Help de Bijen, wordt ook Bijenhouder

Omdat wij bijenhouders zijn en ook lid zijn van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging ontvangen wij regelmatig het blad Bijenhouden.

Af en toe komt er een speciale editie van het blad uit. Vorig jaar was de juni-editie speciaal gewijd aan al die manieren waarop bijenhouders in verenigingsverband of op andere wijze aan 'de buitenwacht' voorlichting geven over hun bijzondere hobby.

In dit 'Jaar van de Bij' gaan ze als redactie van Bijenhouden nog een stapje verder. In dit bijzondere jaar doen ze zelf aan publieksvoorlichting over onze honingbij. Het juninummer is namelijk helemaal voor de buitenwacht - de niet-imker - bedoeld. In die zin is deze editie te vergelijken met de PR-uitgave die eind 2008 uitkwam en die nu vrijwel op is. Duizenden exemplaren hebben de afgelopen jaren hun weg naar de doelgroep gevonden: via kennismakingspakketten, op markten en braderieën, op de Floriade dit jaar, bij rondleidingen en tijdens open dagen.

Dit keer roepen ze voor de verspreiding van hun 'honingbijreclame' de hulp in van alle NBV-ers. Want wie komt er nu vaker iemand tegen met een beginnende interesse voor de honingbij, dan de man of vrouw die zelf bijen houdt en er zo graag met anderen over praat...

Met dit nummer willen ze niet alleen allerlei informatie doorgeven waar bijenhouders in spe behoefte aan hebben. Ze hopen ook dat iets van ons eigen plezier in het bijenhouden overspringt naar anderen en dat het lezen in dit blad voor heel veel mensen, jong en ouder, de eerste stap blijkt naar een nieuw leven - dat van imker.

Klik HIER om de speciale editie van het blad Bijenhouden in PDF formaat te openen (of te downloaden).

Via de website van de NBV www.bijenhouders.nl kan iedereen deze editie trouwens ook als pdf downloaden.

Klik HIER voor een artikel over het Jaar van de Bij 2012.

Groetjes,
Lloyd