarde door poolomkering, zonnevlammen, tsunami's etc.

- slechte buitenaardsen die zich eerst opstellen als de goeien, of die zich op Aarde installeren met een aanval die vele malen erger zou zijn dan die van 11 september 2001.

Volgens hem zouden de heersers van de duistere elite, die eigenlijk de problemen op onze planeet veroorzaken, dit misschien wel graag willen dat de mensen geloven dat dit zou kunnen (gaan) gebeuren. Dit past in hun strategie van angst creëren en mensen daarmee in hun macht houden. Maar dit wil niet zeggen dat dit dan ook daadwerkelijk zal gaan gebeuren. Nee, David zegt dat het ware verhaal veel interessanter is. Hij gaat uit van een positief gebeuren! Disclosure is dan ook veel leuker en waardevoller dan slechts tot de ontdekking komen dat we menselijke broeders en zusters hebben die niet op Aarde zijn geboren en die de beschikking hebben over vergevorderde technologieën. Er zijn wezens die al ver geëvolueerd en ontwikkeld zijn en dus meer kunnen dan alleen maar rondvliegen in UFO's. Het is dan ook niet duidelijk hoe snel wij op datzelfde niveau zullen komen, omdat het een veel diepere laag van het mysterie gaat raken.

Buitenaardsen

Wie zijn die ver ontwikkelde wezens? Als we meer zouden begrijpen van de antwoorden op deze vraag, dan zouden we vele malen minder bezorgd of angstig zijn voor het gedrag van de duistere, negatieve elite. David schrijft dat het zeker wel goed is om jezelf te informeren, maar wanneer je gevangen raakt in hun drama, vooral wanneer je deze machthebbers haat of daar bang voor bent, dan hebben zij jou precies hebben waar ze jou willen hebben. Dan sta je dus niet meer in je Kracht en heb je hun je macht uit handen gegeven en daar is het hun om te doen. Deze super ontwikkelde wezens, die eigenlijk heel veel op ons lijken en een menselijk lichaam hebben, zorgen ervoor dat de negatieve elite niet onze vrije wil (gaan) aantasten, waar we niet om gevraagd hebben en waar we geen toestemming voor gegeven hebben. Hoewel onze collectieve schaduw negatieve zaken heeft aangetrokken, heeft het zeker geen wereldwijde catastrofe aangetrokken en zal dat ook nooit een wereldomvattende ramp aantrekken. Niet op dit punt in de geschiedenis, waarop we juist staan aan het eind van een bijzondere en belangrijke cyclus!

Rol van buitenaardsen

In Davids visie staan we momenteel onder ongelooflijke, uiterst zorgvuldige zorg en aandacht zonder dat we ons hier ook maar enigszins bewust van zijn. In het echte grote plaatje wordt onze planeet bestuurd door zeer hoog-ontwikkelde wezens die meer kunnen dan wij ons kunnen voorstellen. Zij zorgen er niet alleen voor dat onze vrije wil beschermd wordt tegen de negatieve elite, maar houden zich bovendien met allerlei andere zaken bezig. Een van de belangrijkste taken van de buitenaardsen is het helpen van planeten naar een hogere dimensie te komen naar die van hun eigen evolutie. Ze hebben hierin een beschermende functie ten aanzien van dit belangrijke evolutionaire proces. Ze doen dit onder andere door het nucleaire wapenarsenaal onklaar te maken en catastrofes te voorkomen. Het uitschakelen van kernwapens is meerdere malen vastgesteld en gedocumenteerd.

De Aarde is aan het transformeren net als de bewoners van diezelfde Aarde. De buitenaardsen begeleiden dit Ascensieproces waarin mensen transformeren naar een hogere dimensie en een hoger bewustzijnsniveau; van planetair bewustzijn naar kosmisch bewustzijn, van gedeeltelijk bewustzijn naar volledig bewustzijn. Deze positieve rol van buitenaardsen enerzijds en de buitengewoon gunstige effecten van de disclosure anderzijds worden eveneens beschreven en benadrukt via channelings.

Gechannelde informatie

Mike Quinsey komt met gechannelde informatie van SaLuSa, een buitenaardse, afkomstig van Sirius. Hij vertelt dat er momenteel een grote druk opgebouwd wordt om datgene te onthullen wat al zo lang verborgen is gehouden. Veel groepen en personen staan op het punt om, voorzien van bewijzen, hun bevindingen openbaar te maken. Mike zegt dat er onder andere openheid komt over de manier waarop onze mensenrechten zijn misbruikt, waarop opzettelijk informatie en technologieën achtergehouden zijn die anders onze kwaliteit van leven zouden hebben verbeterd. De kwaliteit van leven is juist geblokkeerd doordat de sluwen en de rijksten der aarde een deel van onze soevereiniteit afgenomen hebben en daarmee een deel van onze vrijheid. De mensen zijn tot slaaf gemaakt ten gevolge van de bedoelingen van de Illuminati, die totale controle en macht over de mensen willen en proberen te bereiken.

We worden nu hiervan wakker en komen in verzet. Mike schrijft dat het komende jaar een jaar van grote onthullingen zal zijn, wanneer de geheime acties en de wereld van de negatieve elite aan het licht komen. Mogelijk zou dit verbazing, boosheid en afschuw met zich mee kunnen brengen door de vele jaren waarin we voorgelogen en bedrogen zijn. Mensen komen er achter dat ze al die tijd zijn gebruikt en misbruikt door middel van een doelbewust beleid van diezelfde negatieve elite om die mensen dom, angstig en onwetend te houden over wat er werkelijk gaande was. SaLuSa geeft aan Mike door dat we ons niet door de onthullingen moeten laten afleiden, maar dat we onze aandacht gericht moeten houden op het uiteindelijke doel: onze Ascensie, onze bewustzijnsverhoging en evolutionaire groei, alsook die van de Aarde.

Het zal een vrolijke tijd worden wanneer we zullen zien dat wat aan ons is beloofd, waaronder Overvloed, werkelijkheid wordt in een relatief korte periode. Ook in deze gechannelde bron komt de rol van buitenaardsen weer onomwonden terug. Daarover wordt geschreven dat wij ons steeds bewuster zullen worden van het aandeel wat buitenaardse beschavingen hebben gehad in onze evolutie. Zo hebben buitenaardsen de laatste tijd grote rampen weten te voorkomen. Ze hebben ons geholpen met de vooruitgang op aarde. Tevens hebben ze ons geholpen onze spirituele kracht te vinden om onze eigen gids te worden op het pad naar volledig bewustzijn. Hiermee keert respect weer terug in ons leven. Respect voor Moeder Aarde zal terugkomen samen met de erkenning voor wat zij voor de mensheid heeft gedaan. We worden ons bewust dat Moeder Aarde ook een bewust 'Wezen' is en liefdevol reageert wanneer haar dankbaarheid en waardering wordt gegeven. We zullen de Aarde helpen te herstellen door nieuwe en schone energiebronnen te cultiveren. Harmonie zal de ervaring zijn, die voor geluk en vreugde zal zorgen.

Slot:Wanneer?

De precieze datum waarop deze disclosure zal plaatsvinden, is vooralsnog onbekend of tot op heden nog steeds goed geheim gehouden. Er zijn in de afgelopen tijd datums voorspeld, zoals door Blossom Goodchild. Zij had voor 14 oktober 2008 (zie novembernummer Spiegelbeeld en mijn artikel hier op Crystal Dimensions: Waarom er op 14 oktober niets gebeurde) voorspeld dat de buitenaardsen zichzelf bekend zouden maken door het laten verschijnen van grote ruimteschepen, wat niet gebeurde. Andere data zijn uitgelekt en steeds weer bijgesteld. De laatste uitgelekte datum zou 27 november 2009 zijn geweest. De disclosure zou op die dag door Obama zelf worden afgelegd in een twee uur durende, wereldwijd uitgezonden tv-toespraak.

SaLuSa gechanneld via Mike Quinsey zegt dat we elke twijfel over de toekomst mogen laten varen. Niets kan verhinderen dat dit tot stand gaat komen! En chaos, zoals we dat kunnen ervaren, is een teken van verandering en de noodzaak om de planeet te reinigen.

David Wilcock veronderstelt dat de disclosure gewoon onverwachts zal plaatsvinden, mogelijk via een televisie-uitzending, waarin er een aankondiging gemaakt zal gaan worden. Volgens hem zijn de tekenen duidelijk dat we daar niet lang meer op hoeven te wachten. Hij ziet dit als een heugelijk feit, wat nu al gevierd kan worden vanwege de positieve veranderingen die zullen volgen. Na jarenlange geheimhouding en ontkenning gaat dan nu eindelijk de waarheid hierover vrij gegeven worden?

Referenties: