Welkom in satsang

door Nico Appelman
We leven in een bijzondere tijd. Een tijd, waarin het bewustzijn van steeds meer mensen aan het toenemen is. Steeds meer mensen ontwaken en ontdekken de ware kern: wie ze werkelijk zijn. Mensen komen er achter dat ze niet hun Ego zijn, maar een Ego hebben. Een manier om versneld tot inzichten in je ware Zelf te komen, en daarmee tot Zelfrealisatie, is via satsang. Maar wat is nu eigenlijk een satsang?

Satsang

Een kijkje op wikipedia levert de volgende omschrijving op:

Satsang (Sanskriet: sat = waar, sanga = gezelschap) kan in de Indiase filosofie drie dingen betekenen:
1. het gezelschap met de hoogste waarheid
2. het gezelschap met een goeroe
3. het gezelschap met een groep mensen die over de hoogste waarheid luistert, spreekt en erin opgaat.

Een andere vertaling van satsang is: sat (=wijze) en sang (=omgang): omgang met een wijze c.q. spiritueel Verlichte leraar. Het wordt ook wel eens vrij vertaald als een "samenkomst in waarheid". Op de site van satsang.nl staat geschreven: "Satsang is een bijeenkomst waar een spiritueel leraar de kern van de Advaita-leer doorgeeft." Advaita Vedanta is de hoogste filosofische stroming binnen het Hindoeïsme. Letterlijk betekent Advaita Vedanta: "de waarheid/werkelijkheid is niet twee", dwz niet opgesplitst. Het is een non-dualistische stroming. Dualiteiten (bijv. zwart-wit, dag-nacht, goed-slecht) bestaan hierin niet meer. Het ene (de dag) houdt automatisch het andere (de nacht) in en is onlosmakelijk in eenheid hiermee verbonden. Het ene gaat geleidelijk over in het ander zonder van elkaar gescheiden te worden. Het gaat hierbij om Eenheidsdenken: alles is één. Dit vraagt voor veel mensen een geheel andere en nieuwe visie op zichzelf, de ander en de wereld. Satsang kan hierin een ondersteunende en vooral verhelderende rol spelen. Het is een uitnodiging om te komen tot ontwaken.

Doel van satsang

Het oogmerk bij een satsang is te komen tot ontwaken; dat wil zeggen wakker worden uit de droom of illusie van de niet-werkelijkheid. Het doel is om zo dichter bij de waarheid in het algemeen te komen of om tot realisatie van de waarheid omtrent je Zelf (Zelfrealisatie) in het bijzonder te komen. Sommige mensen volgen satsang met als doel om tot Verlichting te komen. Het leidt tot het herkennen van je verstand, je Ego en wat je niet bent en tot (in)zien wat je in werkelijkheid wél bent. Centraal staat het zelfonderzoek naar de ware kern, de ware aard, het ware Zelf van de persoon. Immers wie of wat ben ik niet en wie/wat ben ik dan wel? Het gaat om het inzicht en herkenning van datgene wat in voortdurende stilte altijd aanwezig is: het pure bewustzijn, het kennen, de stille getuige dat alles moeiteloos waarneemt.

Anderen komen naar satsang om vrede in/met zichzelf te vinden en om een oprecht en vreugdevol leven te leven waarin mensen leren zich te bevrijden van religies, filosofieën, concepten, denkbeelden, illusies en het eigen Ego. De zoektocht naar zaken buiten je zelf valt dan stil en opent de weg naar de innerlijke wereld.

Uitgangspunten satsang

Satsang is een directe weg zonder specifieke technieken en/of methoden. Het heeft niet met één of ander geloof of religie te maken. Daar staat het juist los van. Het enige wat van belang is, dat de persoon die naar satsang komt zich open en ontvankelijk opstelt en de bereidheid heeft om te zien wie hij in werkelijkheid is. Gewoonlijk worden er gedurende een satsang met een Verlichte leraar vragen gesteld door de spirituele zoekenden. De vraag: wie/wat ben ik? staat veelal in het middelpunt. Een Verlichte leraar heeft hier wel een duidelijke functie. Hij/zij kan je begeleiden in je spirituele proces van ontwaken en het proces van ontdekken van de waarheid over je Zelf. Dit kan hij/zij doen door antwoord te geven op je vragen, of een wedervraag te stellen om het zelfonderzoek te stimuleren en jezelf tot nadenken aan te zetten of je steeds weer in contact te brengen met het kennen van het Zelf: het onveranderlijke en de waarheid: het zuivere bewustzijn. Deze leraar kan dit ook doen door je een spiegel voor te houden of door verduidelijking te geven aan de hand van een metafoor.

Je komt erachter dat je niet datgene bent, van wie je altijd dacht dat je het was. De jij van wie jij denkt dat jij jij bent, ben je niet. Deze illusie wordt in dialoog met de spirituele leraar moeiteloos bloot gelegd. Je bent niet je Ego, maar je hebt een Ego. Datgene wat je werkelijk bent, is de stille getuige, het zuivere bewustzijn. Deze ware kern is precies dezelfde als die in ieder ander: je bent niet afgescheiden, maar één en in eenheid verbonden. Dit ontdekken, dit realiseren, is je Zelf realiseren en betekent veelal het einde van de spirituele zoektocht. Je hoeft niet meer verder te zoeken buiten je zelf. Immers: je bent erachter gekomen dat de zoeker het gezochte zelf is.

Satsangs kunnen qua invulling van elkaar verschillen. Mogelijk is dat er tijdens een satsang geschriften worden gelezen en dat er wordt geluisterd, nagedacht, gediscussieerd, op meningen wordt ingegaan, of dat er wordt gemediteerd en vaak wordt er een manier gevonden om de betekenis ervan in het dagelijkse leven toe te passen. Hedendaagse satsang-leraren in het Westen combineren vaak Oosterse filosofieën met methoden van de moderne psychologie, zoals de cognitieve gedragstherapie. Hierbij wordt er van uit gegaan dat onze gedachten onze gevoelens bepalen en onze gevoelens op hun beurt ons gedrag weer bepalen. Ook hier wordt inzichtelijk gemaakt: je hebt een gedachte, maar je bent die gedachte niet! Je hebt een emotie, maar je bent die niet. Dat is een valkuil waar veel (nog onbewuste) mensen in stappen dat ze zich gaan identificeren met hun gedachten, gevoelens of gedragingen. Je bent noch de denker, noch het voelen, noch het doen, maar slechts de waarnemer daarvan.

Tot slot

Mocht je na het lezen geïnteresseerd zijn, dan raad ik je aan om je spirituele reis te starten bij Satsang.nl. Op deze site vind je een overzicht van satsang bijeenkomsten, maar ook retraites bij jou in de buurt, zowel in Nederland als België. Via deze site kun je ook via de link "agenda" kijken wie, waar en wanneer een satsang verzorgt. Ik heb dit voorjaar samen met Tim, een spirituele vriend van mij, reeds tweemaal een satsang bezocht en ik kan het elke spirituele zoeker van harte aanbevelen: zeer inspirerend, verlichtend/bevrijdend en buitengewoon verhelderend!

Namasté.

Referenties: