WikiLeaks

door Nico Appelman
We leven in de tijd van de Openbaring. Vele verborgen gehouden berichten komen in de openbaarheid. Achtergehouden informatie en geheime stukken komen letterlijk en figuurlijk aan het licht. Door het internet in het algemeen en door WikiLeaks in het bijzonder worden geheime documenten in een rap tempo openbaar gemaakt. WikiLeaks heeft al vele geheimen ontsluierd en zal dit ongetwijfeld ook in 2011 blijven doen. Als zoekterm levert WikiLeaks via Google inmiddels maar liefst 120 miljoen hits op. Wat maakt WikiLeaks zo veelbesproken?

(Wiki)Leaks

De naam WikiLeaks roept een associatie op met WikiPedia, maar WikiLeaks maakt geen onderdeel uit van deze gratis internetencyclopedie. Het is een website die in 2006 begon met een testperiode. WikiLeaks is bedoeld als een plek waar klokkenluiders uit bedrijven en overheidsinstellingen documenten kunnen laten plaatsen c.q. lekken met als doel misstanden aan de kaak te stellen dan wel geheimen te openbaren. Inmiddels zijn er meer dan 1,2 miljoen documenten binnen een jaar na de start geopenbaard. WikiLeaks ging uiteindelijk officieel van start in januari 2007. De servers van WikiLeaks bevinden zich verspreid over de wereld, maar de centrale server staat in Zweden juist vanwege de wettelijke bescherming die dit land biedt ten aanzien van de bekendmakingen op de website. WikiLeaks is aanvankelijk opgezet als een Wikisite waar gebruikers pagina's aan konden passen en commentaar konden plaatsen. Deze opzet is in de loop der tijd losgelaten en zodoende is het niet meer mogelijk om pagina's te bewerken. Dit betekent dat WikiLeaks, ondanks de naam, eigenlijk geen 'Wiki' meer is?

Opzet

Het is niet helemaal duidelijk door wie WikiLeaks nu precies opgezet is. Het vermoeden bestaat dat dit gedaan is door journalisten, wetenschappers, en dissidenten uit de Verenigde Staten, Europa, Zuid-Afrika en Taiwan. In ieder geval speelt de inmiddels veelvuldig in het nieuws gekomen Julian Assange hierin een belangrijke rol. Dit wordt ook bevestigd door de website zelf: "WikiLeaks is een project van The Sunshine Press." Sunshine verwijst hier vermoedelijk naar Queensland in Australië dat ook wel The Sunshine State wordt genoemd. Dat dit niet eens zo onwillekeurig gekozen is, blijkt uit het feit dat Wikileaks' woordvoerder Julian Assange in Queensland geboren is. Dat de 39-jarige Assange inderdaad een sleutelrol vervult, is later in augustus 2010 door WikiLeaks bevestigd. Op 21 augustus 2010 publiceerde WikiLeaks namelijk het volgende bericht op haar website: On Saturday 21st of August, we have been made aware of rape allegations made against Julian Assange, founder of this project and one of our spokesmen." ?

Julian Assange

Julian Assange is op 3 juli 1971 in Townsville, Queensland in Australië geboren. Hij is een journalist en computerprogrammeur. Hij ontwikkelde zich tot internetactivist en later tot oprichter van WikiLeaks, de inmiddels wereldbekende klokkenluidersite.

Meneer Assange is een voormalig hacker: iemand die inbreekt in computersystemen. Zo heeft hij onder andere ingebroken bij een Australische universiteit en een telecommunicatiebedrijf. Hij is hiervoor veroordeeld vanwege computervredebreuk. Sinds bekend is geworden dat hij betrokken is bij WikiLeaks, had hij geen vaste woon- en verblijfplaats meer? Naar verluid was hij vaak op luchthavens om te voorkomen dat hij opgepakt zou worden door de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Het Pentagon wilde onder andere Assange graag spreken over de gelekte video van de Irakoorlog met de naam Collateral Murder.

Assange verscheen op 21 juni 2010 even in het openbaar om te spreken tijdens een hoorzitting van het Europees parlement in Brussel over (zelf-)censuur en vrijheid van meningsuiting in Europa. Op vrijdag 20 augustus kwam er een arrestatiebevel van de Zweedse politie uit tegen Julian Assange op verdenking van vermeende verkrachting van twee vrouwen. Deze vrouwen hadden zich weliswaar gemeld bij de politie maar omdat zij geen officiële verklaring wilden afleggen, werd het arrestatiebevel aanvankelijk weer ingetrokken. Dit is op z'n minst bijzonder en daarmee worden er meteen vraagtekens gezet bij de waarheid rond deze verkrachting. Assange noemde dit alles een lastercampagne en een vorm van karaktermoord. Immers de dames in kwestie zijn volgens zijn zeggen zelf met Julian meegegaan, hebben vrijwillig seks gehad en de volgende dag nog samen met hem gemoedelijk zitten ontbijten. Dit zou je als misbruikte of verkrachte vrouw toch zeker niet doen.

WikiLeaks verklaarde op haar website dat de mensen achter WikiLeaks Assange hun volledige steun geven: "Terwijl Julian zich richt op zijn verdediging en het zuiveren van zijn naam, zal WikiLeaks voortgaan met haar reguliere werkzaamheden". In november 2010 werd Assange echter door Interpol op de lijst van gezochte criminelen gezet. Hij werd gezocht in bovengenoemde verkrachtingszaak. WikiLeaks bleef beweren dat de beschuldigingen onderdeel uitmaken van een gerichte lastercampagne tegen de oprichter van de website. Op 7 december 2010 meldde Assange zich bij de politie in Londen, waar hij werd gearresteerd. Op 14 december 2010 werd hij op borgtocht vrijgelaten. Op dezelfde dag is het Zweedse gerechtshof in hoger beroep gegaan en in afwachting daarvan wordt Assange nog vastgehouden?

Gedane publicaties

Het afgelopen jaar is WikiLeaks vooral in de bekendheid gekomen. Echter ook in de jaren ervoor zijn door WikiLeaks geheime documenten geopenbaard. Hieronder volgen enkele publicaties. In november 2007 ontstond internationaal ophef over een op WikiLeaks geplaatst handboek voor de gevangenis van Guantánamo Bay. Het document bevestigde vermoedens, die door het Amerikaanse leger steeds ontkend werden: bepaalde gevangenen was het inderdaad niet toegestaan om te praten met vertegenwoordigers van het Rode Kruis.

Op 5 april 2010 publiceerde WikiLeaks een video-opname van een Amerikaanse helikopteraanval in Bagdad in 2007. Deze video werd bekend onder de naam Collateral Murder. Te zien was dat twaalf Irakese burgers gedood werden, onder hen 2 medewerkers van persbureau Reuters. Op 25 juli 2010 kwamen via WikiLeaks ruim 92.000 documenten over de oorlog in Afghanistan in de publiciteit. Deze documenten bevatten details over de geheime speciale eenheid Task Force 373 die in Afghanistan werd gebruikt om belangrijke opstandelingen te doden of op te pakken. Op 23 oktober 2010 werden via WikiLeaks opnieuw een zeer grote hoeveelheid voorheen geheim gehouden bestanden gelekt. Het ging om vele duizenden SIGACTS ("significant activity"): dat zijn belangrijke gebeurtenissen die opgetekend werden tijdens de oorlog in Irak, maar die niet in de gewone media verschenen.

Op 28 november 2010 publiceerde WikiLeaks opnieuw een eerste groep vertrouwelijke Amerikaanse documenten die de Amerikaanse diplomatie in verlegenheid brachten. Uit die documenten blijkt dat de Amerikaanse ambassades eveneens voor spionagedoeleinden worden gebruikt. Via andere geüploade informatie is gebleken dat een aantal leiders van Arabische landen, onder wie koning Abdoellah van Saoedi-Arabië, koning Hamad van Bahrein en president Moebarak van Egypte, er bij de Verenigde Staten herhaaldelijk op aangedrongen hebben Iran aan te vallen om zijn atoomprogramma te vernietigen en te voorkomen dat Iran kernwapens kan vervaardigen. Volgens een artikel op het Israëlische Ynet News blijkt uit uitgelekte informatie, dat het Palestijnse probleem in werkelijkheid helemaal niet centraal staat in het Midden Oosten, zoals de media ons willen doen geloven.

Via WikiLeaks is inmiddels ook gebleken,dat Saddam Hussein wel degelijk massavernietigingswapens had en dat hij zelfs van plan was om opnieuw te beginnen met het ontwikkelen van kernwapens als de aandacht voor zijn bewind weer wat geluwd zou zijn?

Anonimiteit

Er is vanuit diverse fronten kritiek op WikiLeaks: op de inhoud, op het idee waarop de website is gebaseerd en op de gegarandeerde anonimiteit. Kritiek is er op het principe van strikte anonimiteit voor de klokkenluiders die documenten uploaden naar de site. Zolang de klokkenluiders en diens motieven niet bekend zijn, valt het waarheidsgehalte niet altijd te beoordelen. Dat betekent dus dat het nog maar de vraag is in hoeverre hetgeen je leest op WikiLeaks ook daadwerkelijk waar is.

Daarnaast is er twijfel over of de website haar garantie van anonimiteit kan waarmaken. In theorie is het mogelijk de site te kraken om zo de identiteit van de mensen die iets op WikiLeaks uploaden te achterhalen. Bovendien is er minder vrijheid van spreken onder politici en diplomaten uit vrees dat het diplomatieke verslag ervan zou kunnen verschijnen op het internet. Volgens de Belgische minister van Buitenlandse Zaken gaan mensenrechtenorganisaties of klokkenluiders twijfelen informatie door te geven als hun anonimiteit niet gegarandeerd kan worden?

Illuminatitruc?

Op het internet zijn ook stukken te vinden die suggereren dat de Illuminati¹ achter WikiLeaks zouden zitten, juist omdat de Illuminati de media controleren en er via de huidige media wel heel erg veel aandacht wordt geschonken aan al die geheime documenten die geopenbaard worden. De mensen die deze visie hebben, geloven dan ook dat de informatie die op WikiLeaks staat niets anders dan desinformatie moet zijn. Zij vinden WikiLeaks en Julian Assange ongeloofwaardig, omdat hij verkondigt dat de aanvallen van 11 september 2001 in Amerika zijn gedaan door moslimterroristen onder leiding van de volgens hem nog steeds in leven zijnde Osama Bin Laden. Hij zegt hier onthullende documenten in zijn bezit te hebben, die dit zouden kunnen bewijzen. Echter iedereen die zich hierin verdiept (heeft), weet dat deze versie van het verhaal niet klopt en dat de Illuminati er zelf achter zat en dat Osama al jaren dood zou zijn.

Men redeneert verder dat het feit dat Assange gepakt is voor verkrachting een manier is om hem overtuigend te maken bij de massa. De gewone burgers zullen dan wel denken dat wanneer je informatie over machthebbers publiceert, zij dan wel iets verzinnen om jou te pakken te krijgen. Bovendien hebben de mensen die achterdochtig zijn wat betreft WikiLeaks ook andere argumenten die genoeg stof tot nadenken geeft. WikiLeaks is volgens hen opzettelijk zo onoverzichtelijk gemaakt zodat je uit de gigantische veelheid aan geheime documenten geen wijs meer komt. Er worden naar hun zin wel heel erg veel documenten gepubliceerd. Niet enkele tientallen of honderden, wat je zou verwachten bij een klokkenluidersite, nee, wel tienduizenden of honderdduizenden documenten of soms nog wel meer over één onderwerp in een korte tijd. En dan is het nog maar de vraag of al die duizenden documenten openbaringswaardehebben: het meeste is vaak óf al bekend of werd al vermoed.

Je kan je afvragen of al die duizenden documenten uit één lek komen. Voor een normaal mens is niet eens na te gaan wat wel waar is en wat niet, omdat het gewoon zo veel is dat je het niet goed kan onderzoeken. Door de onoverzichtelijkheid en de veelheid aan documenten heb je er niet veel aan. Of zou dat juist de bedoeling zijn? De financiële vraag die natuurlijk om de hoek komt kijken, is: waar komt toch al dat geld vandaan om dit alles te faciliteren? Wie betaalt al die computers, servers en ruimtes die hiervoor nodig zijn, zoals bijvoorbeeld die goedgewapende bunker in Zweden? Immers op de site zelf staan geen advertenties die bronnen van inkomsten verklaren?

In het Algemeen Dagblad van 30 november 2010 is hier zelfs ook aandacht aan besteed. De kop van die dag luidde: 'Lekken van WikiLeaks maakt deel uit van complot'. Het krantenartikel schreef dat de journalist Micha Kat op zijn website tien argumenten beschrijft waarom WikiLeaks een hoax is en dus allemaal nep is. Deze journalist is van mening dat de documenten Amerika niet zullen schaden, maar dat ze Amerika juist argumenten geven om een mogelijke oorlog te beginnen en daarom zo alarmerend zijn. In het artikel staat verder: 'Kat verwijst in zijn informatie naar de Amerikaanse onderzoeker Alex Jones. Deze conspiracyspecialist heeft zich toegelegd op het blootleggen van informatie over illustere organisaties.' ?

Voordelen-Nadelen

De Amerikaanse ambassadeur Howard Gutman in België gaf duidelijk zijn mening over WikiLeaks. In zijn visie gaf hij niet alleen een belangrijk voordeel aan van WikiLeaks, maar wijst hij eveneens op de nadelen daarvan: Wikileaks kan een instrument van het goede zijn als het gebruikt wordt om informatie over overheidsfraude of corruptie aan te kaarten. Maar als je lijsten lekt met plaatsen die kwetsbaar zijn voor terrorisme of memo's van diplomaten over gesprekken met klokkenluiders, dan onthul je geen overheidscorruptie, maar dan breng je burgers en klokkenluiders in gevaar."

Een voorbeeld waarbij het publiceren van informatie een mogelijk risico met zich mee kan brengen, is de uitgelekte informatie, dat belangrijke communicatiekabels uit Amerika in Nederland bij Katwijk aan wal komen. Dit voegt geen meerwaarde toe voor de gewone burgers om dit op WikiLeaks te lezen. Wel voor terroristen of andere mensen die iets kwaads in de zin hebben. Dit is een duidelijk nadeel van WikiLeaks.

Het uitlekken van diplomatieke documenten op WikiLeaks heeft een zekere impact op de politieke en diplomatieke contacten tussen landen. Betrekkingen tussen landen kunnen door het uitlekken van documenten op WikiLeaks onbedoeld verslechteren of op scherp komen te staan. Voorbeelden hierbij zijn de door WikiLeaks gelekte documenten waaruit blijkt dat binnen de heersende AK Partij van de Turkse premier Erdogan de wijdverspreide opvatting heerst dat het de opdracht is van Turkije om Europa te islamiseren en om Andalusië (Zuid Spanje) te heroveren en de nederlaag bij Wenen in 1683 te wreken.

Ditzelfde geldt voor de ruim 250.000 geheime documenten die WikiLeaks op internet heeft gezet waaruit blijkt dat niet alleen Israël, maar ook Saudi-Arabië herhaaldelijk aandringt op een Amerikaanse militaire aanval op Iran, en dat het hoofd van de gevreesde Israëlische geheime dienst Mossad, Meir Dagan, hier juist op tegen is en meer ziet in strenge sancties en undercover operaties om het regime Ahmadinejad -die onder diplomaten de bijnaam 'Hitler' heeft gekregen- omver te werpen?

Slot

Aan de ene kant is er veel lof en heeft WikiLeaks bijna elk jaar een Media-Award gewonnen. WikiLeaks wordt dan door de media geprezen vanwege het openbaren van regeringsgeheimen en bedrijfsgeheimen, vanwege het vergroten van de transparantie in de maatschappij en het ondersteunen van de vrijheid van de pers.

Aan de andere kant zijn er Amerikaanse regeringsfunctionarissen die WikiLeaks bekritiseerd hebben vanwege het publiceren/openbaren van specifieke informatie die niet alleen schadelijk zijn voor de nationale veiligheid maar ook de internationale diplomatieke betrekkingen niet ten goede komen. De Amerikanen die WikiLeaks in kwaad daglicht zien, vinden WikiLeaks onverantwoordelijk, immoreel en illegaal?

WikiLeaks kan met haar site weliswaar een hoop antwoorden geven door onthullingen te doen over bepaalde gebeurtenissen, maar tegelijkertijd roept deze bijzondere site niet geheel onterecht ook vragen op. Wat is nu waar en wat niet? Wie zitten er daadwerkelijk achter? Is het inderdaad een product van de Illuminati?Welke belangen spelen hierbij een rol? Het nodigt in ieder geval de lezer uit om dit zelf kritisch te onderzoeken.

Er is zoveel discussie over WikiLeaks dat dit nu nog erg onduidelijk is. WikiLeaks zal ongetwijfeld ook in 2011 door blijven gaan met het openbaren van opzienbarende geheime documenten, welke mogelijk zouden kunnen leiden tot een versnelde Disclosure² over UFO's en het bestaan van buitenaards leven. Wellicht komen we dat een keer te weten en kunnen we dat over een tijdje misschien lezen op een andere klokkenluidersite waar geheime informatie over WikiLeaks gelekt wordt of misschien lezen we dat ook nog eens op WikiLeaks zelf. Wie zal het zeggen? ?


Referenties: ?