Voorbij 2012

Veranderingen in het DNA
door Nico Appelman
"We zouden het niet willen hebben over de komende DNA-veranderingen, maar wel over de DNA-veranderingen die al plaatsgevonden hebben." Dit zijn woorden van Oth gechanneld door Ellen Rauh.

DNA

DNA is een afkorting voor DesoxyriboNucleic Acid en is de drager van erfelijke informatie wat in ons lichaam terug te vinden is in de chromosomen die in de kern van al onze cellen gelegen liggen. In 1869 werd het DNA ontdekt door de Zwitserse biochemicus Johan Friedrich Miescher, maar het duurde tot 1953 voor de correcte structuur van het DNA werd bepaald. Dit werd gedaan door onderzoek wat verricht werd door James Watson en Francis Crick. Zij kwamen erachter dat DNA bestaat uit 2 lange stengen die zich samen buigen tot een dubbele helix. Dit is een situatie die we kennen vanuit de biologie. Nu zijn er echter aanwijzingen en zelfs bewijzen dat er veranderingen aan het optreden zijn in ons DNA.

Oth

Volgens Oth wordt ons DNA geüpload. Hierdoor komt er meer informatie ter beschikking. Tegelijkertijd komt er meer ruimte vrij in de hersenen, zodat we een ruimer deel van onze hersenen kunnen gebruiken. Deze veranderingen in ons DNA zullen niet ongemerkt voorbij gaan. We zullen dit kunnen merken aan allerlei klachten zoals onverklaarbare moeheid, concentratieproblemen, stoornissen in het maagdarmkanaal, verandering in het slaappatroon en meer dromen. (zie ook het artikel Symptomen van transformatie).

Dit heeft allemaal te maken met de ruimte die vrijkomt in het DNA. Oth zegt dat het effect versterkt zal worden door met gelijkgestemden samen te zijn. Dan is er meer kans dat het DNA zich transformeert. "Als je dan ook nog gezamenlijk naar krachtplaatsen gaat, dan mag je niet verbaasd zijn dat je lichaam in de war raakt en ziek wordt omdat het zich moet aanpassen." Volgens Oth, gechanneld door Ellen Rauh, hebben er dus al veranderingen in het DNA plaatsgevonden en komen er nog meer DNA-veranderingen aan. Deze aanname wordt ondersteund door het werk van Dr. Fox.

Dr. Fox

Dr. Fox is een holistisch werker aan het Avalon Gezondheidscentrum in Californië. Zij heeft middels onderzoek bewezen dat verschillende mensen op dit moment al nieuwe strengen DNA ontwikkeld hebben. Volgens dokter Fox zijn er grote veranderingen gaande. Niet specifiek op dit moment, maar feitelijk al langer. Deze DNA-veranderingen spelen al zo'n kleine 20 jaar. Eigenlijk speelt dit al sinds de jaren 50 dankzij ontdekkingen van de al eerder genoemde genetici Watson en Crick. In 1995 werd hier op internationaal niveau (in het geheim) over gesproken op de Genenconferentie in Mexico-Stad. Door het werk van dr. Fox en collega-genetici is ontdekt dat er naast de gebruikelijke 2 strengen DNA nieuwe strengen en daarmee andere helixen gevormd worden. Verwacht wordt dat de mens 12 strengen zullen krijgen; 6 dubbele helixen. Deze ontwikkelingen worden nu nog publiekelijk geheim gehouden om geen angst te zaaien onder de grote massa. De conclusie van Dr. Fox is: "Hoe dan ook, mensen zijn aan het veranderen op celniveau." Zij komt tot deze conclusie door onderzoek met verschillende kinderen van wie bewezen is dat zij 3 DNA-strengen hebben.

Deze kinderen blijken bijzondere gaven te hebben: ze zijn telepathisch en ze kunnen sommige voorwerpen verplaatsen puur door hun concentratie erop te richten. Verder hebben deze kinderen een verandering in hun bewustzijn: een hoger en ruimer bewustzijn.

Dr. Fox: "De aarde Gaia en iedereen die aanwezig is, is aan het groeien naar een hogere trilling. Veel kinderen die nu geboren worden, hebben lichamen die magnetisch lichter zijn." Onze DNA-structuur en ons lichaam zijn dus aan het transformeren tot een lichter, maar ook gezonder lichaam. De aura's, de gidsen of engelen die sommigen al kunnen zien, zijn voortekenen dat deze veranderingen al gaande zijn. Naar verluid zal er geen ziekte meer zijn.

We zullen vaardigheden aanwenden om te groeien door vreugde in plaats van door pijn en lijden. Onze oude manier van leven en denken mogen we loslaten en transformeren. Bij dit transformatieproces ontvangen we steun en (bege)leiding van gidsen, meesters en engelen. Zij zullen ons helpen om bij ons zelf naar binnen te gaan en naar ons Zelf te kijken. Immers: "hoe meer we naar binnengaan en luisteren naar onze innerlijke stem, hoe meer we in harmonie zijn met de veranderingen die nu gebeuren."

Transformatiesymptomen die Dr. Fox beschrijft als gevolg van deze veranderingen in het DNA zijn onder andere je moe voelen, moeite met concentreren, verwarring, pijn in het lichaam, onverklaarbaar huilen en het naar bovenkomen van de vrouwelijke kwaliteiten bij de mannen. Koorts, migraine, diarree en griepachtige verschijnselen zijn ook klachten die kunnen duiden op een actüel transformatieproces.

Benadrukt dient te worden dat deze klachten veelal slechts tijdelijk voor ongemak zullen zorgen. Belangrijk is om aandacht te besteden aan deze signalen door erover te praten, voldoende (nacht)rust te nemen, voldoende te ontspannen en juist met vertrouwen met de stroom mee te gaan. Zoek desgewenst steun en/of begeleiding in dit transformatieproces; ook wel ascensieproces of proces van ontwaken genoemd. Overstijg je angsten en leer wat Liefde is; niet alleen liefde voor anderen, maar juist ook liefde voor je zelf.

Gids Sandara

Een andere bron die de bevindingen van dr. Fox onderschrijft, is die van Gids Sandara. Sandara zegt: "Er vindt een unieke aanpassing plaats in het DNA, wat ons in staat stelt te transformeren van het huidige beperkte bewustzijn naar een staat van volledig bewustzijn."

Met dit laatste wordt bedoeld: een staat waarin de lichamelijke en de spiritüle realiteit volledig samenvloeien. Dit betekent dat we over vaardigheden zullen beschikken zoals telepathie, telekinese en heldere waarnemingen, zoals helderziendheid en helderwetendheid.

Waar het hier eigenlijk over gaat, is een transformatie van de Derde Dimensie naar de Vijfde Dimensie. Door de verhoging van de trilling van de aarde komen we in een verhoogd spiritüel bewustzijn. Deze bewustzijnsverhoging heeft zijn invloed op zowel lichamelijk, geestelijk, emotioneel als spiritüel vlak.

De ontwikkelingen van ons huidige DNA naar het 3 strengen DNA maken deel uit van fase 1 van onze genetische veranderingen. Sandara stelt dat in fase 2 dit proces voortgezet zal gaan worden naar 5 of zelfs 6 strengen DNA. De verwachting is dat we uiteindelijk in de slotfase uitkomen bij het oorspronkelijke 12 strengen DNA, onze fysieke basis van ons volledige bewustzijn, wat de mens had ten tijde van de Atlantisperiode ruim 12.000 jaar geleden. (zie afbeelding)

Dit 12 strengen DNA, dit Lichtmateriaal, zal zich vormen tot een stervormig figuur dat voortdurend ronddraait rond zijn assen. Deze figuur heet een octahedron en ontstaat door samenvoegen van 2 tetrahedrons. Onderzoeker en natuurkundige Drunvalo Melchizedek beschrijft deze figuur als een "Star Tetrahedron", omdat het gezien kan worden als een driedimensionale Davidster! Heilige transmissies geven ons volledig ontwikkelde DNA de speciale codes die ze nodig hebben om onze levensenergie te verspreiden door dit figuur.

Star Tetrahedron

Star Tetrahedron
Sandara: "In de kwantumbiologie kan het bewustzijn waargenomen worden die de gezondheid of zelfs de dagelijkse interacties in de cellen verandert. In dit geval maakt ons bewustzijn een interactie op het kleinste niveau van de celbiologie. In feite zijn ons lichaam, verstand en geest dan volledig geïntegreerd; een transformatie die zichtbaar is in de uitwisseling die nu plaatsvindt in je transformerende DNA." Van dit DNA wordt overigens verondersteld dat het niet "zo maar" tot transformatie overgaat. Onder andere speelt de steeds verder toenemende trilling van de aarde hierin een belangrijke rol. Ons DNA blijkt echter ook geactiveerd te worden door een specifieke code. Hierover de volgende keer meer.

Referenties