Tweelingzielen

door Nico Appelman
In deze bijzondere tijd komen vele oude zielen weer terug naar de Aarde. Mensen ontwikkelen zich in hun spirituele proces en merken dat hun bewustzijnsniveau steeds meer toeneemt. Het is daarom ook helemaal niet vreemd dat juist nu steeds meer mensen hun tweelingziel tegenkomen op hun levenspad. Deze ontmoeting gaat nooit onopgemerkt voorbij en kan een enorme impact hebben op het leven van de tweelingzielen.

Ontstaan van tweelingzielen

De verwijdering van de Bron heeft in stappen plaatsgevonden. Eerst waren het groepen van de zelfde zielen die zich afscheidden. Op deze manier ontstonden er zielsverwanten: zielen die een sterke aantrekkingskracht op elkaar hebben. Binnen deze groepen van zielen vond een verdere afsplitsing plaats totdat er tweelingzielen overbleven. Die tweelingzielen werden uiteindelijk ook nog van elkaar gescheiden, waarbij het gevoel van Eenheid letterlijk en figuurlijk verbroken werd. Beide tweelingzielen gingen hun eigen weg en komen nu massaal naar de Aarde. Groepszielen worden ook vaak tegelijk op Aarde geboren om elkaar op Aarde te kunnen helpen en steunen. Van groepszielen en zielsverwanten bestaan er meerdere van, juist omdat je je met meerdere zielen heel erg verbonden kan voelen. Maar het gevoel wat je ervaart bij het contact met een tweelingziel is verreweg uniek en dat speciale ervaar je enkel en alleen maar bij die andere tweelingziel van wie er geen andere wederhelft bestaat.

Kenmerken tweelingziel

Ten eerste kan een tweelingziel herkend worden aan het feit dat er soms een onverklaarbare buitengewoon sterke band is met de ander. Het wordt ervaren als een sterke lichamelijke, geestelijke, emotionele en spirituele aantrekkingskracht: een magische en onweerstaanbare magnetische aantrekkingskracht. Die sterke, diepe verbondenheid met de ander vertaalt zich naar een fundamenteel gevoel van volmaakte Eenheid in de relatie; als een Thuiskomen bij de ander. Tweelingzielen zijn daarom ook voor elkaar voorbestemd. Er is een bekende vertrouwdheid met elkaar: je zit op dezelfde golflengte en je kan makkelijk elkaars gedachten en gevoelens opvangen. Vaak ontmoeten ze elkaar tijdens dromen en/of uittredingen. Naast erkenning ván elkaar is er vooral veel herkenning ín elkaar! Alsof je je wederhelft éindelijk gevonden hebt! Je herkent het Goddelijke, het Licht in elkaar. Beiden gaan vaak ook als één samen verder of treden samen als één op. Ze zijn één in hun (levens)visie, hun (levens)doel en hun gevoel. Tweelingzielen hebben vaak het zelfde niveau van geestelijke en/of spirituele ontwikkeling. Tweelingzielen herkennen elkaar vanuit een Goddelijk gevoel van onvoorwaardelijke liefde en acceptatie. Deze zielsliefde gaat verder dan romantische liefde of verliefdheid en stijgt daar boven uit. Vaak vullen tweelingzielen elkaar aan en stimuleren ze elkaars spirituele ontwikkeling, c.q. zielsgroei. Ze weten dat het contact/vriendschap of relatie een hoger doel dient, al hoeft dit in het begin niet meteen duidelijk te zijn. Soms wordt dit later pas helder. Kenmerkend is ook dat men elkaar sterk aanvoelt; men voelt elkaars emoties en pijn. Dit geeft aanleiding om snel deze pijn weg te werken. In dit opzicht gaan tweelingzielen met grote zorg met elkaar om, ze doen elkaar niet opzettelijk pijn. Ze zijn nimmer elkaars concurrenten, maar werken juist zorgvuldig samen en vullen elkaar hierin aan, zoals bijvoorbeeld in hun zelfde interesses, talenten, spirituele groei en levenswijze.

Je zult je tweelingziel niet snel binnen je eigen familie tegenkomen, omdat dit onbedoeld zou kunnen leiden tot incestueuze relaties. Zielsverwanten kunnen daarentegen wel in familiebanden voorkomen. Hoewel de verschillen tussen zielsverwanten en tweelingzielen niet heel groot is, zal men alleen door groei en intuïtief weten/voelen diens tweelingziel uiteindelijk als zodanig herkennen.

Vóór de ontmoeting

Vaak gaat er aan de ontmoeting met je tweelingziel een bepaald traject of proces vooraf en niet zelden spelen verschillende voorwaarden een rol. De eerste voorwaarde is natuurlijk dat je tweelingziel ongeveer tegelijkertijd op Aarde geboren moet zijn. Ten tweede moeten beide tweelingzielen een gelijkwaardig niveau van zelfontwikkeling hebben bereikt en geestelijk en emotioneel voldoende gegroeid zijn. De periode die aan de ontmoeting voorafgaat, wordt veelal gekenmerkt door een fase van eenzaamheid/afzondering, bezinning en/of meditatie . Soms ervaar je al een speciaal voorgevoel; een intuïtief gevoel dat er iets bijzonders staat te gebeuren, maar weet je nog niet wat. Niet zelden waren er bepaalde hindernissen die speelden voordat de ontmoeting plaatsvond: persoonlijke, spirituele of relationele hindernissen. Het kan gaan om soortgelijke gebeurtenissen die parallel lopen met die van je tweelingziel zoals het verbreken van een voorgaande relatie, het volgen van een therapie, het lezen van dezelfde boeken, of het volgen van dezelfde studie of (spirituele) workshops. Je moest waarschijnlijk zelf ook eerst nog een groei doormaken voordat je op het zelfde bewustzijn of zielsgroei was gekomen als je tweelingziel. Hierin worden door beide tweelingzielen vergelijkbare stappen ondernomen om een hoger bewustzijn te bereiken en daarmee een voorbereiding op de ontmoeting (beter gezegd: hereniging!) te creëren . Tweelingzielen zitten vaak in een spiritueel proces waarin ze hun ware Zelf willen bereiken, of het gaat om activiteiten die het contact met het spirituele Zelf bevorderen. Dit gaat veelal gepaard met het verminderen van de materialistische behoefte; het (deels) loslaten van materialisme en/of aardgebondenheid enerzijds en het leren luisteren naar je innerlijke stem, je intuïtie anderzijds. Vervolgens maken zij hun tijd vrij om één te worden met de natuur en worden zij dienstbaar aan andere mensen, die hulpbehoevend zijn. Zij trainen zichzelf in acceptatie van het Hier en Nu, in geduld en tolerantie. Ze ontwikkelen hun inlevingsvermogen en streven naar duidelijke communicatie. De behoefte aan agressie verdwijnt en de liefdevolle vriendelijkheid wordt gecultiveerd.

De ontmoeting

De kans dat je je tweelingziel ontmoet, is niet groot. Je ontmoet niet zomaar je tweelingziel. Echter juist in deze tijd van spirituele groei komt het wel meer voor dan voorheen. Tweelingzielen ontmoeten elkaar wanneer ze er rijp voor zijn, niet wanneer ze daar behoefte aan hebben. Vaak is het 'per toeval' dat tweelingzielen elkaar ontmoeten en waren ze niet vooraf al doelbewust op zoek naar de ander. De ontmoeting hoeft ook niet meteen in het bewuste plaats te vinden: men kan er ook geleidelijk naar toe groeien. Echter: op zielsniveau vindt er wél onherroepelijk en direct een herkenning plaats. Wanneer die ontmoeting gebeurt, dan vindt er op zielsniveau een onmiskenbare, krachtige herkenning plaats: een vertrouwd gevoel van Thuiskomen bij de ander: het ontdekken van jezelf in die ander. Je bent ontzettend blij dat je je wederhelft gevonden/ontmoet hebt. Het lijkt ook net alsof je elkaar al veel langer kent. Het gevoel is intens en diep. De ontmoeting wordt ervaren als een Hereniging, als Eenheid; als een heftig moment die diep indruk maakt op beide personen en overweldigend kan zijn. Hoewel er op zielsniveau een versmelting heeft plaatsgevonden, zijn beide nog steeds verschillende individuen.

Ondanks dat beide personen van elkaar verwijderd zijn, ervaren ze nog steeds dat sterke gevoel van Eenheid en Verbondenheid. De ontmoeting zorgt er vaak voor dat hun eigen spirituele groei en ontwikkeling in een stroomversnelling komt, doordat ze hun energieën gaan bundelen en elkaars proces ondersteunen en stimuleren. Het hoeft niet zo te zijn dat een ontmoeting met een tweelingziel leidt tot een liefdesrelatie, of dat er gekozen wordt om samen verder te gaan. Soms is dit praktisch gezien niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld omdat één van beide tweelingzielen inmiddels getrouwd is en kinderen heeft. Tenzij het huwelijk al niet meer goed was, dan zal het oude plaatsmaken voor het nieuwe, waarbij je weer verder kunt groeien. De ontmoeting zorgt er voor dat je leeft in Vreugde, in Liefde, Eenheid en Verbondenheid: je wilt niets anders dan graag heel veel en vaak bij die persoon zijn.

Slot

Innerlijk is de mens altijd wel op zoek naar zijn of haar tweelingziel, juist vanwege de diepe verbondenheid en herkenning en omdat er niemand is die jou zo goed aanvult én aanvoelt. Maar niet iedereen zal in dit leven zijn tweelingziel tegenkomen of ontmoeten. We kunnen ons hier op voorbereiden door verschillende stappen te ondernemen waarvan afzondering en bezinning een onderdeel uit maken. Je zou kunnen zeggen dat je tweelingziel op je pad komt op het moment dat het het minst nodig is en wanneer elke wederhelft ieder zijn eigen graad van onafhankelijkheid in de verdeelde staat heeft bereikt. De tweelingziel verschijnt pas dan, niet als reactie op emotionele behoeftigheid of gemis, maar om de diepste behoefte van de ziel te vervullen. Personen die bewust naar hun tweelingziel zoeken, zullen deze hoogstwaarschijnlijk niet tegen gaan komen, immers ze zijn dan nog niet voldoende gegroeid. Uiteindelijk gaat het daar ook niet om in dit leven. We leven op Aarde om te leren en vooral om te ervaren. In iedere relatie of vriendschap die we hebben, kunnen we verder groeien op zielsniveau en het evenwicht vinden in onszelf, in Liefde en Respect, Verbondenheid met de ander en in Eenheid met elkaar.

Referenties
http://www.symbolic.be:"Tweelingzielen - Soulmates: Een definitie."
"Tweelingzielen - Soulmates: Een mogelijke theorie."
www.crystaldimensions.nl