Wat staat ons te wachten in het najaar van 2011? (deel 1)

door Nico Appelman
Op youtube is er een filmpje te zien met de titel: "Planeet Elenin-Niburu-of hoe je het ook wilt noemen: het komt er aan!¹" De videopresentator Mike beschrijft verschillende scenario's die vooral in september, oktober en november 2011 staan te gebeuren. Centraal in dit filmpje staat de "komeet" Elenin die in het komende najaar voor veel problemen zal gaan zorgen zoals het inmiddels al gedaan heeft in de afgelopen periode. Wat staat ons te wachten?

In het videofragment met de datum 15 maart 2011 wordt gebruik gemaakt van een heldere animatie, een planeetkundig model, afkomstig van de NASA en daarmee geloofwaardige materie. Mike legt uit dat de betreffende komeet Elenin geen komeet kan zijn. In zijn ogen is het een bruine dwergplaneet. Met zijn presentatie laat hij zien dat deze dwergplaneet een verband vertoont met verschillende ingrijpende en memorabele gebeurtenissen uit ons het recente verleden. Hij zegt aan de hand van het animatieprogramma: "het is dan ook geen wonder dat we een aardbeving met een kracht van 9.0 hebben gehad in Japan." Mike legt uit dat dit alles te maken had met een bijzondere conjunctie, een samenstand, tussen die betreffende dwergplaneet, de Aarde en de Zon. Dit gebeurde allemaal op een moment dat die dwergplaneet op een afstand van 2.101 AU (astronomische eenheden) van de Aarde verwijderd was. De afstand Aarde-Zon is 1,0 AU en bedraagt zo'n 150 miljoen kilometer.

4 september 2010

Wat Mike vervolgens toont, is een terugblik in de tijd met dat zelfde animatieprogramma. Hij draait de tijd terug naar de specifieke datum van 4 september 2010. "Betekent deze datum nog iets speciaals voor iemand?," vraagt hij alsof het om een onbeduidende en niet bijzondere dag gaat. Echter dan geeft hij meteen hierna zelf het antwoord: "Ik durf te wedden dat wanneer je in Christchurch in Nieuw Zeeland gewoond had, dat deze datum je wel degelijk iets zegt! Dan zou je deze datum zeker niet vergeten zijn." Op deze dag vond er daar een aardbeving met een kracht van 7.2 op de schaal van Richter plaats. Mike vertelt dat deze aardbeving niet zo maar toevallig op die dag plaatsvond. Nee, die aardbeving gebeurde uitgerekend op die dag, omdat ook hier weer sprake is van een bijzondere samenstand.

Op 4 september stond deze dwergplaneet namelijk precies in één lijn met de Zon, de Aarde en Mercurius! (zie afbeelding 1) "En denk je nu echt dat wanneer Elenin een komeet zou zijn geweest, dat er dan met zoveel kracht aan de Aarde getrokken zou zijn, dat dit een 7.2 aardbeving zou hebben veroorzaakt?", vraagt de presentator zich af. Mike heeft hier ernstige twijfels over. Nee, hier is meer aan de hand. Zeker wanneer je linksonder in beeld ziet dat op dát moment de dwergplaneet een stuk verder van de Aarde verwijderd was. De dwergplaneet stond toen op 6.258 AU afstand van de Aarde. Een stuk verder, maar daarmee was de aardbeving dan ook een stuk minder krachtig.

De uitlijning die plaatsvond op 4 september 2010
Afbeelding 1: De uitlijning die plaatsvond op 4 september 2010.

27 februari 2010

Dan neemt Mike je mee naar een andere specifieke datum die eveneens een markante gebeurtenis omvat. Hij spoelt de tijd terug naar 27 februari 2010 en laat zien dat er op die datum ook weer een uitlijning plaats heeft gevonden. Op die bewuste dag stond de dwergplaneet Elenin precies in één lijn met de Aarde en de Zon op een afstand van 6.042 AU. Dat is nog steeds zo'n 6 keer de afstand van de Aarde naar de Zon!

"Zegt deze datum iemand iets? Het zou je zeker iets gezegd hebben als je in Chili gewoond had!" Op 27 februari was er wederom een aardbeving. Deze had een kracht van 8.8 op de schaal van Richter! Het mooie van dit animatieprogramma is dat je niet alleen terug in de tijd kan, maar ook vooruit in de tijd kan kijken. Dat is exact wat Mike vervolgens doet. Hij neemt je mee naar momenten in de toekomst. Dan wordt het erg griezelig volgens hem, juist omdat de dwergplaneet steeds meer dichterbij komt. Elenin komt op een gegeven moment zo dichtbij dat het ons zonnestelsel binnentreedt.

De uitlijning die plaats gaat vinden op 26 september 2011
Afbeelding 2: De uitlijning die plaats gaat vinden op 26 september 2011.

Vooruitblik

Als eerste toont Mike de specifieke datum 26 september 2011. Het bijzondere van deze datum is, dat er ook weer die dag een samenstand plaatsvindt. Deze keer staat Elenin uitgelijnd met de Zon, de Aarde en Mercurius.(zie afbeelding 2) Elenin staat dan nog maar op 0.396 AU verwijderd van de Aarde en staat daarmee echt ontzettend dichtbij onze planeet! Elenin zal dan erg gaan trekken aan de Aarde en voor veel overlast gaan zorgen. Ditzelfde geldt voor de datum 27 oktober 2011, waarbij de Aarde ook weer uitgelijnd staat met deze dwergplaneet en nog maar 0.232(!) AU van onze planeet verwijderd is en zich inmiddels ook in onze baan om de Zon bevindt.

Dit zal absoluut niet onopgemerkt voorbij gaan.

Tenslotte noemt Mike nog de dagen na de datum 5 november 2011. Deze datum is deze keer niet zo bijzonder vanwege een specifieke uitlijning, maar heeft een andere reden die het bespreken waard is. Mike vertelt dat vanaf die dag de Aarde het pad van Elenin kruist. Hoogstwaarschijnlijk sleurt Elenin een hoop kosmisch gruis in zijn spoor mee waar wij in terecht gaan komen. Dit gruis kan mogelijk de Aarde raken en daarmee voor overlast gaan zorgen. Vanaf dat moment beweegt Elenin inmiddels weer van ons af, maar is Elenin in die maand met een afstand van slechts 0.348 AU nog steeds eng dichtbij. Verderop in november zal er nog een uitlijning plaatsvinden op 23 november 2011. Elenin staat dan in één lijn met de Aarde en de Zon op een kleine afstand van 0.596 AU. Deze samenstand op deze datum vertoont gelijkenissen met de data die overeenkwamen met de aardbevingen in Chili en Japan. Maar er is dan wel een wezenlijk verschil: bij de aardbevingen in Chili en Japan stond Elenin op ongeveer 6 AU en op 23 november 2011 nog maar op een fractie van zo'n 0.6 AU!! Dit levert ongetwijfeld ernstige problemen op.

Slot

Mike besluit zijn presentatie door te melden dat deze presentatie gewoon op youtube te zien is. Het is geen top-secret filmpje en iedereen heeft er gewoon toegang toe. Maar d'r wordt ons niet echt veel over deze belangrijke en ingrijpende gebeurtenissen verteld. Hij weet ook wel waarom. Immers wanneer je dit gaat verkondigen, dan zullen mensen hun gedragingen en gebruiken drastisch veranderen. Maar we moeten de mensen informeren, dat dit aan de gang is en dat dit geheid problemen gaat opleveren. Zijn beste advies en aanbeveling is om een persoonlijke relatie met God op te bouwen, want dat zal men zijns inziens nodig hebben wanneer deze dwergplaneet gaat passeren.

De tijd zal het leren.

Met dank aan Tim.

Referenties;
¹ YouTube Filmpje "Planet Elenin - Nibiru - Whatever You Want To Call It, It's Coming"


Wat staat ons te wachten in het najaar van 2011? (deel 2 - slot)

ELENIN: komeet of dwergplaneet?
door Nico Appelman
Een groep Amerikaanse onderzoekers, onder wie een arts en een ingenieur, heeft de afgelopen tijd met eigen telescopen de aanstromende komeet Elenin geobserveerd. Zij hebben bevestigd dat de komeet die tussen nu en december 2011 de Aarde rakelings zal gaan passeren geen komeet is. Volgens hen gaat het om Planeet X of Nibiru die vanaf augustus en september voor een enorme toename van het aantal aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, vloedgolven en massale dierensterfte zal kunnen gaan zorgen 'Ik ken de dokter al een poosje,' zegt Terral, lid van de onderzoeksgroep, 'maar dit is de eerste keer dat ik pure angst in zijn stem heb gehoord. Hij heeft letterlijk een monster van Bijbelse proporties gezien.' Als ze gelijk hebben dan moet heel de mensheid zich gaan voorbereiden op extreem dramatische gebeurtenissen die over nog geen vier maanden zouden kunnen gaan losbarsten.

Elenin

Elenin zou ontdekt zijn door Leonid Elenin, een Russische astronoom, en daarmee naar deze persoon vernoemd zijn. Dit blijkt niet zo zeker te zijn, want op het forum van de site godlikeproductions wordt er geschreven: "ik heb een hoop onderzoek gedaan om iets te vinden over de geschiedenis en de achtergrond van deze vermeende astronoom Leonid Elenin, maar ik kon nauwelijks iets over hem vinden." Volgens deze site is Leonid Elenin niet zo zeer een bestaan persoon, maar eerder een gecodeerde boodschap. Leonids zijn overvloedige regens van meteoren. Leonid zou een samenvoeging zijn van LEO (een verwijzing naar het sterrenbeeld Leeuw van waaruit de dwergplaneet afkomstig is) en NID. De NID, is een afkorting voor National Intelligence Department, een tak van de Amerikaanse regering. Het doel van de NID is om toezicht te houden op topgeheime operaties die meestal betrekking hebben op UFO's en andere buitenaardse verschijnselen.

Elenin zou geen komeet zijn, maar een enorme dwergplaneet met mogelijk een diameter van 80.000 kilometer. Ter vergelijking: de Aarde heeft slechts een diameter van ruim 12.000 kilometer! Naast de verklaring voor de naam Elenin die ontleend zou zijn aan de ontdekker, zijn er andere vormen van uitleg te vinden op het internet. ELE in Elenin zou staan voor "Extinction Level Event"(gebeurtenis van uitstervingsniveau) en NIN voor een verkorting van Nibiru In November. Elenin zou mogelijk een samenvoeging zijn van de verkorting van "eleven" en "nine": ele + nin = elenin. Met deze 11 en 9 zou heel makkelijk de associatie met de al eerdere 9-11 en de impact van een vergelijkbaar kaliber te maken zijn.

Voorts worden er verwijzingen gemaakt naar de film Deep Impact. Er zijn teveel overeenkomsten en bijzonderheden t.a.v. Hollywood films en andere zaken die de twijfel steeds groter maken dat we hier niet met toevalligheden, maar met vooropgezette kennis van elitaire mensen te maken hebben. Na de planetaire samenstand Zon-Elenin-Saturnus op 6 en 7 juli zal de dwergster steeds dichterbij komen en rond 1 augustus de baan van de Aarde bereiken, op 18 augustus die van Venus en rond 1 september die van Mercurius. Op dat moment zou het object aan de linkerkant van de zon als een tweede zon zichtbaar kunnen worden.

Online sterrenkaarten

Wanneer men een kijkje wil nemen op online sterrenkaarten via Google, Microsoft of Wikisky om te zien of deze dwergplaneet te vinden is, doet men een merkwaardige ontdekking. Deze dwergplaneet is niet te zien. Wat niet wil zeggen dat hij er niet is! Immers: in het programma zou er opzettelijk iets weggewerkt zijn, iets afgeschermd zijn en daarmee verborgen gehouden (zie afbeelding 1). Via een filmpje op youtube¹ is te zien dat er moedwillig en bewust iets afgeplakt is. Dit geeft de kijker van het filmpje terecht de nodige vragen. Is het bestaan van Elenin/Planeet X/Nibiru door Google, Microsoft en WikiSky doelbewust van de online sterrenkaarten gemanipuleerd? Wat is hier aan de hand? Waarom wordt dit aan het zicht onttrokken?

Op wikisky zou er met een zwart vierkant 'iets' verborgen worden.
Op wikisky zou er met een zwart vierkant 'iets' verborgen worden.
Wat de videopresentator zegt over deze afbeelding is: "Het beeld waar je naar kijkt, is een onlangs ontdekte anomalie c.q. afwijking in de constellatie van het sterrenbeeld Maagd. Het komt mij vreemd over dat ik hier niks over gehoord heb op de televisie, in de krant of op het avondjournaal". Niet alleen op wikisky zou er iets gecamoufleerd worden, ook via Google en Microsofts World Wide Telescope zou een dezelfde zwarte rechthoek te zien zijn. Dit is volgens de videopresentator: "highly suspicious"; in hoge mate verdacht. Hij stelt de vraag wat de oorzaak is voor het feit dat ieder bedrijf hun eigen techniek toepaste om dit weg te werken. Zijn mening is, dat het antwoord heel simpel is: ze kregen dit gewoon opgelegd! Ze moesten dit camoufleren om dit uit het zicht van het algemene publiek te houden. Deze afwijking zou iets te maken kunnen hebben met Nibiru. De videopresentator kan dit niet met zekerheid zeggen omdat hij niet voldoende bewijzen hiervoor heeft. Maar als je hem om zijn mening zou vragen, zegt hij: "This cover-up stinks!" D'r zit hier duidelijk een luchtje aan. Waar rook is, is vuur. In zijn visie zou het heel goed Nibiru kunnen zijn, "want je moet feitelijk toegeven dat er met een cover-up van deze omvang toch wel iets heel verdomd belangrijks aan de hand moet zijn." Hij vindt dat iedereen hier van moet weten en stimuleert iedereen om dit met iedereen te delen. "Want onthoudt heel goed," zegt hij, "de waarheid behoort iedereen toe en is niet alleen bestemd voor de Rijken en Machthebbenden."

Misleiding?

Een andere videopresentatie op youtube² bekijkt deze zaak vanuit een ander perspectief. Deze videopresentator vertelt dat de mensheid letterlijk en figuurlijk voor de gek gehouden zou zijn met een valse Leonid Elenin. De Elite, de Illuminati, wisten 36 jaar geleden al over deze dwergplaneet en waar het in het najaar van 2011 zou gaan passeren. Volgens deze videoboodschap zou de mensheid voorgelogen zijn en bedrogen zijn door misinformatie over de einddatum van de Mayakalender door een hele andere datum (21-12-2012) aan te wijzen als Einddatum, terwijl de werkelijke datum volgens het filmpje 24-12-2011 zou zijn. Dit wordt later in het filmpje verder ondersteund door een verhaal over de Maya's. Hierin wordt gezegd dat de Maya's voorspeld zouden hebben dat er op 24 december 2011 een verwoestende aardbeving de cyclus van beschaving zou vernietigen. Met andere woorden: dat er een moment komt waarop er een cruciale cyclus wordt afgesloten. Volgens een gevonden inscriptie.zou dat moment op 24 december 2011 zijn. Dan is in hetzelfde videofragment een stukje te zien over een wel heel merkwaardig geval van toeval. Dit heeft alles te maken met een 10 Zwitserse frankbiljet. Op de achterkant hiervan staat de afbeelding van de positie van de komeet Elenin op september 2011. "Kan dit toeval zijn?" vraagt de videopresentator zich af, "nou wel een héle vreemde dan."

Slot

Toeval of niet. Duidelijk is dat er meer speelt, dan we geacht worden te weten. Blijkbaar is het niet de bedoeling dat we op de hoogte zijn van wat er daadwerkelijk speelt en moet dit zoals vele andere zaken voor ons verborgen gehouden worden. Als dit allemaal waar blijkt te zijn, dan kunnen we een heftig najaar verwachten. Binnen enkele weken weten we het antwoord en zal blijken of dit de waarheid was of dat er wederom sprake was van één of andere hoax.

Referenties:
http://xandernieuws.punt.nl/?id=633235&r=1&tbl_archief=&
Update: Amateur astronomen zeggen dwergster te zien (Planeet X)
http://pineut.wordpress.com/2011/02/08/komeet-elenin/
¹ http://www.youtube.com/user/NoStarPanel#p/a/u/2/ObYWgr30mYk
² http://www.youtube.com/watch?v=-w50HPd17iQ
http://www.godlikeproductions.com/forum1/message1354798/pg1: "LEONID ELENIN is NOT a REAL PERSON, IT'S A CODED MESSAGE"
http://en.wikipedia.org/wiki/Leonids
http://stargate.wikia.com/wiki/National_Intelligence_Department
http://www.youtube.com/watch?v=MD-V6KmiB78
Russian astronomer LEONID ELENIN comes out to debunk the "Extinction Level Event"