Vaccin Vrij!

door Door Frankema (vaccinvrij.nl)
'Vaccin Vrij!' is enerzijds het ervaringsverhaal van een moeder van twee ongevaccineerde kinderen, en anderzijds een gestructureerd overzicht van haar zoektocht naar de wetenschappelijke onderbouwing van vaccinveiligheid. In dit e-boek vat de schrijfster duizenden uren onderzoek en persoonlijke ontwikkeling samen in vier hoofdstukken, die de lezer stap voor stap introduceren in een nieuw denken over vaccins, infectieziekten en gezondheid. Doorspekt met anekdotes en referenties naar wetenschappelijke artikelen wil het ouders inspireren en ondersteunen in het maken van een persoonlijke en bewuste vaccinatiekeuze.

Hieronder het begin van het eerste deel van de 4 e-boeken.
Het beste kun je de vier delen in de juiste volgorde lezen, conform het bewustwordingsproces waar de schrijfster zelf doorheen gegaan is. Leestijd: ± 45 min per deel. Geniet van de reis!


Over intuitief weten en medisch denken

Een ongemakkelijk gevoel - daarmee begon het. Ik had net de oproep van het consultatiebureau gekregen, en ziektekiemen van vijf verschillende ziekten in één keer inspuiten voelde niet goed. Toen ik er kort daarna achter kwam dat er naast ziektekiemen ook giftige hulpstoffen in vaccins zitten, was mijn eerste reactie: 'Dat kan niet waar zijn!' - maar de arts op het consultatiebureau vertelde me dat het wel waar was. 'Maar', zei ze meteen, 'het zijn maar hele kleine hoeveelheden en het is heel goed onderzocht, en je hoeft je nergens zorgen over te maken.' Ik maakte me wel zorgen. Hoe was het dan onderzocht en door wie en wat werd er precies ingespoten? De arts begreep mijn ongerustheid niet en kon me nergens een overtuigend antwoord op geven; ze vond me 'te kritisch'. Mijn laatste vraag was: 'Zou je bij je eigen kindje giftige stoffen inspuiten?' Ik was ervan overtuigd dat ze nee zou zeggen, maar ze zei: 'Ja, dat zou ik doen. Het is ons beleid en ik volg het beleid.' Mijn mond zakte open. Beleid...?! Eén lange seconde keken we elkaar zwijgend aan. Toen dacht ik: 'Dat gaat niet werken tussen ons.' Ik heb mijn kindje opgepakt, liep naar buiten en zei: 'Je ziet me hier nooit meer terug.'

The big 5

Eenmaal buiten kon ik gewoon niet begrijpen wat er gebeurd was. Even afgezien van vaccins: wat heeft het lichaam nodig om gezond te blijven? Ik noem ze altijd "the big five":

1. Schoon drinkwater - we bestaan voor 70% uit water
2. Frisse lucht - met voldoende O2 voor verbrandingsprocessen in ons lichaam
3. Volwaardige voeding - met vitamines en bouwstenen enz.
4. Voldoende rust
5. Voldoende beweging

Dat zijn de basisbehoeften van ons lichaam - en dit is precies waar het botste het tussen mij en de CB-arts. Ik had tijdens mijn zwangerschap juist geprobeerd rustig aan te doen en goed voor mezelf te zorgen. En nu wilde ik niets liever dan (leren) goed voor mijn kleine baby'tje (te) zorgen, en uitgerekend de persoon die zich verantwoordelijk voelt voor de gezondheid van mijn kindje had er geen enkele moeite mee een cocktail van gevaarlijke organismen en chemische, giftige stoffen in te spuiten!

Damned if you do and damned if you don't

Met opgeheven hoofd was ik het consultatiebureau uitgelopen maar eenmaal buiten zat ik vrijwel direct gevangen in een onmogelijk dilemma. Vaccineren voelde niet goed, want ik wilde geen gifstoffen inspuiten, maar niet vaccineren voelde ook niet goed want dan zou ze een infectieziekte kunnen krijgen! En in het denken dat ik toen had betekende dat op zijn minst een blijvende handicap; de rest van je leven in een rolstoel, onvruchtbaarheid, doof, blind, een hersenbeschadiging... De informatie die ik eerder van de arts over infectieziekten gekregen had bleef maar door me heengaan en het enige dat ik op het laatst nog kon denken was: "Nu is ze niet beschermd... dus dan krijgt ze polio... en dan komt ze in een rolstoel en dat is dan mijn schuld."

Bij thuiskomst zei mijn man: 'Het voelt niet goed' is niet goed genoeg. Wat zijn de feiten? En deze opmerking heeft geleid tot 10 jaar onderzoek naar de zin en onzin van vaccins.

Vier fundamentele aannames:

Wat we geloven dat waar is over vaccins, kunnen we samenvatten in vier fundamentele aannames. Dat zijn uitgangspunten, die zo vanzelfsprekend zijn dat we er geen vragen bij stellen.

We geloven onvoorwaardelijk dat:

1. vaccins effectief zijn. Ze zijn primair verantwoordelijk voor de daling van de epidemieën van infectieziekten die we in het verleden hadden en ze beschermen onze kinderen tegen deze en andere ziektes in het heden.
2. vaccins veilig zijn. Een enkele keer zijn er misschien wat bijwerkingen maar de nadelen wegen absoluut niet op tegen de voordelen.
3. vaccins heel goed onderzocht zijn en dat effectiviteit en veiligheid wetenschappelijk bewezen is.
4. vaccins de enige manier zijn om je kinderen te beschermen.
Als dit allemaal waar zou zijn zou je wel goed gek zijn om je kind niet te vaccineren!

Is alles wat ons verteld wordt waar?

We zijn van kinds af aan geconditioneerd om te geloven dat wat autoriteiten zeggen de waarheid is, maar ons diepere weten zegt natuurlijk meteen dat het inspuiten van gif, in een pasgeboren baby niet klopt! Denken zit hier, gevoel zit daar; wat je gelooft zegt: 'ja', wat je voelt zegt 'nee' Dat is de verwarring waar veel ouders in zitten. De meesten van ons denken dat de 'experts' het beter weten en drukken hun eigen gevoel weg.

De enige manier voor ouders om uit te vinden wat waar is, is vragen te stellen, zélf na te denken, en vooral je natuurlijke instincten te vertrouwen.Lees verder op Vaccin Vrij!