Waarom er niks gebeurde op 14 oktober 2008

door Nico Appelman
Vanaf augustus dit jaar keken vele mensen uit naar de datum van 14 oktober 2008. Via gechannelde informatie kwam het bericht, dat er op die datum iets heel bijzonders zou gaan gebeuren wat het leven op aarde drastisch zou beïnvloeden. Deze informatie bleek ook door verschillende mediums bevestigd te zijn. De datum van 14 oktober was zo bijzonder dat er een speciale 14 oktober site in het leven geroepen werd: http://10-14-08.blogspot.com Wat maakte 14 oktober een speciale dag, anders dan alle andere gewone dagen? Wat voor speciaals stond ons te wachten? Wat voor velen een adembenemend hoogtepunt had moeten worden, werd diezelfde dag een teleurstellende anticlimax.

Blossom Goodchild

Blossom Goodchild is een medium, die met spirituele en kosmische energieën werkt en die gechannelde informatie doorgeeft. Zij plaatste onlangs een spraakmakende boodschap op haar website: www.blossomgoodchild.com, van welke ik hier slechts kort de inleiding vertaal:

"Aan leiders, politici en alle mensen van de aarde...
We willen dat het begrepen wordt dat op de 14e dag van jullie oktobermaand in het jaar 2008 een ruimteschip van grote afmeting in de lucht zichtbaar zal zijn. Het zal zijn op het zuidelijke halfrond en het zal veel van jullie landen aandachtig overvliegen.

Het is besloten dat we voor het minimum van 3 dagen in jullie atmosfeer zullen verblijven. Gedurende deze tijd zal er veel commotie zijn op jullie planeet aarde. Jullie hoogste regeringen zullen de atmosferen die onze schepen omringen proberen te doordringen.

Dit veiligheidsschild is nodig om ons te beschermen. Er zal een tweedeling veroorzaakt worden door diegenen in jullie wereld die zullen trachten te ontkennen dat wij in Liefde komen. Weet dit: wij komen om jullie wereld te assisteren en begeleiden, wij komen niet om de wereld over te nemen, we komen niet om te vernietigen, maar om jullie hoop te geven. Wij zijn wezens van andere planeten die voor eeuwen van tijden zich hebben voorbereid voor deze komende dagen."

Vele mensen keken op 14 oktober dus uit naar de komst van ruimteschepen of UFO's met buitenaardse wezens. Zij verheugden zich op deze wereldwijde ervaring van "First Contact" met buitenaardsen. Volgens velen was het ook gezien de ontwikkelingen op aarde ook de timing bij uitstek om wat liefdevolle ondersteuning van buitenaf te ontvangen. Legio mensen tuurden naar de hemel en de lucht en zagen niks. Een hoop mensen hielden 14 oktober constant de televisie, de radio en het internet in de gaten om maar niets van het nieuws te missen, maar zonder resultaat. Bijna evenveel mensen bleven na 14 oktober gedesillusioneerd, boos of teleurgesteld achter, zich zelf de vragen stellende: "wat ging er mis?" en vooral "waarom zijn de ruimteschepen en de buitenaardsen niet verschenen ondanks de onmiskenbaar waarachtig gechannelde informatie?"

Het is niet zo eenvoudig om hier eensluidend antwoord op te geven. Immers het feit dat velen van ons ze niet hebben gezien, wil niet meteen zeggen dat ze er dan ook niet zijn geweest! Het is alleen niet gebeurd zoals voorspeld is! Er was geen wereldwijde waarneming van ruimteschepen en/of buitenaardse wezens. Een mogelijke verklaring of antwoord vond ik op de site van David Wilcock.

Een vertaling zal ik hier geven, de volledige Engelstalige tekst hiervan staat op zijn site: DivineCosmos.

"Waarom er op 14 oktober niks gebeurde

Er verschenen geen UFO's op 14 oktober. Ik kan je een verklaring geven.
Ten eerste spijt het mij oprecht voor al die mensen die zich in de steek gelaten voelen en zich teleurgesteld voelen doordat er niets gebeurde. De schok in verband met deze 14 oktober voorspelling brengt geenszins de ernst of de validiteit van het UFO-fenomeen in diskrediet. Het trieste feit is dat de overgrote meerderheid van UFO-geinteresseerde mensen zich niet bewust zijn van de Wetten door welke de buitenaardsen zichzelf (laten) leiden; wetten die het onmogelijk maken om zo'n gebeurtenis te laten plaatsvinden in deze fase van ons planetaire spel. Deze wetten zijn geschreven in de oorspronkelijke essentie van het Universum zelf en kunnen daarom niet overtreden worden. Als je je bewust wordt van je ware identiteit als de Ene Oneindige Schepper, dan zal je ontdekken dat de vrije wil het allerbelangrijkste principe is dat ons Universum regeert. Het is een principe waar het hele universum uit opgebouwd is om te verzekeren dat de vrije wil niet geschonden zal worden voorbij het niveau waartoe het is/wordt uitgenodigd.

Het zou een tragedie zijn

Zo'n massaal bezoek, in deze fase van ons planetaire spel, zou een absolute tragedie betekenen; een onomkeerbare en onmetelijke belediging van de vrije wil van de overweldigende grote meerderheid van mensen op aarde, die het zou zien als een afschuwelijke en angstaanjagende gebeurtenis gebaseerd op datgene wat ze gewend zijn van hun Hollywoodfilms. Het zou ook een ramp zijn op verschillende vlakken met vele onbedoelde consequenties voor de persoon die deze voorspelling doorgaf.

Een belangrijk probleem is dat wanneer de beweerde UFO zou verschijnen en zich zelf op een bepaalde manier zou openbaren als een positieve aanwezigheid en het zou verwelkomd worden door een klein percentage van de mensheid, dat dan de "Federatie van het Licht" die verantwoordelijk is voor dit bezoek, meteen de aarde voorzien zou hebben van een nieuwe Messias. De persoon die deze voorspelling gedaan had zou dan meteen verheven worden tot een Godachtige status en daarmee de belangrijkste en meest invloedrijke spirituele gebeurtenis op aarde inleiden sinds de Ascensie van Jezus.

Ik heb Blossom Goodchild gezien in haar filmpje, waarin ze een beschrijving geeft van haar voorspelling en ongetwijfeld is zij een fantastische vrouw met een grote persoonlijkheid en heeft ze veel te bieden. Ik kan ook vertellen dat 10 jaar ervaring als een spirituele leraar mij duidelijk maakt dat zij blijkbaar niet overdacht heeft wat feitelijk zou kunnen gebeuren met haar als deze voorspelling uit zou gaan komen.

Om maar één voorbeeld te noemen: ze zou een extreem risico lopen om vermoord te worden door vele miljoenen van religieuze fundamentalisten die dit ruimteschip zouden zien als een manifestatie van de Duivel en daarmee haar zouden zien als de langverwachte Antichrist.

Alhoewel, het zouden haar gelovigen en aanhangers zijn die mij veel meer zorgen zouden baren. Ze zou gewoon niet in publiek kunnen verschijnen zonder letterlijk uit haar kleren gescheurd te worden door mensen die naar haar kleding zouden grijpen als ze zou proberen om door de menigte heen te bewegen.

Dus laten we blij zijn dat de buitenaardse wezens zo slim zijn geweest dat ze niet kwamen opdagen naar aanleiding van het gechannelde en onze vrije wil gerespecteerd hebben en de stabiliteit van onze toekomstige tijdlijnen gehandhaafd hebben.

Ik heb ook veel e-mails gekregen met "14 oktober" in de titel. Ik had compassie voor deze mensen. Sommigen hadden slechts recentelijk wat vernomen over UFO's en nu zou hun wildste wens/droom uitkomen; een droom waarin er sprake zou zijn van een complete verandering van het spel op aarde door de massale waarneming van UFO's, wat ook nog eens in één klap de sluier over het hele UFO gebeuren maar ook over de Illuminati weggetrokken zou hebben en het meteen uit de "doofpothoek" gehaald zou hebben.

Laten we niet vergeten...

Dit allemaal gezegd hebbende, blijft het simpele feit staan dat er een wezenlijke versnelling gaande is met betrekking tot al het leven op aarde nu we het belangrijke kosmische gebeuren in 2012 steeds meer naderen. Dit is een belangrijk thema in de "Law of One"-serie.

Dus hoewel 14 oktober niet datgene opleverde wat vele mensen hoopten, laten we vooral niet het zich verliezen op het grote geheel. De Cayce Readings voorspelde echter ook een gebeurtenis zoals deze zonder zich concreet te focussen op een specifieke datum. Ik heb met verschillende andere mediums gesproken die eveneens getuigen dat er iets wezenlijks en basaals zal gaan gebeuren in de komende tijdsperiode.

De kosmische gebeurtenis zal het leven op aarde zoals we nu nog kennen veel drastischer veranderen dan veel mensen zich nu kunnen voorstellen en het zal ook diepgaande en steeds meer toenemende effecten hebben op zowel persoonlijk als collectief vlak wanneer we dichter bij het bewuste moment in 2012 komen.

Vele buitenaardse wezens zijn bijeengekomen hier rondom onze aarde om ons te begeleiden en te assisteren in onze ontwikkelingen en veranderingen. Deze buitenaardsen volgen net als in Star Trek een strikte code zoals het niet bemoeien met onze zaken in welke publieke vorm dan ook. Van een spreekwoordelijke "landing op het gras van het Witte Huis" zal dan ook geen sprake zijn. Gemiddeld is er 1 a 2 keer per jaar een melding van een gechanneld bericht dat moederschepen de luchten zullen vullen en dat buitenaardsen zichzelf bekendmaken en aankondigen. Deze van 14 oktober gebeurde op een veel populairdere manier dan de meeste voorgaande berichten dankzij het grote deel van de video's die gemaakt zijn over dit onderwerp met de nodige Hollywoodachtige glitter en verhaaldoenerij. Zolang we als een planeet niet unaniem over eens zijn dat we contact willen hebben met buitenaardsen, zullen we zo'n ontmoeting als voorspeld op 14 oktober niet meemaken. UFO-fans zouden het geweldig vinden, maar vele anderen zouden het zien als een complete aanslag op hun vrije wil.

Met andere woorden: d'r zal geen definitieve waarneming van ruimteschepen en buitenaardse wezens plaatsvinden zolang we als wereldbevolking geen consensus hierover hebben, tenzij er een mogelijke poging gedaan wordt om de aarde te vernietigen door onze wereldleiders of tot het ultieme moment van 2012 zelf.

Dat wil niet zeggen dat er geen communicatie is tussen buitenaardsen en de mensheid. De graancirkels zijn in feite de primaire fysieke middelen waarmee boodschappen door buitenaardsen achtergelaten worden. Het is aan ons om deze boodschappen te ontcijferen en uit te vinden wat ze ons willen vertellen. Ongelofelijke boodschappen worden doorgegeven en verteld en deze graancirkels worden toegestaan omdat mensen nog steeds kunnen kiezen om te ontkennen wat er gaande is met behoud van respect voor de vrije wil. Immers mensen mogen ook nog steeds denken dat deze graancirkels door mensen gemaakt worden! De buitenaardsen verkiezen het om ons te helpen om de veranderingen die wij nodig hebben binnen onze maatschappij te verwezenlijken. De Nieuwe Wereld Orde is aan het afbrokkelen en deze graancirkel boodschappen wijzen een vinger zodat we niet bang hoeven te zijn voor diens invloed in deze laatste dagen. We hoeven niet zozeer "gered" te worden; de veranderingen zelf verzekeren en garanderen het uiteen vallen van de agenda van deze negatieve elite."aldus David Wilcock.

Hoewel 14 oktober niet datgene bracht wat veel mensen gehoopt hadden, was het desondanks een bijzondere dag. Het fenomeen van de UFO's, ruimteschepen en buitenaardse wezens is enorm onder de aandacht geweest op allerlei websites en in allerlei filmpjes op you tube en heeft daarmee een aangename impuls gekregen.

Veel mensen hebben die dag een gezamenlijke ervaring beleefd waarbij velen een gevoel van Liefde, Eenheid en Verbondenheid hebben gevoeld. En dat specifieke gevoel zal slechts een schijntje blijken te zijn met het gevoel van Licht, Liefde, Harmonie en Eenheid wat we de komende jaren naar 2012 toe zullen gaan ervaren, waarbij een toekomstige UFO-waarneming en contact met buitenaardsen zeker niet uitgesloten is.

Nico Appelman

Referenties: